Een woning financieren

HOEVEEL KAN/MOET IK LENEN?

Vastgoed is duur en de prijzen blijven maar stijgen. Je moet, naast de aankoopprijs, bovendien ook rekening houden met andere kosten, zoals de notariskosten, registratiebelasting, eventuele renovaties etc. Via de rekenmodule krijg je een idee van de totale aankoopkosten.

 

Bij het kopen van een woning is je eigen inbreng dan ook vaak ontoereikend. Het resterende bedrag zal je dus moeten ontlenen. Ga vooraleer je tot de koop overgaat eens met verschillende banken praten. Veel kopers komen voor een onaangename verrassing te staan na het tekenen van een verkoopovereenkomst aangezien niet iedereen gemakkelijk een lening of hypothecair krediet krijgt. Je moet dan geld lenen tegen erg hoge rentevoeten of krijgt in het ergste geval geen lening. Weg droom. Vaak moet je ook nog een fikse boete betalen aan de verkoper. Eerst weten of en hoeveel je kan lenen voorkomt zo heel wat narigheid.

 

Voor een lening kan je niet alleen terecht bij een bank, maar ook bij een verzekeringsmaatschappij of een instelling met een sociale doelstelling, zoals de verschillende huisvestingsmaatschappijen. Wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je zelfs in aanmerking komen voor een (goedkope) sociale lening. Wie graag meer informatie hierover wil, kan meer informatie vinden op de pagina betaalbaar en sociaal wonen – sociaal lenen.

DE HYPOTHECAIRE LENING

Wanneer je een hypothecaire lening afsluit, zal de bank een hypotheek op jouw woning laten vestigen. Jouw woning dient met andere woorden als onderpand voor de lening. Zo is de bank zeker dat ze haar geld zal terugkrijgen wanneer je niet meer in staat bent de lening af te betalen.

 

Bovendien moet je naast de kapitaalaflossingen ook rente of interest betalen. Dat is de prijs die je betaalt omdat je onmiddellijk een som geld ter beschikking wordt gesteld die je pas na 20 à 30 jaar kan terugbetalen.

 

Hoeveel je kan ontlenen is afhankelijk van verschillende factoren:

 • het maandelijks netto (gezins)inkomen;
 • de quotiteit, de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van de woning volgens de schatting van de financiële instelling;
 • de rentevoet van de lening en
 • de looptijd van de lening.

 

OPGELET: Sinds 1 januari 2022 moet je verplicht de waarde van jouw nieuwe woning laten schatten vooraleer je een hypothecaire lening kan afsluiten. Banken moeten het geleende bedrag voortaan namelijk baseren op de objectieve waarde van de woning, terwijl dat voordien nog op basis van de aankoopprijs was. Bedraagt jouw bod nu meer dan de werkelijke waarde van het huis? Dan kan je maar een deel van het nodige bedrag lenen en moet je de rest zelf financieren.

 

Ook bij het aangaan van een hypothecaire lening moet je rekening houden met een aantal kosten. Het gaat enerzijds om de kosten die aangerekend worden door de bankinstelling, maar anderzijds ook om kosten die de notaris zal aanrekenen. De bankinstelling mag enkel schattings- en dossierkosten aanrekenen. De kosten die de notaris aanrekent, zijn wettelijk vastgelegd en kunnen opgedeeld worden in twee soorten kosten:

 • de belastingen, waaronder de registratiebelastingen, de hypotheekrechten en het recht op geschriften en
 • de eigenlijke notariskosten, zoals opzoekingen en het ereloon.

VASTE MENSUALITEITEN OF VASTE KAPITAALAFLOSSINGEN?

Wanneer je een hypotheeklening moet afsluiten, kan je kiezen voor een vaste maandelijkse aflossing (ook vaste mensualiteiten genoemd) of voor vaste kapitaalaflossingen.

 

Wanneer je kiest voor vaste mensualiteiten, dan betaal je elke maand exact hetzelfde bedrag terug aan de bank. Dat maandelijks bedrag bestaat uit kapitaal en interesten. In het begin van je hypotheeklening betaal je dan ook meer interesten en minder kapitaal terug. Naar het einde toe is dat omgekeerd: je betaalt dan minder interesten en meer kapitaal terug.

