Leegstand

De drie gemeenten hebben elk een gemeentelijk reglement omtrent leegstand, telkens gekoppeld aan gemeentelijke heffingen.

 

Alle drie de gemeenten houden een leegstandsregister bij. Dit register bestaat uit twee afzonderlijke lijsten: een lijst met leegstaande gebouwen en een lijst met leegstaande woningen.

 

Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt niet opgenomen in het leegstandsregister. Een woning of gebouw die als verwaarloosd geregistreerd is, kan opgenomen worden in het leegstandsregister en omgekeerd.

WANNEER WORDT EEN WONING/GEBOUW BESCHOUWD ALS LEEGSTAAND?

Een woning is leegstaand als de woning gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie. Een nieuwbouw of nieuwe woning wordt als een leegstaand gebouw of een leegstaande woning beschouwd indien dat gebouw of die woning binnen de zeven jaar na de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig de functie.

 

Een leegstaand gebouw is een gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het gebouw.

DE GEMEENTELIJKE LEEGSTANDSHEFFING

De heffing voor een leegstaande woning, leegstaande kamer of een leegstaand gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning, kamer of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister.

 

Zolang het gebouw, kamer of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de heffing verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

 

Het bedrag van de heffing is verschillend in Laarne, Wetteren en Wichelen. Wil je weten welke tarieven gelden in jouw gemeente? Raadpleeg dan het bijhorend gemeenteraadsbesluit: Laarne – Wetteren -Wichelen.

GEVOLGEN VAN OPNAME IN HET LEEGSTANDSREGISTER

Er rust een voorkooprecht op elke woning die opgenomen is in het leegstandsregister en die de gemeente heeft ingevoerd in het e-voorkooploket dat beheerd wordt door de Vlaamse Landmaatschappij. Dat betekent dat bepaalde actoren het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs. Het gaat onder andere om sociale huisvestingsmaatschappijen voor hun werkingsgebied, de gemeente voor haar grondgebied etc.

 

De woondiensten van Laarne, Wetteren en Wichelen helpen je graag verder met je vragen over het leegstandsreglement.

Meer informatie
  • Meer informatie over de definitie van leegstand, het opsporen ervan, de opname in het leegstandsregister en het belasten van leegstand, kan je vinden op de website van Wonen-Vlaanderen.
  • Ook de woondienst van je gemeente kan je verder helpen met meer informatie omtrent leegstand.