Duurzaam en ecologisch wonen: Begrippen

In onze huidige samenleving is ecologisch en duurzaam wonen niet meer weg te denken. Wie wil bouwen of verbouwen wordt meer en meer geconfronteerd met begrippen zoals het E-peil, ventilatie, isolatie, EPB, EPC etc. Hieronder een kort overzicht van de verschillende begrippen.

Het E-peil

Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

 

Het E-peil is afhankelijk van verschillende factoren: thermische isolatie, luchtdichtheid, compactheid, oriëntatie, bezonning, bewuste ventilatieverliezen en de vaste installaties voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting.

 

 

E-peil
EnergieprestatieBinnenklimaat
GebouwschilInstallatiesVentilatie
U- en R-waardenInstallatie-eisenOververhitting
K-peilS-peilHernieuwbare energietechnieken
Netto energiebehoefte voor verwarming

EPB

Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is verplicht om de energieprestatieregelgeving (EPB) te respecteren. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. De energieprestatieregelgeving legt eisen op voor isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting.

 

Opgelet: Niet alle projecten moeten aan alle EPB-eisen voldoen. Dat hangt af van: de aard van de werken, de bestemming van het gebouw en de datum van de bouwaanvraag. Wil je snel en eenvoudig weten welke eisen gelden voor jouw bouwproject? Ga dan naar de EPB-wegwijzer!

EPC

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de gebouwschil en de installaties. Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend.

 

Met het EPC wil de overheid burgers, bedrijven en organisaties sensibiliseren om hun gebouw energiezuinig te maken. Het EPC geeft daarom inzicht in de energieprestatie van een gebouw met informatie over hoe de gevels, daken en vloeren zijn geïsoleerd, welke beglazing geplaatst werd en welke installaties voor ventilatie, verwarming, koeling, warm water, eventueel verlichting en hernieuwbare energie aanwezig zijn.

 

Dankzij een label (A+ tot F) of energiescore (hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning) is in één opslag duidelijk wat de energetische toestand is van een woning, appartement of klein niet-residentieel gebouw.  Bovendien staan op elk EPC aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken.

Meer informatie