Conflicten en discriminatie

Wat doen bij een conflict tussen huurder en verhuurder?

Geen van beide partijen wint er bij meteen naar de rechtbank te stappen. Vandaar dat het in de eerste plaats van belang is dat de huurder en verhuurder met elkaar in overleg gaan en op die manier proberen te komen tot een oplossing.

Als een conflict tussen huurder en verhuurder door omstandigheden niet meer kan opgelost worden via persoonlijke gesprekken, zijn er verschillende oplossingen mogelijk:

 

  • Ofwel kiezen ze voor een procedure voor de rechtbank. De vrederechter van de plaats waar de woning ligt, is bevoegd om de zaak te behandelen. Je kan de bevoegde vrederechter opzoeken via de volgende website.
  • Ofwel kiezen ze voor een andere manier om het geschil op te lossen, zoals verzoening.

Wat doen als er sprake is van discriminatie?

Wie meent het slachtoffer te zijn van discriminatie, zal daarvan een bewijs moeten leveren. Het slachtoffer kan zich baseren op feiten die een vermoeden van discriminatie scheppen. Als iemand beschikt over geloofwaardige elementen (uitwisseling van e-mails, getuigenissen, enzovoort) die erop wijzen dat hij of zij werd gediscrimineerd, is het aan de verhuurder om te bewijzen dat er geen sprake is van discriminatie. Die moet dan aantonen dat zijn beslissing gebaseerd is op legitieme criteria.

 

Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie en bevordert ze gelijke kansen. Zoek je algemene informatie over de antidiscriminatiewetgeving of denk je gediscrimineerd te zijn? Dan kan je bij Unia terecht. Unia ondersteunt je en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Meer informatie
  • Meer informatie over de verschillende oplossingen bij een conflict tussen huurder en verhuurder kan u vinden in de brochure van het Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019 of op de website woninghuur.vlaanderen.
  • Wil je graag meer informatie over discriminatie op de huurmarkt? Raadpleeg dan de volgende website van Wonen-Vlaanderen.
  • Ook Unia kan je verder helpen met vragen rond discriminatie.