Over Woonplus

Welkom op de website van Woonplus! Woonplus is een intergemeentelijke samenwerking (IGS) rond wonen tussen de gemeenten en OCMW’s van Laarne, Wetteren en Wichelen. Dit project ondersteunt de drie lokale besturen bij het voeren van een actief lokaal woonbeleid, waardoor ze samen meer kunnen doen dan wat op gemeentelijk vlak mogelijk is.

Woonplus wordt erkend en gesubsidieerd door Wonen-Vlaanderen, net als een zeventigtal andere intergemeentelijke projecten verspreid over Vlaanderen. Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:

  1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.
  2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
  3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Nieuws

Deelnamelink digitale infosessie energie, zonnepanelen, thuisbatterij en energiedelen – maandag 26 september 2022 (19u30)

Op maandag 26 september 2022 organiseert Woonplus een digitale infosessie rond energie, zonnepanelen, thuisbatterij en energiedelen. Wie met allerlei vragen zit rond de duurzaamheid van zijn of haar woning zal…

Start Mijn VerbouwLening

Mijn Verbouwlening vanaf 1 september 2022   Een groot deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd en het renoveren van deze woningen kost heel wat geld. Veel eigenaars hebben…