Duurzaam en ecologisch verbouwen

BENOVEREN

BENOveren of beter renoveren betekent eigenlijk dat wie renoveert, beter renoveert dan gebruikelijk of de woning nog energiezuiniger maakt dan wat verplicht is. Er zijn 10 goede redenen om te benoveren:

 1. een lagere energiefactuur
 2. meer comfort
 3. een gezonder binnenklimaat
 4. esthetische meerwaarde
 5. financiële meerwaarde
 6. nodig voor ons klimaat
 7. je woning is klaar voor je oude dag
 8. minder onderhoud
 9. vandaag al haalbaar
 10. de overheid betaalt mee

 

BENOveren vraagt wel wat voorbereiding. In de brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe?’ kan je alvast al wat meer informatie vinden over hoe je jouw renovatietraject moet uitstippelen.

 

Wie graag BENOvatie-advies krijgt, kan een BENOvatievoorloper contacteren. Dat zijn professionals, zoals architecten en installateurs, die vandaag al de BENOvatiedoelstellingen promoten en/of in de praktijk omzetten.

 

Ook op de website van Fluvius vind je meer informatie over BENOveren. Fluvius biedt tevens verschillende formules van premies aan en voor bepaalde energetische ingrepen kan je ook beroep doen op een BENOvatiecoach. De BENOvatiecoach begeleidt je in vier projectfases: advies, studie, aankoop en uitvoering.

 

Binnen de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen loopt moment een lokaal renovatieproject. Met dit project willen de drie lokale besturen en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen (provincie Oost-Vlaanderen) je persoonlijk advies en begeleiding voor energiebesparende renovatiewerken aan jouw eigen woning aanbieden. Dit met steun van de Vlaamse Overheid en elektriciteitsnetwerkbeheerder Fluvius. Voor het persoonlijk renovatieadvies aan huis wordt samengewerkt met de Milieuadvieswinkel uit Gent. Energiehuis BEA is hier de erkende BENOvatiebegeleider die zal zorgen voor de begeleiding en ontzorging van de renovatiewerken.

INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE (IER)

Oude woningen zijn vaak onvoldoende geïsoleerd en de verwarming is meestal niet zuinig. Voor dergelijke woningen is een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) een oplossing. Dat is een renovatie:

 • waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren (installaties voor verwarming, koeling, warm water,…) volledig worden vervangen;
 • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd.

 

Voldoet uw project aan de bovenstaande definitie van een IER? Dan moet je ook voldoen aan de eisen voor een IER. Dat betekent onder andere dat je bovenop de eisen bij een gewone renovatie ook streeft naar een maximaal E-peil, een minimumaandeel hernieuwbare energie en het plaatsen van een ventilatiesysteem. Bij gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan, met aanvraag van een omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2022, mogen geen stookolieketels meer geplaatst worden, zelfs niet als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Bovendien is sinds begin 2022 ook het E-peil voor ingrijpende energetische renovaties strenger geworden: je woning moet na de werken minstens een E-peil van E60 behalen (in plaats van E70).

 

Let op! Er is pas sprake van een IER als er bij jouw renovatie ook medewerking van een architect en een bouwaanvraag noodzakelijk is. Wanneer je ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag indient, kom je niet in aanmerking voor financiële voordelen.

 

Voor Ingrijpende Energetische Renovaties kent de Vlaamse overheid een aantal belastingvoordelen toe.

 

Voor meer informatie over de ingrijpende energetische renovatie kan je terecht op de website energiesparen.be. Daar vind je onder andere meer informatie over de definitie, eisen, voorwaarden etc.

HULP BIJ DUURZAME RENOVATIE

Wil je vrijblijvende en onafhankelijke informatie over duurzaam of ecologisch bouwen en wonen? Dan kan je terecht bij het Vlaams Instituut voor bio-ecologisch bouwen en wonen (VIBE vzw) of bij de Provinciale Steunpunten voor Duurzaam Bouwadvies. Ook bij aannemers en architecten kan je terecht voor advies over bouwmaterialen en energiebesparing.

 

De inwoners van Laarne, Wetteren en Wichelen kunnen deelnemen aan de lopende renovatieprojecten in hun gemeente. Aan de hand van dit project kunnen inwoners uit de betrokken gemeenten immers gratis renovatieadvies aan huis krijgen via het Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen van de provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met MilieuAdviesWinkel  Gent. Aan de hand van een huisbezoek bekijkt een renovatieadviseur samen met jou hoe jouw woning kan klaargemaakt worden voor de toekomst. Men geeft onder meer advies over isolatie, ventilatie en duurzaam verwarmen. Achteraf ontvang je een adviesverslag waarin je alles rustig kan nalezen en met de tips & tricks aan de slag kan gaan.

Wie dat wenst kan zich ook door een BENOvatiecoach van Energiehuis BEA laten begeleiden en ontzorgen bij energetische renovaties. Bovendien helpen zij jou ook met het aanvragen van allerhande premies.

Meer informatie