Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen

Informatie groepsaankoop sanering stookolietanks

De infosessies rond de groepsaankoop voor het saneren van stookolietanks zijn ondertussen achter de rug. Hieronder is alle informatie omtrent deze groepsaankoop terug te vinden.

De winnende firma van deze groepsaankoop is All-In Tank Service. Zij hebben reeds jaren ervaring in de sector en beschikken over verschillende vestigingen in het hele land.

Hoe men te werk gaat, is afhankelijk van het type tank (inhoud/bovengrondse of ondergrondse tank). Alle tanks worden in eerste instantie leeggemaakt en gereinigd. De volgende stappen – uitgraven, opvullen, verschroten of verwijderen – zijn afhankelijk van het type tank en de situatie.

Prijzen 

Een overzicht van de prijzen is te vinden in onderstaande prijslijst. Alle prijzen zijn exclusief btw en omvatten het ledigen, reinigen en afvoeren van de tank en de tankinhoud (restant en reinigingswater tot 600 liter) naar een erkende verwerker, alsook het afleveren van alle verplichte attesten (een attest voor het reinigen en de buitengebruikstelling van de tank, een attest voor het verwerken van afvalstoffen door een erkend verwerker, desgevallend een attest dat de tank niet kon verwijderd worden of desgevallend een attest dat de verontreinigde grond naar een erkend verwerker werd afgevoerd).


Hoe kan ik een persoonlijke offerte aanvragen? 

Een persoonlijke en vrijblijvende offerte aanvragen kan op drie manieren t.e.m. 31 oktober 2021:


Hoe wordt er concreet gewerkt naar de uitvoering toe? 

Eerst zullen de verschillende offerteaanvragen verzameld worden en dan volgt:

  1. Een plaatsbezoek indien het niet gaat om een standaardsituatie + afgeven offerte.
  2. Indien standaardsituatie – opsturen/mailen van offerte.
  3. Geldigheid van de offerte: 30 dagen.
  4. Akkoord gaan met de offerte.
  5. Inplanning werken: de neutralisaties worden gegroepeerd uitgevoerd (6 à 8 neutralisaties per dag) en starten 1 maand na ontvangst van de eerste goedgekeurde offerte.
  6. De werken nemen ongeveer 1 uur à 1 uur 30 minuten in beslag.
  7. De klant voorziet parkeerruimte op de straat langs de kant van de woning: ongeveer 25 meter voor de reinigingswagen. Indien parkeerborden nodig zijn, worden deze door de klant bij de gemeente aangevraagd:
  8. Na uitvoering van de werken wordt de factuur opgemaakt.
  9. Na ontvangst van de betaling, worden de nodige attesten opgestuurd.


Bijkomende documenten