rss

Verwaarloosd

Op 22 december 2016 besliste het Vlaams parlement om het beleid rond het bestrijden van verwaarlozing volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen. Deze beslissing is bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 23 december en in werking getreden op 1 januari 2017.

Met dit decreet vertrouwt de decreetgever het bestrijden van verwaarlozing volledig toe aan de gemeenten. Het Gewest bepaalt alleen nog de hoofdlijnen en geeft de gemeenten verder volledige beleidsvrijheid in het registreren en belasten van verwaarloosde panden.

Gelet op deze beleidsbeslissing heeft Wonen-Vlaanderen eind vorig jaar aan de gemeenten een laatste keer een overzicht bezorgd van de verwaarloosde woningen en gebouwen opgenomen op de Vlaamse inventaris. Die Vlaamse inventaris is vervolgens op 1 januari 2017 volledig stopgezet. Ook de Vlaamse heffingsplicht is op 1 januari 2017 gestopt. De aanslagbiljetten van de Vlaamse heffingen die verschuldigd waren in het laatste kwartaal van 2016 worden, zoals voorzien in de regelgeving, weliswaar nog verstuurd in 2017.

Een  intergemeentelijke reglement  (gemeente Laarne, Wetteren en Wichelen) register en belasting verwaarloosde gebouwen en woningen is in opmaak.

De woonloketten van de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen helpen je graag verder met je vragen over verwaarlozing.

Laatst gewijzigd op: 24 april 17