Vlaamse woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vanaf 1 januari 2021 verstrekt de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen) geen nieuwe sociale leningen meer. Voor een nieuwe sociale lening kan je binnen de drie Woonplusgemeenten wel nog terecht bij de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Dendermonde of rechtstreeks bij het Vlaams Woningfonds.

 

Ontleners met een lening bij de VMSW kunnen wel nog bijlenen bij de VMSW via een wederopname. Vanaf 1 januari 2023 lopen alle leningen via het Vlaams Woningfonds, ook de bijkomende leningen via wederopname en de bestaande leningen. Vanaf 2023 gaat het volledige beheer van alle bestaande VMSW-leningen over naar het Vlaams Woningsfonds. De VMSW zal bestaande ontleners dan tijdig informeren over waar ze terechtkunnen voor de verdere behandeling van hun leningsdossier.

Meer informatie
  • Wie een lening kan krijgen bij de VMSW, waarvoor je kan lenen, hoeveel je kan lenen, wat de kosten zijn van de lening etc. vind je op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
  • Meer informatie over de bijkomende sociale leningen die wel nog mogelijk zijn via de VMSW kan je in deze brochure vinden.