 

Zekerheid is de grootste troef van een keuze voor een woonkrediet met vaste mensualiteiten. Je weet elke maand hoeveel je moet betalen aan de kredietgever en kunt berekenen of dit binnen je budget past. Het nadeel van de vaste mensualiteit is dat het niet meegroeit met je inkomsten. Op het moment dat je een lager loon hebt, betaal je nog altijd evenveel als wanneer je loon wat hoger is. Een belangrijke factor waar je ook rekening mee moet houden, is de vraag of je kiest voor een vaste of variabele rentevoet voor je hypothecaire lening.

 

Bij de vaste maandelijkse kapitaalaflossingen betaal je elke maand eenzelfde bedrag aan kapitaal af, maar de interesten zijn hoger in het begin en zakken geleidelijk naar het einde van de termijn toe. In het begin betaal je dus meer af per maand, terwijl de maandelijkse aflossing al flink geslonken is op het einde van de lening.

 

In vergelijking met de vaste mensualiteiten heeft de vaste maandelijkse kapitaalaflossing het voordeel dat de totale kostprijs veel lager uitvalt. De helft van het kapitaal is immers al terugbetaald na de helft van de looptijd.

DE VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit. Zo helpt de Vlaamse overheid je uw lening af te betalen als je een tijd niet kunt werken.

SCHULDSALDOVERZEKERING

Bij het aangaan van een hypothecaire lening is het ook aan te raden een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Deze verzekering is niet verplicht, maar het is echter wel zo dat de meeste kredietinstellingen voor grote kredieten, zoals een hypothecaire lening, vragen om zo een verzekering aan te gaan om een bijkomende garantie te hebben.

 

Een schuldsaldoverzekering is immers een levensverzekering die wordt aangegaan als waarborg voor een lening. Wanneer je een krediet aangaat, kan je een dergelijke verzekering afsluiten om je partner, erfgenamen of naaste familieleden te beschermen in geval van overlijden. Wanneer je dan overlijdt voordat je krediet helemaal is terugbetaald, betaalt die verzekering het schuldsaldo van je lening of een gedeelte ervan terug aan de kredietgever.

 

Het is de verzekeraar die de premie van de schuldsaldoverzekering bepaalt. Een schuldsaldoverzekering kan echter wel duur uitvallen, rekening houdend met de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekeringsnemer. De gezondheidstoestand waarin de verzekerde verkeert, alsook zijn voorgeschiedenis zijn elementen die mee de verzekeringspremie bepalen.

ENKELE TIPS

 • Er bestaan heel veel verschillende leningmaatschappijen, spaarkassen, banken, hypotheekmaatschappijen etc. Aarzel dan ook niet om hun voorwaarden met elkaar te vergelijken. Bepaalde maatschappijen kunnen voor uw specifiek geval nu eenmaal voordeliger zijn.

 

 • Kijk naar verschillende elementen. Is de rentevoet onveranderlijk gedurende de hele looptijd of slechts gedurende een bepaalde periode? Hoeveel bedragen de premies van de voorgestelde schuldsaldoverzekering? Hou niet alleen rekening met de rentevoet, kijk ook na welk aflossingsbedrag ermee correspondeert. Kijk vervolgens ook of je niet in aanmerking komt voor bepaalde bouwpremies of een andere tussenkomst van de overheid .

 

 • Bespaar jezelf stress en hou rekening met het feit dat het aangaan van een krediet veel tijd in beslag neemt.

 

 • Raadpleeg tijdig uw notaris. Hij is vertrouwd met de materie en zal je alle mogelijke inlichtingen verschaffen.
Meer informatie
 • Ook op de website van de federale overheid vind je meer informatie terug over de hypothecaire lening.
 • De website van de Federale Overheidsdienst Financiën kan je ook verder helpen met allerlei informatie over het kopen van een woning.
 • Op de website notaris.be kan je meer informatie vinden over het financieren van je eigen woning.
 • Wil je weten welke soorten leningen er zijn en wat precies het verschil is? Klik dan hier.