Over Woonplus

Welkom op de website van Woonplus! Woonplus is een intergemeentelijke samenwerking (IGS) rond wonen tussen de gemeenten en OCMW’s van Laarne, Wetteren en Wichelen. Dit project ondersteunt de drie lokale besturen bij het voeren van een actief lokaal woonbeleid, waardoor ze samen meer kunnen doen dan wat op gemeentelijk vlak mogelijk is.

Woonplus wordt erkend en gesubsidieerd door Wonen-Vlaanderen, net als een zeventigtal andere intergemeentelijke projecten verspreid over Vlaanderen. Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:

  1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.
  2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
  3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Nieuws

Dit verandert allemaal vanaf 1 juli!

Eigenaars zonnepanelen kunnen overtollige stroom delen Mensen die zonnepanelen en een digitale meter hebben, kunnen vanaf 1 juli ook stroom “leveren” aan een ander adres. Dat andere adres kan een eigen…

Promaz-fonds

Een lek in uw mazouttank dat de bodem verontreinigt? Geen probleem, want Promaz helpt!  Het Promaz-fonds is een fonds dat erkend is door de overheid en dat financieel en/of operationeel…

Activiteiten