De huurovereenkomst

Algemeen

Woninghuurovereenkomsten moeten altijd schriftelijk worden opgemaakt in een document dat de huurder en de verhuurder ondertekenen.  Het contract moet bovendien volgende gegevens bevatten:

 • de identiteit van alle partijen;
 • de begindatum van de overeenkomst;
 • de exacte duur van de overeenkomst;
 • de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die onder verhuur vallen;
 • het bedrag van de huur;
 • de regeling over kosten en lasten en
 • een verwijzing naar de vulgariserende toelichting (deze geeft de huurder en verhuurder uitleg over een aantal belangrijke aspecten van het woninghuurrecht).

 

Er worden evenveel exemplaren als er partijen zijn opgesteld.

 

De huurder en verhuurder zijn verplicht om op tegenspraak (in aanwezigheid van beide partijen of hun vertegenwoordigers) en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat moet gebeuren terwijl de woning onbewoond is of tijdens de eerste maand van de verhuring. De plaatsbeschrijving moet bij de huurovereenkomst worden gevoegd en mee worden geregistreerd.

Verschillende vormen van huurovereenkomsten

De huurovereenkomst bedraagt standaard negen jaar. Hierop bestaan drie uitzonderingen:

 • de huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder);
 • de huurovereenkomst van meer dan negen jaar;
 • de levenslange huurovereenkomst (gesloten voor het leven van de huurder).

 

> Lees meer over de verschillende vormen huurovereenkomsten

Registratie huurovereenkomst

De huurovereenkomst en alle bijvoegsels (zoals eventuele wijzigingen en de plaatsbeschrijving) moeten verplicht worden geregistreerd. Andere bijlagen, zoals het energieprestatiecertificaat, hoeven niet mee geregistreerd te worden.

 

De registratie houdt in dat men de overeenkomst en de plaatsbeschrijving in drie exemplaren (als er maar twee partijen zijn) moet voorleggen aan het kantoor Rechtszekerheid, d.i. het vroegere registratiekantoor, dat bevoegd is voor de plaats waar de woning is gelegen. De huurovereenkomst kan ook online via MyRent geregistreerd worden. Er hoeft dan geen derde exemplaar worden opgemaakt. Een kopie van de huurovereenkomst volstaat.

 

De verhuurder moet zorgen voor de registratie van het huurcontract en de plaatsbeschrijving. Het huurcontract moet binnen twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst worden geregistreerd. De plaatsbeschrijving kan samen met het huurcontract worden geregistreerd, maar mag ook op een later tijdstip worden aangeboden. De kosten voor een laattijdige registratie zijn ten laste van de verhuurder.

 

Als de verhuurder het contract niet laat registeren, dan kan de huurder dat ook altijd zelf doen.

Renovatiehuurovereenkomst

Het is ook mogelijk een renovatiehuurovereenkomst af te sluiten. Meer informatie daarover kan je vinden op de pagina verhuren zonder zorgen – de huurovereenkomst van deze website.

Meer informatie
 • Klik hier om de brochure van het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019 te raadplegen.
 • Kijk zeker eens op de website woninghuur Vlaanderen voor meer gedetailleerde informatie omtrent het afsluiten van een huurovereenkomst.
 • Ook de website van de Huurdersbond kan je verder helpen met vragen over huurovereenkomsten.
 • Informatie over de registratie van de huurovereenkomst staat op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.