EPC-labelpremie

Heb je een woning met een slechte energieprestatie? Als je de woning binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kan je vanaf 2021 een premie krijgen.

VOOR WIE IS DE EPC-LABELPREMIE EN WAT IS DAT?

De EPC-labelpremie is er voor alle eigenaars van een woning of wooneenheid (bijvoorbeeld appartement).

 

De EPC-labelpremies is er enkel voor een woning of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC), dat niet ouder mag zijn dan van 2019. Het EPC-label van

 

 • de woning heeft EPC-label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen;
 • de wooneenheid heeft EPC-label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label B halen.

 

Het behaalde EPC-label moet worden aangetoond na 5 jaar met een nieuw EPC. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van aanvraag van de EPC-labelpremie.

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?

Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s) binnen de 5 jaar.

 

Max. bedrag van EPC-labelpremie Max. bedrag van EPC-labelpremie voor beschermde afnemers
Woning met EPC-label E of F
 •  € 5000 als label A wordt behaald
 • € 3750 als label B wordt behaald
 • € 2500 als label C wordt behaald
 •  € 6000 als label A wordt behaald
 • € 4500 als label B wordt behaald
 • € 3000 als label C wordt behaald
Wooneenheid (appartement, …) met EPC-label D, E of F
 • € 3750 als label A wordt behaald
 • € 2500 als label B wordt behaald
 • € 4500 als label A wordt behaald
 • € 3000 als label B wordt behaald

 

De premie kan in schijven worden verkregen. Bijvoorbeeld: als een eigenaar binnen de 5 jaar de woning renoveert en in aanmerking komt voor een premie voor label C, kan diezelfde eigenaar vervolgens ook nog in aanmerking komen voor een bijkomende premie voor het behalen van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A) binnen dezelfde periode van 5 jaar. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.

 

De EPC-labelpremie is cumuleerbaar met de energiepremies per maatregel (isolatie, beglazing, ….) zelf.

 

Opgelet! De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus

HOE VRAAG IK DE PREMIE AAN?

De premie kan online, via de website van netbeheerder Fluvius, of op papier aangevraagd worden.

 

Vooraleer je de toekenning en uitbetaling van de EPC-labelpremie kan aanvragen, moet je deze eerst activeren. Je kan de EPC-labelpremie activeren vanaf 1 januari 2021 via mijn.fluvius.be.

 

Bij de activatie moet je een EPC kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat de woning energielabel E of F had, of de wooneenheid energielabel D, E of F had. Dit zogenaamde ‘start-EPC’ zal bij de behandeling van de premieaanvraag gebruikt worden als referentie en bepaalt ook de startdatum van de termijn van 5 jaar waarbinnen de renovatiewerken uitgevoerd moeten worden en het nieuwe EPC moet opgemaakt worden.

 

Vanaf de datum van opmaak van het ‘start-EPC’ heb je 5 jaar de tijd om je woning grondig te renoveren en energiebesparende investeringen uit te voeren. Zijn je werken klaar? Dan laat je een nieuw EPC van je woning of wooneenheid opmaken en kan je de EPC-labelpremie aanvragen. Het nieuwe EPC moet binnen die termijn van 5 jaar opgemaakt worden.

 

Je bezorgt ons bij de premieaanvraag het nieuwe EPC dat de labelverbetering aantoont en waaruit blijkt dat de woning minstens label C heeft behaald en de wooneenheid minstens label B. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van de premieaanvraag.

 

De premieaanvraag voor de EPC-labelpremie moet ten laatste binnen 12 maanden na verstrijken van de termijn van 5 jaar ingediend worden.

Meer informatie
 • Meer informatie over deze nieuwe EPC-labelpremie kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid of Energiesparen.be.
 • Ook op de website van netbeheerder Fluvius is er meer informatie ter beschikking.