Conflicten en discriminatie

Wat doen bij een conflict tussen huurder en verhuurder?

Geen van beide partijen wint er bij meteen naar de rechtbank te stappen. Vandaar dat het in de eerste plaats van belang is dat de huurder en verhuurder met elkaar in overleg gaan en op die manier proberen te komen tot een oplossing.

Als een conflict tussen huurder en verhuurder door omstandigheden niet meer kan opgelost worden via persoonlijke gesprekken, zijn er verschillende oplossingen mogelijk:

 

 • Ofwel kiezen ze voor een procedure voor de rechtbank. De vrederechter van de plaats waar de woning ligt, is bevoegd om de zaak te behandelen. Je kan de bevoegde vrederechter opzoeken via de volgende website.
 • Ofwel kiezen ze voor een andere manier om het geschil op te lossen, zoals verzoening.

Wat doen als er sprake is van discriminatie?

Ben je ongelijk behandeld bij een huisbezoek omwille van je seksuele geaardheid, wil de verhuurder niet aan jou verhuren omdat je geen arbeidscontract hebt of weigert men een huisbezoek omdat je van niet-Belgische origine bent? Sinds 1 januari 2021 kan je bij het woonloket van je gemeente ook terecht voor het melden van discriminatie op de private huurmarkt.

 

De medewerkers van het woonloket zullen:

 

 • je situatie verkennen aan de hand van gerichte vragen;
 • je, indien nodig, het verschil uitleggen tussen toegelaten selectie en discriminatie;
 • wijzen je op de verschillende mogelijkheden om te reageren (zuiver melden om bemiddeling vragen of een formele klacht indienen);
 • duiden je op het belang van het hebben en de mogelijkheden tot verzamelen van bewijsmateriaal en
 • zullen indien mogelijk ook helpen om een melding te doen bij Unia door samen het online meldingsformulier van Unia in te vullen en in te dienen.

 

De lokale besturen van Laarne, Wetteren en Wichelen werken hiervoor samen met Unia, aangezien het woonloket geen bevoegdheid heeft om zelf verdere stappen te ondernemen. Van zodra een melding wordt doorgegeven aan Unia blijven zij verantwoordelijk voor de gehele opvolging van de melding. Unia zal de melding registeren en/of verder behandelen en daarvoor contact opnemen met de melder.

 

UNIA

 

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt, gelijkheid bevordert en de mensenrechten beschermt. Ze kunnen je informeren over je rechten en samen zoeken naar een oplossing. Aan de hand van het ingevulde meldingsformulier zal Unia de melding van discriminatie op de private huurmarkt verder opvolgen. Mogelijke stappen zijn sterk afhankelijk van een hele reeks factoren, zoals de bewijslast, de verwachtingen van de melder en de medewerking van de tegenpartij.

 

Wat kan Unia aan de melder garanderen?

 

 • Elke melder krijgt een antwoord.
 • Elke melding krijgt een dossiernummer.
 • Elke melding wordt afgetoetst aan de geldende wetgeving.
 • Unia neemt enkel contact op met derden met toestemming van de melder.
 • Indien Unia niet bevoegd is of wanneer er te weinig bewijs beschikbaar is, krijgt de melder advies of wordt hij doorverwezen.
 • Het doel is een onderhandelende oplossing waarmee de melder tevreden is.

 

Unia is geen rechtbank, geen sociale diensten en geen advocatenbureau.

 

OPGELET! Wie meent het slachtoffer te zijn van discriminatie, zal daarvan een bewijs moeten leveren. Het slachtoffer kan zich baseren op feiten die een vermoeden van discriminatie scheppen. Als iemand beschikt over geloofwaardige elementen (uitwisseling van e-mails, getuigenissen, enzovoort) die erop wijzen dat hij of zij werd gediscrimineerd, is het aan de verhuurder om te bewijzen dat er geen sprake is van discriminatie. Die moet dan aantonen dat zijn beslissing gebaseerd is op legitieme criteria.

Meer informatie
 • Meer informatie over de verschillende oplossingen bij een conflict tussen huurder en verhuurder kan je vinden in de brochure van het Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019 of op de website woninghuur.vlaanderen.
 • Wil je graag meer informatie over discriminatie op de huurmarkt? Raadpleeg dan de volgende website van Wonen-Vlaanderen.
 • Sinds 1 januari 2021 kan je ook bij het woonloket van je gemeente terecht voor het melden van discriminatie op de huurmarkt:
 • Ook Unia kan je verder helpen met vragen rond discriminatie.