Over Woonplus

Welkom op de website van Woonplus! Woonplus is een intergemeentelijke samenwerking (IGS) rond wonen tussen de gemeenten en OCMW’s van Laarne, Wetteren en Wichelen. Dit project ondersteunt de drie lokale besturen bij het voeren van een actief lokaal woonbeleid, waardoor ze samen meer kunnen doen dan wat op gemeentelijk vlak mogelijk is.

Woonplus wordt erkend en gesubsidieerd door Wonen-Vlaanderen, net als een zeventigtal andere intergemeentelijke projecten verspreid over Vlaanderen. Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:

  1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.
  2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
  3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Nieuws

Sociaal tarief voor elektriciteit? Dan krijg je 80 euro.

Door de hoge energieprijzen hebben heel wat gezinnen het extra moeilijk om hun facturen voor elektriciteit en/of gas te betalen. Daarom krijgen burgers die op 30 september 2021 recht hadden…

Nieuw in 2022! (deel 2)

Ben je van plan om in 2022 een woning te bouwen, te kopen of te renoveren? Dan zijn er net zoals elk jaar een aantal wijzigingen waarmee je best rekening…

Activiteiten