Renteloos renovatiekrediet

RENTELOOS RENOVATIEKREDIET BIJ HET KOPEN VAN EEN WONING

Wie vanaf 2021 een woning met een slechte energieprestatie koopt  en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet (met een looptijd van maximaal 20 jaar) kunnen afsluiten. Voor dat renovatiekrediet krijg je dan een rentesubsidie van de Vlaamse overheid, waardoor het renovatiekrediet eigenlijk renteloos is.

 

HOEVEEL KAN IK LENEN? 

 

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting.

 

Renteloos renovatiekrediet Energielabel E/F bij aankoop woning Energielabel D/E/F bij aankoop appartement Rentesubsidie van de Vlaamse overheid
te bewijzen energielabel na renovatie (binnen de 5 jaar) maximaal ontleningsbedrag maximaal ontleningsbedrag
naar label C 30 000 euro niet van toepassing 100%
naar label B 45 000 euro 30 000 euro 100%
naar label A 60 000 euro 45 000 euro 100%

 

VOORWAARDEN 

 

 • Het renteloze renovatiekrediet is er enkel voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt vanaf 2021. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht. Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen). Opgelet: wie een woning of appartement met slechte energieprestatie na erfenis of geschonken krijgt en binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor de Energielening+).
 • Om in aanmerking te komen voor het renteloos renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de aankoop van de woning. Wie voor de aankoop vanaf 2021 een hypothecair krediet (woonkrediet) aanvraagt, kan bij de kredietgever naast dat woonkrediet ook een renovatiekrediet afsluiten. Het renovatiekrediet is dus enkel mogelijk in combinatie met een hypothecair hoofdkrediet.
 • Voor dat renovatiekrediet (met een looptijd van maximaal 20 jaar) krijg je dan een rentesubsidie van de Vlaamse overheid, waardoor het renovatiekrediet feitelijk renteloos is. Je krijgt dan 1 keer per jaar de volledig betaalde rente terug van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
 • De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • De rentesubsidie geldt enkel voor woningen of appartementen die een ondermaatse energieprestatie hebben en die grondig gerenoveerd zullen worden (investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie). De energieprestatie wordt vóór en na de renovatie bewezen met het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat).
  • Een woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen.
  • Een appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.
 • Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.
 • Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie, of sloop- en heropbouw van het pand.
Meer informatie