Renteloos renovatiekrediet

Wie een woning of een appartement verwerft in 2021 (notariële akte, schenking of erfenis bij overlijden in 2021) en die binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor een renteloos renovatiekrediet.

RENTELOOS RENOVATIEKREDIET BIJ HET KOPEN VAN EEN WONING

Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet (met een looptijd van maximaal 20 jaar) kunnen afsluiten. Voor dat renovatiekrediet krijg je dan een rentesubsidie van de Vlaamse overheid, waardoor het renovatiekrediet eigenlijk renteloos is.

 

HOEVEEL KAN IK LENEN? 

 

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting.

 

Renteloos renovatiekredietEnergielabel E/F bij aankoop woningEnergielabel D/E/F bij aankoop appartementRentesubsidie van de Vlaamse overheid
te bewijzen energielabel na renovatie (binnen de 5 jaar)maximaal ontleningsbedragmaximaal ontleningsbedrag
naar label C30 000 euroniet van toepassing100%
naar label B45 000 euro30 000 euro100%
naar label A60 000 euro45 000 euro100%

 

VOORWAARDEN 

 

Om in aanmerking te komen voor het renteloos renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning. Aanvullend bij het hoofdkrediet kan je een renteloos renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de eengezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een transitie van label D, E of F naar label A of B.

 

Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie van de woning.

 

Enkel indien de notariële akte vanaf 2021 wordt getekend en het hoofdkrediet vanaf 2021 wordt afgesloten, kan je een renteloos renovatiekrediet aanvragen.

 

Het renovatiekrediet is renteloos aangezien de interesten automatisch één keer per jaar door het VEKA worden terugbetaald (rentesubsidie).

 

Je kan het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij je bank, samen met het afsluiten van een hoofdkrediet voor het verwerven van een woning.

Meer informatie