Btw of registratierechten?

Op het bouwen van een nieuwe woning betaal je 21% btw. Een woning wordt als nieuw beschouwd tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van de woning. Bijvoorbeeld: als een woning voor het eerst bewoond werd op 23 maart 2017, dan is er nog sprake van een nieuwbouw tot en met 31 december 2018.

 

Op de bijhorende bouwgrond die je samen met de woning aankoopt, moet je ook 21% btw betalen als de volgende drie voorwaarden samen vervuld zijn:

  • er is toelating om op de grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht dat verkocht wordt met btw;
  • de grond en het gebouw worden door éénzelfde persoon verkocht;
  • en de bouwgrond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen.

 

Als aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan is, of wanneer je alleen een bouwgrond koopt, betaal je registratierechten (10% als de bouwgrond in  het Vlaamse gewest ligt). Het verkooprecht (een andere benaming voor registratierechten) wordt berekend op de overeengekomen waarde. Deze waarde bestaat uit de prijs die je als koper moet betalen, plus de waarde van de lasten die je als koper betaalt, zoals de makelaarskosten, opmetingskosten etc. Deze overeengekomen waarde mag echter wel niet lager zijn dan de verkoopwaarde.

Meer informatie
  • Voor meer informatie over het betalen van btw of registratierechten kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid.
  • Wil je meer informatie over de verschillende btw-tarieven? Ga dan naar de website van de Federale overheidsdienst Financiën.
  • De website notaris.be biedt ook informatie aan over de fiscale aspecten bij het bouwen van een woning.