Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen

Actieweek Gezond Binnen van 15 tot 19 november!

Wist je dat we gemiddeld 85% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, vooral in onze eigen woning? En dat lucht binnenshuis vaak meer schadelijke stoffen bevat dan buiten?

Het jaar 2020 leerde ons ‘in ons kot’ te blijven, met onze gezondheid als argument. Maar het ene kot is het andere niet: de lucht binnenshuis bevat vaak meer schadelijke stoffen dan buiten. Wie veel tijd in een woonst met ongezonde binnenlucht doorbrengt, kan op termijn kampen met luchtwegaandoeningen, hoofdpijn, astma en allergieën. Kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met luchtwegproblemen zijn gevoeliger aan binnenmilieuproblemen.

Onrechtstreeks kan een ongezond binnenmilieu leiden tot mindere prestaties op school en op het werk, en komt het sociaal leven van bewoners onder druk te staan. Wie met schimmel- of vochtproblemen kampt, is nu eenmaal minder snel geneigd om mensen thuis uit te nodigen óf zich buitenshuis te begeven. Kortom: het belang van een gezond binnenmilieu valt niet te onderschatten.

Meerdere factoren dragen bij tot een ongezond binnenmilieu. Een woonst kan met structurele problemen kampen, zoals schimmel of een lekkend dak. De gebruikte bouwmaterialen spelen een rol, maar ook het gedrag en de gewoontes van de bewoners hebben een sterke invloed.

Daarom zetten wij tijdens de actieweek ‘Gezond Binnen: dat lucht op’ van 15 tot 19 november 2021 de vuistregels voor een gezond binnenmilieu nog even op een rijtje.

Vuistregel 1. Zorg voor een constante luchtdoorstroming

Ventileren doe je het best de hele dag door in huis, ook ’s nachts. Zet bijvoorbeeld je ramen op een kleine kier of in kiepstand, of zet de ventilatieroosters boven je raam open.

Vuistregel 2. Verlucht bij vocht of schadelijke stoffen

Waar ventileren zorgt voor een constante luchtdoorstroming, betekent verluchten dat je een raam of deur voor een korte tijd wijd open zet. Dit is vooral belangrijk wanneer je activiteiten doet waarbij veel vocht. Denk maar aan koken, het nemen van een douche of bad en het drogen van de was in huis. Probeer bij het verluchten ook rekening te houden met de ligging van je woning. Je kan beter een raam of deur openzetten die niet uitgeeft op een drukke weg. Als dat niet mogelijk is, verlucht je het best buiten de spitsuren.

Vuistregel 3. Beperk vervuilende stoffen in huis

Naast voldoende ventileren en verluchten, is het ook belangrijk om het aantal schadelijke stoffen in huis te beperken. Vermijd het gebruik van luchtverfrissers, (geur)kaarsen en wierook in je woning en rook zeker niet in huis.

Kies voor poetsproducten zonder gevaarsymbool en volg de gebruiksaanwijzingen. Gebruik geen bleekwater en meng zeker geen verschillende producten.

Vuistregel 4. Vermijd CO-vergiftiging

Elk jaar sterven er jammer genoeg nog steeds mensen aan een CO-vergiftiging. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om je verwarmingstoestel jaarlijks na te laten kijken. Gebruik geen verbrandingstoestellen zonder rechtstreekse afvoer naar buiten en zorg altijd voor een goede luchttoevoer. Heb je een kachel? Laat dan jaarlijks de schouw reinigen.

Voor meer informatie rond gezond binnenmilieu, bekijk dan zeker de website www.gezondbinnenmilieu.be!