De energiescan

Ga voor energiezuinig bouwen, verbouwen en wonen. Het is daarbij van belang aandacht te besteden aan de volgende elementen:

 

 • isolatie en luchtdichtheid: zorg ervoor dat je woning goed geïsoleerd is en maak vervolgens werk van luchtdichtheid;
 • beglazing en ramen: kies voor hoogrendementsglas en zorg voor het geschikte schrijnwerk;
 • verwarming: kies voor een toekomstgericht verwarmingssysteem en vermijd verlies van warmte door goed te isoleren;
 • sanitair warm water: kies voor milieuvriendelijke installaties om je water op te warmen, zoals een warmtepompboiler, zonneboiler etc.;
 • ventilatie: zorg voor voldoende ventilatie en verklein zo de kans op CO-vergiftiging, onaangename geurtjes en allergieën;
 • verlichting: kies voor LED- en spaarlampen;
 • elektrische toestellen: kies onder andere voor toestellen met een A-label.

 

Om te weten te komen hoe je energie kan besparen, kan je een energiescan laten uitvoeren. Dit is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Daarbij krijg je tips over de verwarming, verlichting of jouw huishoudtoestellen.

 

De energiescanner komt langs en bekijkt samen met jou hoe je zuiniger met energie kan omspringen.

 

 • Per kamer krijg je een aantal handige tips, die je meteen kan toepassen.
 • Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro.
 • Bovendien krijg je een gepersonaliseerd verslag met daarin een overzicht van je huidige energiesituatie, de bijhorende energietips, een berekening hoeveel je met die tips zou kunnen besparen, een overzicht van de bestaande premies en subsidies etc.

 

Voor bepaalde doelgroepen is zo een energiescan gratis:

 

 • een ‘beschermde afnemer’(iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit);
 • een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
 • een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;
 • een afnemer die voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;
 • een afnemer die huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW;
 • een huurder die maximaal 614.56 euro huur per maand betaalt.
 • het gezamenlijk belastbaar inkomen van jou en de persoon waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont is niet hoger dan 37.030 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1930 euro hoger liggen. Er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

 

NIEUW: Als je niet tot deze categorieën behoort, kan je een gratis energiescan aanvragen:

 • op basis van een inschatting van het OCMW dat een gratis energiescan relevant kan zijn. Het OCMW kan hiervoor een attest bezorgen aan de persoon in kwestie en met dat attest direct een afspraken boeken voor de klant.
 • vanaf 1 november 2022 tot 31 maart 2023: via het energiehuis, indien jouw inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie valt.

 

Als je niet onder één van deze categorieën valt, kan je bij sommige energiescanbedrijven een energiescan tegen betaling aanvragen.

 

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder. Bovendien is een energiescan niet hetzelfde als een energieaudit. Een energieaudit is immers grondiger.

 

Voor een gratis energiescan neem je het best contact op met onderstaande partners: 

Meer informatie
 • Wil je graag meer informatie over de energiescan? Ga dan eens kijken op de website van de gemeente Wetteren.
 • Ook op de website van de Vlaamse overheid en op energiesparen.be kan je meer inlichtingen vinden.
 • Tot slot kan ook de website van Fluvius je helpen met verdere informatie.