De waarschuwingsprocedure

Vanaf 1 januari 2021 kan de gemeente bij de melding van problemen en gebreken in een woning kiezen voor de waarschuwingsprocedure in plaats van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

 

Bij de waarschuwingsprocedure zal de gemeente een bemiddelende rol opnemen tussen de huurder en verhuurder en proberen om tot een snel herstel van de gebreken in de woning te komen. De keuze voor deze procedure is afhankelijk van de kans op succes (vb. als de gebreken snel te herstellen zijn).

 

De gemeente is hierbij aan termijnen en resultaten gebonden. Als de gemeente deze termijnen niet respecteert of de woning niet voldoet binnen de 3 maanden, betekent dit automatisch een verderzetting van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

Meer informatie
  • Wie meer informatie wil over deze nieuwe procedure, kan deze pagina op de website van Wonen-Vlaanderen. Let wel, deze procedure is pas mogelijk vanaf 1 januari 2021.