Woonplus

Vul deze enquête in en deel zo jouw visie over het centrum van Wetteren!

Wetteren staat, net zoals heel wat andere lokale besturen, voor grote uitdagingen. Het aantal inwoners neemt verder toe, net als het aantal woningen, maar de laatste maanden bleek ook hoe belangrijk het is om in de natuur te kunnen zijn. We worden nu al enkele jaren geconfronteerd met heel warme zomers, waarbij de temperatuur in bebouwde omgevingen hoger oploopt dan elders. Online aankopen nemen toe, maar tegelijkertijd willen we ook meer lokaal gaan kopen, wonen, werken, winkelen, ontspanning, ,… al deze zaken moeten gerealiseerd worden in de beperkte ruimte die er is.

Om deze uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden, maakt Wetteren werk van een centrumvisie of leefkwaliteitsplan. In deze visie-oefening onderzoekt men hoe
wonen, winkelen en groene plekken beter kan gecombineerd worden om tot meer dynamiek in het centrum te komen. Ook de kwaliteitsvolle inrichting van het openbaar domein en hoe we ons verplaatsen naar het centrum wordt meegenomen.

Ze maken dit plan niet alleen! Wetteren doet hiervoor beroep op het studiebureau Omgeving, de provincie Oost-Vlaanderen, een aantal Wetterse inwoners die expert zijn in een bepaald vakgebied, en op jou!

Op 28 april lanceerde men in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en onder de noemer ‘geWOONtebreker’ een korte digitale enquête waaruit men wil leren hoe het centrum er volgens jou zou moeten uitzien en hoe je je verplaatst in en naar het centrum. Vul aan de hand van deze link de enquête in en geef Wetteren jouw idee over het centrum!