Groene energie

Slechts een kleine 7% van de energie die we in Vlaanderen gebruiken is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.  Het overgrote deel wordt nog steeds uit fossiele brandstoffen en uranium gemaakt.  Zowel de Vlaamse overheid, als de drie Woonplusgemeenten willen alle mogelijkheden benutten voor het opwekken van duurzame energie.

 

Men wil burgers aansporen om groene stroom aan te kopen. Zo kan je als burger jaarlijks meedoen met de groepsaankoop groene stroom en aardgas van de provincie Oost-Vlaanderen. Bovendien hebben veel elektriciteitsleveranciers een groen elektriciteitscontract in hun aanbod.

 

Via de Vlaamse zonnekaart kan je zien of jouw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Wie op zonnekaart Vlaandern een adres intiks, kan zien hoe geschikt de delen van het dak zijn om zonne-energie op te wekken. Je krijgt dan voor het hele dak of voor de dakdelen een inschatting van de mogelijkheden: ideaal, bruikbaar, beperkt bruikbaar of niet bruikbaar.

 

Daarnaast kan je ook energiecoöperant worden. Zelfs met een beperkt budget kan je actief bijdragen aan de energietransitie. Energiecoöperaties en crowdfundingprojecten maken dat mogelijk. Om lid te worden van een coöperatie, koop je een aandeel.  Een aandeel heeft een democratische prijs (meestal tussen 100 en 250 euro) en kan soms zelfs in schijven afbetaald worden. Met het ingezamelde burgerkapitaal investeert de coöperatie in windturbines, grote zonne-installaties, warmtenetten of andere energieprojecten.

 

Verder is er ook de stroomvoorspeller zon en wind. Deze voorspeller laat zien welke rol zonnepanelen en windturbines spelen in het energiesysteem van vandaag en morgen.  Hoeveel stroom produceren de zonnepanelen en windturbines in uw gemeente, provincie en heel Vlaanderen?

 

Er zijn vandaag de dag heel wat technologieën ter beschikking om groene energie te maken. Denk maar aan windturbines, zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepompen, een warmte-krachtinstallatie etc. Een overzicht van de verschillende technologieën met meer uitleg kan je hier vinden op de website van energiesparen.be.

Meer informatie
  • Wil je graag meer weten over groene energie? Ga dan naar deze pagina op de website energiesparen.be.
  • Ook op de website van de gemeente Wetteren, kan je meer informatie vinden omtrent groene energie.