Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen (Vlaamse overheid)

Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse regering het besluit goedgekeurd tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van de uithuiszettingen, aangezien jaarlijks duizenden huishoudens op straat dreigen gezet te worden. Het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen zal in werking treden op 1 juni 2020, ter vervanging van het Huurgarantiefonds.

 

Het fonds geeft een tegemoetkoming aan het OCMW dat een huurder met huurachterstal begeleidt. Het OCMW neemt hier een sleutelrol op zich door kennis te nemen van de huurachterstal en autonoom te beslissen om de huurder te gaan begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal.

 

OCMW, huurder en verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst af, waarin onder andere de vaststelling van de huurachterstal en de afbetalingsregeling vermeld staat.

 

  • De huurachterstal bedraagt minstens 2x de huurprijs, en mag maximaal 6x de huurprijs zijn.

 

  • Het OCMW betaalt binnen de vijf werkdagen na ondertekening 50% van de huurachterstal aan de verhuurder, met een maximum van 1250 euro. Voor het overige saldo wordt een afbetalingsregeling opgenomen.

 

  • De verhuurder verbindt zich er dan toe geen vordering tot uithuiszetting in te stellen zolang de huurder het afbetalingsplan naleeft en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat.

 

  • De huurder moet de begeleiding door het OCMW aanvaarden.

 

Opgelet! Enkel nieuwe huurachterstal komt in aanmerking. Dit betekent dat de huurachterstal moet ontstaan zijn na 1 juni 2020.

Meer informatie
  • Voor meer informatie over de werking van dit nieuw Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen, kan je terecht op de website van Wonen-Vlaanderen.
  • Ook het OCMW van je gemeente kan je daarbij verder helpen.