Duurzaam en ecologisch wonen: begrippen

In onze huidige samenleving is ecologisch en duurzaam wonen niet meer weg te denken. Wie wil bouwen of verbouwen wordt meer en meer geconfronteerd met begrippen zoals het E-peil, ventilatie, isolatie, EPB, EPC etc. Hieronder een kort overzicht van de verschillende begrippen.

Het E-peil

Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

 

Het E-peil is afhankelijk van verschillende factoren: thermische isolatie, luchtdichtheid, compactheid, oriëntatie, bezonning, bewuste ventilatieverliezen en de vaste installaties voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting.

 

 

E-peil
Energieprestatie Binnenklimaat
Gebouwschil Installaties Ventilatie
U- en R-waarden Installatie-eisen Oververhitting
K-peil S-peil Hernieuwbare energietechnieken
Netto energiebehoefte voor verwarming

EPB

Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is verplicht om de energieprestatieregelgeving (EPB) te respecteren. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. De energieprestatieregelgeving legt eisen op voor isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting.

 

Opgelet: Niet alle projecten moeten aan alle EPB-eisen voldoen. Dat hangt af van: de aard van de werken, de bestemming van het gebouw en de datum van de bouwaanvraag. Wil je snel en eenvoudig weten welke eisen gelden voor jouw bouwproject? Ga dan naar de EPB-wegwijzer!

EPC

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de gebouwschil en de installaties. Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend.

 

Met het EPC wil de overheid burgers, bedrijven en organisaties sensibiliseren om hun gebouw energiezuinig te maken. Het EPC geeft daarom inzicht in de energieprestatie van een gebouw met informatie over hoe de gevels, daken en vloeren zijn geïsoleerd, welke beglazing geplaatst werd en welke installaties voor ventilatie, verwarming, koeling, warm water, eventueel verlichting en hernieuwbare energie aanwezig zijn.

 

Dankzij een label (A+ tot F) of energiescore (hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning) is in één opslag duidelijk wat de energetische toestand is van een woning, appartement of klein niet-residentieel gebouw.  Bovendien staan op elk EPC aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken.

 

Bij de verkoop van een woning of appartement (met een notariële akte) moet je over een EPC beschikken. Sinds 1 januari 2022 mag je alleen nog maar gebruik maken van een EPC dat vanaf 2019 is opgemaakt. Dat EPC kan je herkennen aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat. Ook voor het verhuren van een woongelegenheid moet je verplicht beschikken over een EPC. Bij verhuur mag je het bestaande EPC (maximaal 10 jaar oud) blijven gebruiken.

 

Op 1 januari 2022 moeten alle grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken. Vanaf 1 januari 2023 is het ook voor alle middelgrote appartementsgebouwen (5 tot 14 gebouweenheden) verplicht om over een EPC voor de gemeenschappelijke delen te beschikken. Vervolgens moeten vanaf 1 januari 2024 ook de kleine appartementsgebouwen ( 2 wooneenheden tot 4 wooneenheden) een dergelijk EPC hebben. Gebouweenheden zijn zowel wooneenheden (appartementen) als kleine niet-residentiële eenheden (winkels, kantoren, kappers, medische praktijken, horeca, apotheken, …) die aanwezig zijn in het appartementsgebouw. Opgelet, deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.

Meer informatie
  • Meer informatie over het E-peil vind je op de website van de Vlaamse overheid.
  • Meer informatie over de EPB-eisen kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid.
  • In de EPB-pedia vind je alles over EPB.
  • Wil je graag meer informatie over het EPC. Ga dan naar de website van Vlaanderen.