Brandpreventie

In België zijn er jaarlijks 20.000 woningbranden waardoor er in 2019 53 dodelijke slachtoffers zijn gevallen. En dan hebben we het nog niet gehad over de vele gewonden en de enorme materiële schade die deze branden veroorzaken. Bewoners kunnen zich daar tegen wapenen met enkele eenvoudige maatregelen.

HOE KAN IK BRAND VERMIJDEN?

 • Schakel enkele oorzaken van brand
  • Rook niet in bed.
  • Hou aanstekers en lucifers buiten het bereik van kinderen.
  • Laat brandende kaarsen nooit alleen achter, zeker niet bij loslopende huisdieren.
  • Schakel elektrische toestellen volledig uit.
  • Zorg ervoor dat elektrische snoeren en toestellen niet te warm worden.
  • Bewaar brandbare stoffen het liefst buiten de woning (bijvoorbeeld in een metalen kast) of berg ze zeker op in een geventileerd ruimte.
  • Laat je smartphone, tablet, elektrische fiets etc. niet ’s nachts op, maar wel op een moment dat je in de buurt bent en kan ingrijpen als er iets misloopt.
 • Plaats verschillende rookmelders in je woning.
 • Koop een Zorg er ook voor dat je weet hoe het toestel werkt en hang het op een centrale plaats in je woning.
 • Koop een blusdeken en hang het binnen handbereik in de keuken. Stop het niet weg in een lade want zo zal je kostbare minuten verliezen.
 • Maak een vluchtplan met een vluchtroute en een taakverdeling. Hou deze vluchtroute altijd volledig vrij. Daarnaast is het ook zinvol om je huissleutels op een eenvoudige en toegankelijke plaats te bewaren.

ROOKMELDERS

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Ze zijn helemaal niet duur en makkelijk zelf te plaatsen.

 

Rookmelders (of andere branddetectiesystemen) zijn sinds 1 januari 2020 verplicht in alle woningen in Vlaanderen. De verplichting geldt nu dus ook voor woningen waar de eigenaar zelf woont. Rookmelders waren al verplicht voor:

 

 • Huurwoningen (inclusief kamers)
 • Sedert 2009 is het ook verplicht om rookmelders te installeren in alle nieuwbouwwoningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Bij de aanvraag van de bouwvergunning voor nieuwbouw of renovatiewerken moet op de plannen aangegeven worden waar de rookmelder(s) geplaatst zullen worden.
 • Woningen waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend.
 • Zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen, studio’s) en kamers bestemd voor de huisvesting van studenten.

 

Waar rookmelders plaatsen? Op elke verdieping moet minstens één rookmelder geplaatst worden. In kamerwoningen moet elke kamer én elke gemeenschappelijke kookruimte minstens één rookmelder hebben. Je plaatst de rookmelder ook best in het midden van het plafond.

Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen

Let op!

 • Het is aan te raden om rookmelders te plaatsen in elke ruimte waar je doorheen moet op weg naar buiten (de kortste vluchtweg).
 • Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn moeten minstens één rookmelder hebben. Dat is ook het geval voor een kelder- of zolderruimte waarin zich een technische installatie bevindt. Deze verplichtingen zijn ook van toepassing op kelders en zolders in gedeeld gebruik.

 

Rookmelders installeren is heel eenvoudig. Iedereen kan een rookmelder plaatsen en je hebt er geen vakman voor nodig. De meeste toestellen hebben ook een zelfklevende achterzijde waardoor je niet hoeft te boren en schroeven.

 

Waaraan moet een rookmelder voldoen?

 

 • Het toestel moet het CE-label dragen en voldoen aan de norm NBN EN 14604.
 • Zowel een type met vervangbare batterij als een type met een niet-vervangbare batterij komt in aanmerking. Men raadt een model met niet-vervangbare batterij met een levensduur van tien jaar aan.
 • Kies ook een toestel dat beschikt over een testknop.
 • De rookmelder moet reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.
 • De rookmelder mag niet van het ionische type zijn. Dergelijke rookmelders mogen al enkele jaren niet meer verkocht worden.

 

Al deze kenmerken vind je terug op de verpakking.

 

Om zeker te zijn dat de rookmelder goed werkt, moet je hem goed onderhouden. Raadpleeg daarom altijd de handleiding van de fabrikant.

 

 • Stof de rookmelder regelmatig af.
 • Test de rookmelder één keer per maand (bijvoorbeeld elke eerste dinsdag van de maand).
 • Vervang de batterijen of rookmelder tijdig.

 

Wie is verantwoordelijk bij verhuur?

De verhuurder is verantwoordelijk voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders. De verhuurder zal op het einde van de levensduur de rookmelder ook vervangen.

 

De huurder moet het toestel onderhouden, lees maandelijks het stof verwijderen. Hij test ook minstens één keer per maand de rookmelder. En wanneer de verhuurder kiest voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder die batterijen tijdig vervangen.

BRANDVERZEKERING

Een brandverzekering is onmisbaar voor eigenaars. Naast schade door brand beschermt een brandverzekering je ook tegen waterschade, glasbreuk, stormschade en schade aan buren door bijvoorbeeld een waterlek of overslaande brand.

 

Een brandverzekering afsluiten is voor eigenaars die zelf hun woning bewonen niet verplicht. In de meeste gevallen eist de bank echter wel dat je een brandverzekering afsluit bij het aanvragen van een hypothecaire lening.

 

Sinds 1 januari is het nieuw Vlaams woninghuurdecreet van kracht. Dit nieuw decreet heeft ertoe geleid dat zowel de huurder als de verhuurder zich moet verzekeren voor brand- en waterschade. Beide partijen zijn dus verplicht om hun aansprakelijkheid voor brand- en waterschade te verzekeren.

 

Deze verplichting geldt dus enkel voor nieuwe huurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019 en niet voor lopende huurovereenkomsten die voor 2019 werden afgesloten.

Meer informatie
 • Meer informatie over de verplichte rookmelders kan je vinden op de website van Wonen-Vlaanderen.
 • Op de website van de Stichting Brandwonden kan je heel wat vinden rond (brand)preventie.
 • Meer informatie over de brandverzekering vind je op de website van de federale overheid.