Belastingvoordelen ingrijpende energetische renovaties

Voor Ingrijpende Energetische Renovaties kent de Vlaamse overheid een aantal belastingvoordelen toe:

  • Korting op de onroerende voorheffing voor Ingrijpende Energetische Renovaties

 

Je kan een vermindering krijgen van de onroerende voorheffing (= jaarlijkse Vlaamse belasting op onroerende goederen die in het Vlaams Gewest liggen) voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. De vermindering kan toegekend worden voor nieuwbouw, voor verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw en voor gebouwen die een IER ondergaan. Meer informatie over de procedure en voorwaarden kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid en energiesparen.be.

 

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning:

 

Ingrijpende energetische renovatie WONENKorting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
BouwaanvraagjaarMaximaal E60E61 t.e.m. E90
Vanaf 1 januari 2020100% korting gedurende 5 jaarGeen korting
Van 1 oktober 2016 t.e.m. 31 december 2019100% korting gedurende 5 jaar50% korting gedurende 5 jaar

 

  • Verlaagde registratierechten bij aankoop van een woning die je ingrijpend gaat renoveren

 

Wie zijn woning ingrijpend gaat renoveren, kan genieten van verlaagde registratierechten bij de aankoop ervan. Voor de aankoop van de enige eengezinswoning bedraagt het tarief, sinds 2020, 6%. Als je binnen de vijf jaar ingrijpend energetisch renoveert, komt daar een vermindering bovenop: je moet slechts 5% registratierechten op de aankoopsom betalen. Deze korting voor de start van de werken geeft je meer kapitaalkracht om te investeren in een energiezuinige woning. Spreek je notaris erover aan, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte.

 

  • Verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie

 

Om beroep te kunnen doen op dit verlaagd tarief moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. In de eerst plaats moet de Vlaamse schenkbelasting van toepassing zijn. Daarnaast is ook het voorwerp van de schenking van belang.

 

  • Zo moet de verkrijger van de schenking, of een van hen, binnen de vijf jaar, vanaf de datum van de akte van schenking, renovatiewerken laten uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens 10 000 euro (exclusief btw). Je mag daarbij de werken niet zelf uitvoeren en moet dus facturen kunnen voorleggen van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

 

  • Vervolgens moet de aannemer ook attesteren dat de facturen voor de renovatiewerken beantwoorden aan de omschrijvingen in het Energiebesluit.

 

Tot slot moet je ook rekening houden met het tijdstip van de schenking. De tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

 

Het tarief wordt bepaald door zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde als de grootte van de schenking.

 

Wie meer informatie wil over de voorwaarden, het tarief en de procedure kan terecht op de volgende website van de Vlaamse overheid.

Meer informatie
  • Wil je graag weten wat een Ingrijpende Energetische Renovaties (IER) is? Kijk dan eens op de website van de Vlaamse overheid of energiesparen.be.
  • Meer informatie over de korting op de onroerende voorheffing kan je vinden op de website van Vlaanderen en energiesparen.be.
  • De verlaagde registratierechten bij de aankoop van een woning die je ingrijpend gaat renoveren staat verder uitgelegd op de website energiesparen.be.
  • Tot slot kan je op de website van de Vlaamse overheid meer informatie vinden over het verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie.