Belastingvoordelen (ingrijpende) energetische renovaties

 • Korting op de onroerende voorheffing voor Ingrijpende Energetische Renovaties

 

Je kan een vermindering krijgen van de onroerende voorheffing (= jaarlijkse Vlaamse belasting op onroerende goederen die in het Vlaams Gewest liggen) voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. De vermindering kan toegekend worden voor nieuwbouw, voor verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw en voor gebouwen die een IER ondergaan. Meer informatie over de procedure en voorwaarden kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid en energiesparen.be.

 

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning:

 

Ingrijpende energetische renovatie WONEN Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
Bouwaanvraagjaar Maximaal E60 E61 t.e.m. E90
Vanaf 1 januari 2020 100% korting gedurende 5 jaar Geen korting
Van 1 oktober 2016 t.e.m. 31 december 2019 100% korting gedurende 5 jaar 50% korting gedurende 5 jaar

 

 • Verlaagde registratierechten bij aankoop van een woning die je ingrijpend gaat renoveren

 

Wie zijn woning ingrijpend gaat renoveren, kan genieten van verlaagde registratierechten bij de aankoop ervan. Natuurlijke personen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, betalen sinds 1 januari 2022 slechts 1% registratiebelasting in plaats van 5% . Deze korting voor de start van de werken geeft je meer kapitaalkracht om te investeren in een energiezuinige woning.

 

 • Verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie

 

Om beroep te kunnen doen op dit verlaagd tarief moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. In de eerst plaats moet de Vlaamse schenkbelasting van toepassing zijn. Daarnaast is ook het voorwerp van de schenking van belang.

 

 • Zo moet de verkrijger van de schenking, of een van hen, binnen de vijf jaar, vanaf de datum van de akte van schenking, renovatiewerken laten uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens 10 000 euro (exclusief btw). Je mag daarbij de werken niet zelf uitvoeren en moet dus facturen kunnen voorleggen van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

 

 • Vervolgens moet de aannemer ook attesteren dat de facturen voor de renovatiewerken beantwoorden aan de omschrijvingen in het Energiebesluit.

 

Tot slot moet je ook rekening houden met het tijdstip van de schenking. De tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

 

Het tarief wordt bepaald door zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde als de grootte van de schenking.

 

Wie meer informatie wil over de voorwaarden, het tarief en de procedure kan terecht op de volgende website van de Vlaamse overheid.

 

 • Vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen 

 

Naast de vermindering van onroerende voorheffing bij nieuwbouw of ingrijpende energetische renovaties, wordt deze korting ook toegekend bij verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw of bij (gedeeltelijke) heropbouw.

 

De vermindering is altijd een percentage van de onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar. Drie factoren bepalen hoe groot de vermindering is en hoe lang ze toegekend blijft:

 • wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd?
 • welke werken worden uitgevoerd?
  • tot en met 2022: gaat het over een nieuwbouw (of gelijkgesteld) of over een ingrijpende energetische renovatie?
  • vanaf 2023: gaat het om (gedeeltelijke) herbouw of over een ingrijpende energetische renovatie?
 • hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar?

Het berekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw. Alleen het oorspronkelijk E-peil op het EPC Bouw is bepalend voor de vermindering. Als u na de vaststelling van het E-peil nog extra maatregelen neemt om het gebouw nog energiezuiniger te maken, dan heeft dat geen invloed meer op de toekenning van de vermindering.

Meer informatie
 • Wil je graag weten wat een Ingrijpende Energetische Renovaties (IER) is? Kijk dan eens op de website van de Vlaamse overheid of energiesparen.be.
 • Meer informatie over de korting op de onroerende voorheffing kan je vinden op de website van Vlaanderen en energiesparen.be.
 • De verlaagde registratierechten bij de aankoop van een woning die je ingrijpend gaat renoveren staat verder uitgelegd op de website energiesparen.be.
 • Tot slot kan je op de website van de Vlaamse overheid meer informatie vinden over het verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie.