Woonplus

Dit verandert allemaal vanaf 1 juli!

Eigenaars zonnepanelen kunnen overtollige stroom delen

Mensen die zonnepanelen en een digitale meter hebben, kunnen vanaf 1 juli ook stroom “leveren” aan een ander adres. Dat andere adres kan een eigen tweede verblijf zijn (delen met jezelf), maar het is ook mogelijk de stroom te verkopen aan bijvoorbeeld een familielid, buur of vriend, of gratis weg te schenken (persoon-aan-persoonverkoop).

Concreet wordt de stroom gedeeld die door de zonnepanelen wordt opgewekt en die niet op de plaats zelf wordt verbruikt. Om energie te kunnen delen moeten alle deelnemers over een digitale meter beschikken, die wordt uitgelezen op kwartierbasis. Afspraken over eventuele kostprijs en betaling dien je onderling te maken.

Wie stroom wil delen, kan hierover meer informatie vinden op de website van Fluvius: https://www.fluvius.be/nl/thema/zonnepanelen/energiedelen-en-persoon-aan-persoonverkoop

Retroactieve investeringspremie netkost

Ook de aangekondigde premie voor eigenaars van zonnepanelen die meermaals distributienettarieven hebben betaald, kan vanaf 1 juli tot het einde van het jaar worden aangevraagd.

Een aantal zogenoemde prosumenten (eigenaars van zonnepalen of een kleine windturbine) heeft bij het overschakelen van een analoge meter naar een digitale meter meermaals distributienettarieven moeten betalen. Dat was een gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof begin 2021 dat de regeling van de virtueel terugdraaiende teller vernietigde.

De Vlaamse regering werkte daarvoor een tegemoetkoming uit. Ze geldt voor de prosumenten die tot en met 30 juni 2022 een digitale meter kregen. De tegemoetkoming wordt niet automatisch toegekend, maar kan worden aangevraagd als een premie via van netbeheerder Fluvius.

De premie varieert van 0 tot 170 euro. Het bedrag hangt af van het omvormervermogen van de zonnepaneleninstallatie, het moment van plaatsing van de digitale meter en de maand van de laatste jaarafrekening.

Meer informatie: Energiesparen.be

Woonplus

Tijdelijke aanvraagstop renovatiepremie en meeste energiepremies Fluvius door Mijn VerbouwPremie

Mijn VerbouwPremie is sinds 1 juli 2022 de eengemaakte premie van de vroegere Vlaamse renovatiepremie en de meeste premies van Fluvius voor energiebesparende investeringen.

Door de integratie van Mijn Verbouwpremie is er een tijdelijke aanvraagstop. Tussen 1 juli en 30 september 2022 zal je de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet kunnen aanvragen.

Vanaf 1 oktober 2022 zal je Mijn VerbouwPremie online kunnen aanvragen. Via deze simulator kan je berekenen wat dit voor jou betekent.

Mijn VerbouwLening

Vanaf 1 september 2022 zal je de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro kunnen aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.

De details van Mijn VerbouwLening moeten nog definitief worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Mijn VerbouwLening vervangt vanaf 1 september 2022 de Energielening (tot 15.000 euro voor een prioritaire doelgroep/klanten met exclusief nachttarief.

Woonplus

Stookolie- of propaancheque

De cheque van € 200 voor gezinnen die verwarmen met stookolie of propaan wordt verhoogd naar € 225. Die unieke en forfaitaire toelage wordt aan de gezinnen toegekend bij de aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk, bestemd voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats. De toelage heeft betrekking op leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.

De toelage wordt toegekend op basis van een aanvraagformulier. Zowel de online formulieren als de in te vullen afdrukbare versies zullen pas vanaf 7 juli beschikbaar zijn. Meer informatie kan je vinden op de website van de FOD Economie.

Kortingsbon voor het kopen van energiezuinige toestellen is opnieuw verhoogd

De kortingsbon voor het aankopen van een energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast en diepvries voor wie recht heeft op sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit wordt opnieuw verhoogd van € 200 naar € 250.

Meer informatie kan je vinden op de website van Fluvius.

Sociale tarieven voor elektriciteit en gas omhoog

De sociale tarieven voor elektriciteit en gas gaan op 1 juli opnieuw omhoog, nadat ze in het tweede kwartaal dankzij een btw-verlaging nog licht gedaald waren.

Volgens de federale energieregulator CREG stijgen de sociale tarieven voor elektriciteit met gemiddeld 7,4 procent ten opzichte van de huidige prijzen. Het sociaal tarief voor aardgas stijgt met 8,7 procent.

Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor bepaalde categorieën personen of huishoudens en is bij alle energieleveranciers hetzelfde.

Aanrekening prosumententarief volgens maandelijkse zonneschijnduur

Elke eigenaar van zonnepanelen met een terugdraaiende teller betaalt het prosumententarief. Prosumenten betalen die vergoeding voor hun niet gemeten afname van het distributienet. Hoeveel prosumententarief je betaalt hangt af van het maximale AC-vermogen van de omvormer van uw zonnepaneleninstallatie.

Vanaf 1 juli 2022 verandert de manier waarop dat prosumententarief wordt aangerekend. Het prosumententarief wordt dan per maand aangerekend volgens de verdeling van het normaal aantal uren zonneschijn in Ukkel.

Het zal weinig verschil maken voor de nettarieven die je jaarlijks betaalt. En heeft dus weinig impact op uw jaarafrekening. Ontvang je een afrekening over een korte meetperiode in de herfst- en wintermaanden? Dan betaal je op die tussentijdse afrekening een kleiner aandeel van het jaarlijks prosumententarief dan vandaag.