Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen

De Woonplusgemeenten streven naar gelijke behandeling op de huurmarkt!

Ben je ongelijk behandeld bij een huisbezoek omwille van je seksuele geaardheid, wil de verhuurder niet aan jou verhuren omdat je geen arbeidscontract hebt of weigert men een huisbezoek omdat je van niet-Belgische origine bent? Sinds 1 januari 2021 kan je bij het woonloket van je gemeente ook terecht voor het melden van discriminatie op de private huurmarkt.

De medewerkers van het woonloket zullen:

  • je situatie verkennen aan de hand van gerichte vragen;
  • je, indien nodig, het verschil uitleggen tussen toegelaten selectie en discriminatie;
  • wijzen je op de verschillende mogelijkheden om te reageren (zuiver melden om bemiddeling vragen of een formele klacht indienen);
  • duiden je op het belang van het hebben en de mogelijkheden tot verzamelen van bewijsmateriaal en
  • zullen indien mogelijk ook helpen om een melding te doen bij Unia door samen het online meldingsformulier van Unia in te vullen en in te dienen.

 

De lokale besturen van Laarne, Wetteren en Wichelen werken hiervoor samen met Unia, aangezien het woonloket geen bevoegdheid heeft om zelf verdere stappen te ondernemen. Van zodra een melding wordt doorgegeven aan Unia blijven zij verantwoordelijk voor de gehele opvolging van de melding. Unia zal de melding registeren en/of verder behandelen en daarvoor contact opnemen met de melder.

UNIA
Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt, gelijkheid bevordert en de mensenrechten beschermt. Ze kunnen je informeren over je rechten en samen zoeken naar een oplossing. Aan de hand van het ingevulde meldingsformulier zal Unia de melding van discriminatie op de private huurmarkt verder opvolgen. Mogelijke stappen zijn sterk afhankelijk van een hele reeks factoren, zoals de bewijslast, de verwachtingen van de melder en de medewerking van de tegenpartij.

Voor meer informatie kan je terecht bij het woonloket van je gemeente: Laarne, Wetteren en Wichelen.