Over Woonplus

Welkom op de website van Woonplus! Woonplus is een intergemeentelijke samenwerking (IGS) rond wonen tussen de gemeenten en OCMW’s van Laarne, Wetteren en Wichelen. Dit project ondersteunt de drie lokale besturen bij het voeren van een actief lokaal woonbeleid, waardoor ze samen meer kunnen doen dan wat op gemeentelijk vlak mogelijk is.

Woonplus wordt erkend en gesubsidieerd door Wonen-Vlaanderen, net als een zeventigtal andere intergemeentelijke projecten verspreid over Vlaanderen. Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:

  1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.
  2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
  3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Nieuws

Schrijf je nog snel in voor de digitale infosessie ‘Hou je huis koel!’

De voorbije dagen kregen we al te maken met hoge temperaturen. In woningen die niet aangepast zijn aan deze klimaatverandering stijgt de temperatuur dan ook snel, met alle gevolgen van…

Probleem met je energiecontract? Hier kan je terecht!

De laatste maanden krijgt de FOD Economie meer en meer klachten over oneerlijke handelspraktijken bij energiecontracten. De klachten gaan vooral over het eenzijdig aanpassen van contracten, het aanpassen van prijzen…

Activiteiten