Gemeenschappelijk wonen

Samenhuizen vzw is een vereniging die tot doel heeft gemeenschappelijk wonen bekender te maken en te ondersteunen. Gemeenschappelijk wonen is een overkoepelende term om allerlei woonvormen te omschrijven waar meerdere mensen vrijwillig bij betrokken zijn. Er zijn verschillende types van gemeenschappelijk wonen, waar in mindere of meerdere mate van betrokkenheid samengeleefd wordt, met minstens een sociale meerwaarde als doel. Het gaat bijvoorbeeld om gedeelde woningen, kangoeroewonen, co-housing, ecovillages etc.

Meer informatie