Gratis verzekering gewaarborgd wonen (Vlaamse overheid)

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit. De Vlaamse overheid helpt je zo eigenlijk om jouw lening af te betalen als je een tijd niet kan werken. Let er wel op dat je je digitale aanvraag tijdig doet! Je hebt één jaar vanaf de datum van de eerste geldopname in de lening.

 

De verzekering is volledig gratis. Dit betekent dat je als aanvrager geen premie hoeft te betalen en dat de Vlaamse overheid de verzekeringskosten draagt. De verzekering loopt over een periode van tien jaar. Wie in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar, een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van zijn/haar hypothecaire lening:

 

  • Als je uw zelfstandige activiteiten hebt moeten stopzetten kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, voor zover je beroep kan doen op het overbruggingsrecht of een werkloosheidsuitkering op basis van vroegere tewerkstelling. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.

 

  • Bij arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende maximaal 36 manden aan één stuk tussenkomen.

 

  • Bij onvrijwillige werkloosheid komt men maximaal 18 maanden tussen.

 

Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Zo zijn er voorwaarden verbonden aan uw lening, woning, werk en arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie
  • Wil je graag weten wat en voor wie deze verzekering is, hoeveel de VGW bijpast als je een tijd niet kan werken en hoe je de verzekering moet aanvragen? Ga dan naar deze pagina op de website van Wonen-Vlaanderen.