Woonplus

Aanvraag faillissement Vlaamse Energieleverancier – provincie zoekt oplossing (update 10/12)

De Vlaamse Energieleverancier heeft op maandag 6 december zijn faillissement aangevraagd. Op dinsdag 7 december heeft de ondernemingsrechtbank van Brussel de Vlaamse Energieleverancier failliet verklaard.

Netbeheerder Fluvius heeft ondertussen de levering van aardgas en elektriciteit overgenomen. Je zal dus niet zonder gas of elektriciteit vallen! Zij rekenen hiervoor echter wel een noodtarief aan dat duurder is dan de huidige tarieven op de markt.

De Vlaamse energieleverancier won vorig jaar de veiling van de groepsaankoop groene stroom van de Provincie Oost-Vlaanderen voor aardgas en de combinatiecontracten aardgas en elektriciteit voor particulieren. Heb je bij deze groepsaankoop enkel voor de optie elektriciteit gekozen, dan is er voor jou dus geen probleem aangezien je dan aangesloten bent bij Lampiris.

Omdat ontzorging altijd een grote troef is geweest binnen deze groepsaankoop gaat de provincie op zoek naar een ruimere oplossing voor deze groep gedupeerden. De komende dagen bekijken ze als provincie de verschillende opties. Ze streven hierbij naar een zo goed mogelijke oplossing voor de klanten van de groepsaankoop. Normaal komt hieromtrent nog voor het weekend meer duidelijkheid.

Wat doe je best in tussentijd? (update 9/12) 

 • In de tussentijd raadt de provincie aan om (eventuele) domiciliëring of voorziene voorschotten stop te zetten.
 • Daarnaast is het handig om zo snel als mogelijk de meterstanden te noteren en hiervan een foto te nemen in functie van afrekening met de Vlaamse Energieleverancier.
 • De provincie is momenteel aan het bekijken of er een collectieve oplossing kan komen voor de gedupeerden van deze groepsaankoop – normaal komt hierover voor het weekend nog meer duidelijkheid. Je hebt 30 dagen de tijd om van energieleverancier te veranderen. Je kan dus nog even wachten op het antwoord van de provincie.
 • Indien er geen gezamenlijke oplossing komt van de provincie, zal je op zoek moeten gaan naar een nieuwe energieleverancier. De V-test kan je daarbij helpen. Je sluit best een nieuw contract af met een andere energieleverancier voor 7 januari 2022. Dan kan je met de nieuwe leverancier afspreken om al vanaf 7 december (de dag waarop het faillissement werd uitgesproken) klant te worden. Daardoor betaal je al vanaf 7 december de prijs van je nieuw contract en hoef je de duurdere noodtarieven van Fluvius niet te betalen. Opgelet, niet elke leverancier gaat op die vraag in.
 • Heb je graag hulp bij de overstap naar een nieuwe energieleverancier? Neem dan contact op met het woonloket van je gemeente. Zij zullen een afspraak voor jou inboeken om je zo verder te helpen met het nemen van de nodige stappen.

 

Noot: Let op want sommige contracten op de V-test hanteren een verdoken verbrekingsvergoeding  in de vorm van een vaste vergoeding (abonnementskost) die voor het ganse jaar doorgerekend wordt indien het contract vroegtijdig beëindigd wordt. Omdat de huidige energieprijzen exuberant hoog liggen is het belangrijk dat mensen ten allen tijde zonder boete kunnen veranderen van energiecontract.

Van zodra wij meer informatie ter beschikking hebben zal hier een update toegevoegd worden.

Extra info rond indienen schuldvordering / terugvorderen van domiciliëring (update 10/12)

 • Voor klanten van de Vlaamse Energieleverancier waarvan het contract stopte voor het faillissement (dus nieuwe leverancier voor 07.12.2021) en die reeds een eindafrekening kregen met een tegoed kunnen nu reeds een aanvraag tot schuldvordering indienen bij https://www.regsol.be/ .
  Noot: de aanvraag tot schuldvordering moet binnen het jaar na datum faling gebeuren.
 • Voor klanten die op 07.12.2021 nog klant waren bij de Vlaamse Energieleverancier zal er een eindafrekening worden gemaakt op datum van 07.12.2021.
  • Heb je een digitale meter? Fluvius leest deze automatisch uit op 07.12.2021.
  • Heb je een klassieke meter? Fluvius maakt een inschatting van je verbruik tot 07.12.2021 op basis van de vorige periode (historisch verbruik). Strikt genomen kan je het geschatte energieverbruik door Fluvius niet betwisten. Geef je echter binnen een redelijke termijn de werkelijke wisselmeterstand door (eventueel gestoffeerd met een foto van de meterstand van gas en/of elektriciteit op 07.12.2021) dan kan het eindstand worden aangepast.

Belangrijk: noteer de meterstand rond 07.12.2021 en neem hiervan – indien mogelijk – een foto.

Na het kiezen van een nieuwe energieleverancier (na doen van de V-test – https://vtest.vreg.be/) of overstap naar mogelijk collectieve oplossing – waarvoor de Provincie nog in onderhandeling – is zal de meterstand van 07.12.2021 als beginmeterstand worden aangenomen bij de nieuwe leverancier.

Indien er dan een eindafrekening komt van de Vlaamse Energieleverancier (verbruik t/m 07.12.2021) en je krijgt hierbij terug zal je ook een aanvraag schuldvordering moeten indienen bij https://www.regsol.be/.

Omdat we ook heel wat vragen kregen rond het terugroepen van de domiciliëring tot 8 weken voor de faling, verwijzen we graag door naar de website van Febelfin met juridisch correcte informatie rond dit onderwerp.

Meer info :