Over Woonplus

Welkom op de website van Woonplus! Woonplus is een intergemeentelijke samenwerking (IGS) rond wonen tussen de gemeenten en OCMW’s van Laarne, Wetteren en Wichelen. Dit project ondersteunt de drie lokale besturen bij het voeren van een actief lokaal woonbeleid, waardoor ze samen meer kunnen doen dan wat op gemeentelijk vlak mogelijk is.

Woonplus wordt erkend en gesubsidieerd door Wonen-Vlaanderen, net als een zeventigtal andere intergemeentelijke projecten verspreid over Vlaanderen. Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:

  1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.
  2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
  3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Nieuws

Actieweek ‘Gezond Binnen’ van 16 tot 20 november 2020!

We brengen zo’n 85% van onze tijd binnen door. Dat is véél. Op zich is dat geen probleem, maar dat wordt het wél als je weet dat de lucht binnen vaak…

Infomomenten Woonplus in november!

In november organiseert Woonplus in samenwerking met de drie lokale besturen (Laarne, Wetteren en Wichelen) en haar partners twee interessante webinars: Webinar asbest op dinsdag 17 november 2020, om 19u30…

Activiteiten