Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen

Infomomenten woningkwaliteit en conformiteitsattest – deelnamelink

Binnen de drie lokale besturen van de intergemeentelijke samenwerking (IGS) Woonplus, Laarne – Wetteren – Wichelen, is de verordening verplicht conformiteitsattest van kracht. Dit betekent dat alle woningen gebouwd voor 1946, waarbij geen van de eigenaars de woning effectief bewoont, over een conformiteitsattest moeten beschikken. Dit van bij de start van een nieuwe verhuring of terbeschikkingstelling. Een conformiteitsattest geeft aan dat de woning voldoet aan de minimumnormen voor veiligheid, kwaliteit en comfort, vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen. Om een conformiteitsattest te kunnen afleveren moet een conformiteitsonderzoek van de woning gebeuren. Een exemplaar van deze verordening kan opgevraagd worden via info@woonplus-lww.be en kan na goedkeuring door alle bevoegde instanties geraadpleegd worden via de website van de betrokken gemeente.

Gezien de vele wijzigingen op het vlak van woningkwaliteit en de vernieuwde verordening verplicht conformiteitsattest, organiseren de drie lokale besturen van Laarne, Wetteren en Wichelen twee infosessies waar je alles te weten komt over het conformiteitsattest, de gemeentelijke verordening en de minimale normen waaraan een woning moet voldoen. Er wordt zowel een fysiek als digitaal infomoment georganiseerd, zodat je kan kiezen wat voor jou het beste past.

  • Digitale infosessie: donderdag 21 april 2022 om 19u30 via MS Teams. De link om deel te nemen aan deze infosessie kan je hier vinden:

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering

________________________________________________________________________________

  • Fysieke infosessie: dinsdag 26 april 2022, om 19u30 (Skala Kalken – Colmanstraat 51, 9270 Laarne/Kalken).

Deze infosessies worden georganiseerd voor eigenaars van één of meerdere woningen – gelegen op grondgebied Laarne, Wetteren en/of Wichelen – gebouwd voor 1946, waarbij er sedert juni 2019 sprake is van een nieuwe verhuring of ter beschikkingstelling.

Inschrijven is noodzakelijk via info@woonplus-lww.be, 0470 88 07 76 of via de website van Woonplus www.woonplus-lww.be (activiteiten). Deelname is volledig gratis.