Betaalbaar verwarmen

SOCIALE MAXIMUMPRIJZEN VOOR ELEKTRICITEIT EN AARDGAS

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Dit wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ genoemd. Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een ‘beschermde klant of afnemer’.

 

Het sociaal tarief

 • wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen;
 • is in heel België bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

 

Voor aardgas bestaat er één sociaal tarief. Voor elektriciteit bestaan er 3 soorten tarieven:

 • enkelvoudig sociaal tarief (dagteller)
 • tweevoudig sociaal tarief (dag- en nachtteller)
 • sociaal tarief exclusief nacht (alleen nachtteller).

 

Twee keer per jaar bepaalt en publiceert de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit. De tarieven worden elk jaar aangepast op 1 februari en op 1 augustus.

VERWARMINGSTOELAGE VIA HET SOCIAAL VERWARMINGSFONDS

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

 

 • Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.

 

 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

 

 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De toelage per huishouden is maximaal 300 euro.

FONDS GAS EN ELEKTRICITEIT

Heb je moeite om je energierekeningen te betalen? Misschien kan het Sociaal Huis of OCMW je verder helpen. De OCMW’s beschikken over een Fonds Gas en Elektriciteit. Met dit fonds kunnen mensen geholpen worden die hun energiefactuur moeilijk of niet meer kunnen betalen.

 

Om dit aan te vragen maak je een afspraak met het OCMW van je woonplaats. De sociale dienst zal eerst je situatie bekijken. Dat heet een sociaal- en inkomensonderzoek. Daaruit moet blijken dat de vraag om hulp terecht is. Tenslotte moet het Vast Bureau of het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (afhankelijk van het OCMW) de aanvraag nog goedkeuren.

 

Het OCMW kan dan zowel tussenkomen op curatief (onderhandelen over afbetalingsplannen met leveranciers, facturen aanzuiveren etc.) als op preventief niveau (tussenkomen bij de aankoop van apparaten die minder verbruiken, tussenkomen in onderhoud van energietoestellen etc.).

Meer informatie
 • Meer informatie over de voorwaarden, procedure, het bedrag, uitzonderingen etc. van de sociale maximumtarieven kan je vinden op deze website van de Vlaamse overheid.
 • Wil je weten wat de huidige sociale tarieven zijn? Klik dan hier.
 • Andere premies en kortingen voor beschermde klanten of beschermde afnemers kan je hier vinden.
 • Op de website van het Sociaal Verwarmingsfonds kan je meer informatie vinden (voor welke soort brandstof, wie heeft er recht op, hoeveel bedraagt de toelage, wat moet u doen etc.) over de verwarmingstoelage.
 • Voor meer informatie over het Fonds Gas en Elektriciteit kan je terecht bij het OCMW van je gemeente. Voor Wetteren kan je een aanvraag doen via de website.