Asbest

De Vlaamse overheid verzamelde alle informatie over asbest op de website abestinfo.be.

 

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3500 bouwmaterialen verwerkt zit. De stof is niet met het blote oog te zien, waardoor mensen vaak niet weten dat asbest in hun woning aanwezig is.

 

Omdat nog veel mensen asbesthoudend materiaal niet herkennen of het risico voor de gezondheid onderschatten, voeren ze soms activiteiten uit die gevaarlijk of ronduit verboden zijn. Uit de vele vragen en klachten die de Vlaamse overheid ontvangt, bleek dat een centraal informatiepunt over asbest noodzakelijk was. Daarom hebben verschillende betrokken overheidsinstanties het centrale informatiepunt uitgewerkt.

 

Ook bij Verko kan je terecht voor meer informatie omtrent asbest: mag ik zomaar asbest verwijderen, welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen als ik zelf asbest wil verwijderen, waar kan ik heen met asbestafval etc. Zo heeft Verko een asbestloket uitgebouwd waar inwoners van de Woonplusgemeenten terecht kunnen voor meer informatie en begeleiding bij hun asbestverwijderingsproject: asbestloket@dds-verko.be of via 052/25 18 11.

 

Vanaf 2021 is er een verhoogde premie van 8 euro per m² wanneer asbestverwijdering wordt gecombineerd met het isoleren van het dak, de zoldervloer of de buitenmuur langs de buitenzijde. Om in aanmerking te komen voor deze extra premie, zal het asbest verwijderd en afgevoerd moeten worden volgens de strikte regels bepaald door OVAM en de Codex Welzijn op het Werk.

 

  • Premie dakisolatie/zoldervloerisolatie + asbestverwijdering: basispremie 4 euro per m² + 8 euro per m² = 12 euro per m²
  • Premie isolatie van de buitenmuur langs de buitenzijde + asbestverwijdering: basispremie 30 euro per m² + 8 euro per m² = 38 euro per m²
Meer informatie
  • Op de website van OVAM rond asbest vind je onder andere hoe je asbesthoudend materiaal kunt herkennen (met handige foto’s van asbesttoepassingen), hoe je asbestmateriaal het best kunt verwijderen, wat je met asbestmateriaal mag doen en niet mag doen enzovoort.
  • Meer informatie omtrent asbest vind je ook op de website van Verko. Bovendien kan je als inwoner van de Woonplusgemeenten ook beroep doen op het asbestloket.
  • Op de website van de Vlaamse overheid en de website van Fluvius kan je meer informatie vinden over de verhoogde premies wanneer asbestverwijdering gecombineerd wordt met isolatie van het dak, de zoldervloer of de buitenmuur langs de buitenzijde.