Duurzaam en ecologisch verbouwen

BENOVEREN

BENOveren of beter renoveren betekent eigenlijk dat wie renoveert, beter renoveert dan gebruikelijk of de woning nog energiezuiniger maakt dan wat verplicht is. Er zijn 10 goede redenen om te benoveren:

 1. een lagere energiefactuur
 2. meer comfort
 3. een gezonder binnenklimaat
 4. esthetische meerwaarde
 5. financiële meerwaarde
 6. nodig voor ons klimaat
 7. je woning is klaar voor je oude dag
 8. minder onderhoud
 9. vandaag al haalbaar
 10. de overheid betaalt mee

 

BENOveren vraagt wel wat voorbereiding. In de brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe?’ kan je alvast al wat meer informatie vinden over hoe je jouw renovatietraject moet uitstippelen.

 

Wie graag BENOvatie-advies krijgt, kan een BENOvatievoorloper contacteren. Dat zijn professionals, zoals architecten en installateurs, die vandaag al de BENOvatiedoelstellingen promoten en/of in de praktijk omzetten.

 

Ook op de website van Fluvius vind je meer informatie over BENOveren. Fluvius biedt tevens verschillende formules van premies aan en voor bepaalde energetische ingrepen kan je ook beroep doen op een BENOvatiecoach. De BENOvatiecoach begeleidt je in vier projectfases: advies, studie, aankoop en uitvoering.

 

Binnen de gemeenten Laarne en Wichelen loopt moment een lokaal renovatieproject. Met dit project willen de lokale besturen van Laarne en Wichelen en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen (provincie Oost-Vlaanderen) je persoonlijk advies en begeleiding voor energiebesparende renovatiewerken aan jouw eigen woning aanbieden. Dit met steun van de Vlaamse Overheid en elektriciteitsnetwerkbeheerder Fluvius. Voor het persoonlijk renovatieadvies aan huis wordt samengewerkt met de Milieuadvieswinkel uit Gent. Energiehuis BEA is hier de erkende BENOvatiebegeleider die zal zorgen voor de begeleiding en ontzorging van de renovatiewerken.

INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE (IER)

Oude woningen zijn vaak onvoldoende geïsoleerd en de verwarming is meestal niet zuinig. Voor dergelijke woningen is een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) een oplossing. Dat is een renovatie:

 • waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren (installaties voor verwarming, koeling, warm water,…) volledig worden vervangen;
 • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd.

 

Voldoet uw project aan de bovenstaande definitie van een IER? Dan moet je ook voldoen aan de eisen voor een IER. Dat betekent onder andere dat je bovenop de eisen bij een gewone renovatie ook streeft naar een maximaal E-peil, een minimumaandeel hernieuwbare energie en het plaatsen van een ventilatiesysteem.

 

Let op! Er is pas sprake van een IER als er bij jouw renovatie ook medewerking van een architect en een bouwaanvraag noodzakelijk is. Wanneer je ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag indient, kom je niet in aanmerking voor financiële voordelen.

 

Voor Ingrijpende Energetische Renovaties kent de Vlaamse overheid een aantal belastingvoordelen toe.

 

Voor meer informatie over de ingrijpende energetische renovatie kan je terecht op de website energiesparen.be. Daar vind je onder andere meer informatie over de definitie, eisen, voorwaarden etc.

HULP BIJ DUURZAME RENOVATIE

Wil je vrijblijvende en onafhankelijke informatie over duurzaam of ecologisch bouwen en wonen? Dan kan je terecht bij het Vlaams Instituut voor bio-ecologisch bouwen en wonen (VIBE vzw) of bij de Provinciale Steunpunten voor Duurzaam Bouwadvies. Het steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen werkt voor het renovatieadvies aan huis samen de Milieuadvieswinkel. Ze adviseren niet alleen over energiezuinig bouwen, maar houden ook rekening met de impact van een woning op de gezondheid. Ook bij aannemers en architecten kan je terecht voor advies over bouwmaterialen en energiebesparing.

 

De inwoners van Laarne, Wetteren en Wichelen kunnen zich ook door Energiehuis BEA laten begeleiden en ontzorgen bij energetische renovaties. Bovendien helpen zij jou ook met het aanvragen van allerhande premies en krijg je een volledig energetisch verslag van je woning.

 

Contacteer Energiehuis BEA op het nummer 0800 930 30 of via e-mail (info@vzwbea.be) en zij vullen uw gegevens in op het digitaalplatform: www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil. Je kan dit laatste ook zelf doen. Vervolgens zal de BENOvatiecoach je contacteren voor een afspraak voor een woningscan. Afhankelijk van jouw energetisch verslag kan je verschillende stappen ondernemen: inschrijven voor een groepsaankoop gebouwschil, financiering en premies met de BENOvatiecoach bespreken, gewenste maatregelen laten uitvoeren etc.

 

De energiescan van Energiehuis BEA is gratis indien er energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Indien je geen energiebesparende maatregelen laat uitvoeren, dien je € 121 te betalen voor de energiescan.

 

Als de verhuurder het contract niet laat registeren, dan kan de huurder dat ook altijd zelf doen.

LOKALE RENOVATIEPROJECTEN

Het tempo waarmee we onze woningen verbouwen is op dit moment nog veel te laag. Er is een inhaalbeweging nodig om de klimaatneutrale doelstelling voor 2040 te halen. De manier waarop we verwarmen en elektriciteit verbruiken zijn immers de belangrijkste oorzaken van de hoge CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen. Dat komt omdat onze woningen verouderd en zeer energieverslindend zijn.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij de woondienst van je gemeente of Energiehuis BEA.

Meer informatie