Lokaal renovatieproject

Laarne, Wetteren en Wichelen renoveren! 

 

Met de lokale renovatieprojecten willen de lokale besturen van Laarne, Wetteren en Wichelen en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen (provincie Oost-Vlaanderen) jou, met steun van de Vlaamse overheid en elektriciteitsnetwerkbeheerder Fluvius, een helpende hand aanreiken om te BENOveren (beter renoveren). Door beter te renoveren verhoog je niet alleen de waarde en het comfort van jouw woning, maar kan je bovendien ook heel wat energie – en dus euro’s – besparen.

 

Dankzij dit lokaal renovatieproject kan je beroep doen op persoonlijk renovatieadvies aan huis en verdere begeleiding en ontzorging doorheen je renovatiewerken. Voor het persoonlijk renovatieadvies aan huis wordt samengewerkt met de MilieuAdviesWinkel (MAW) uit Gent, die beschikt over heel wat expertise op vlak van duurzaam bouwen en verbouwen. Een adviseur van MAW maakt tijdens een huisbezoek samen met jou de huidige staat van jouw woning op en ontwikkelt een stappenplan om je woning klaar te maken voor de toekomst. Wat zijn voor jouw woning duurzame en betaalbare oplossingen op vlak van isolatie, verwarming, ventilatie etc.? In een uitgebreid adviesverslag met alle informatie kan je achteraf nog eens alles nalezen.

 

Als je dit wenst, kan je vervolgens ook (gratis) deskundige begeleiding krijgen. Energiehuis BEA is hier de erkende BENOvatiecoach die zal zorgen voor de begeleiding en ontzorging van jouw renovatietraject. Zij gaan met jou op zoek naar aannemers, vragen offertes op en helpen je bij het aanvragen van premies.

 

Stuyvenberg renoveert meer! 

 

Ben je inwoner van de wijk Stuyvenberg in Wetteren?*

 

Dan gaan we nog een stapje verder! Volledige ontzorging tijdens jouw renovatieproject, gratis en zonder verplichtingen, dat is ons doel! Een expert voorziet een volledige doorlichting van je woning en gaat samen met jou op zoek naar mogelijkheden om je woonkwaliteit te verhogen en je woning energiezuiniger te maken. Je kiest nog altijd zelf in alle vrijheid welke werken je uiteindelijk wilt uitvoeren. Als je dat wilt, zoeken wij de meest geschikte aannemer voor jouw gekozen project. We laten je ook weten op welke premies je recht hebt en hoe je die kan aanvragen.

 

* Deze straten horen tot het projectgebied: Collegiebaan, Dr. De Bruyckerstraat, Eeminckstraat, Eeminckwegel, Eigendakstraat, Hekkerstraat (tussen Molenstraat en Warandelaan), Kapellestraat, Krakeelwegel, Molenstraat, Sportstraat, Verbindingsstraat, Warandelaan (tot Hekkerstraat), Wegvoeringstraat (tussen Molenstraat en Kapellestraat).

Meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit project? Aarzel dan niet om volgende diensten te contacteren:

 

Voor wie?

Voor wie?

  • Het aanbod geldt voor elke particuliere eigenaar van een woning in Laarne, Wetteren en Wichelen.
  • Naast eigenaars-bewoners kunnen ook verhuurders van woningen gelegen in Laarne, Wetteren en Wichelen van het aanbod gebruik maken. We willen aan deze verhuurders wel vragen dit te doen in overleg met de huurder(s).
  • Opgelet: sociale woningen vallen buiten dit project.

Waarom dit project?

Waarom dit project?

In België is de renovatiegraad op dit moment nog te laag. Bovendien zijn onze woningen in vergelijking met de ons omringende landen slecht geïsoleerd. In Belgische woningen draaien nog meer dan 2 miljoen verouderde verwarmingsinstallaties op fossiele brandstoffen. De uitstoot van CO2 moet drastisch naar beneden en onze woningen moeten weerbaar worden tegen de negatieve effecten van de klimaatverandering zoals bijvoorbeeld zomerse hitte en wateroverlast.

 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen streeft daarom naar een klimaat neutrale en klimaatbestendige provincie in 2040. De Vlaamse overheid stelt bovendien ook dat onze woningen tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn en legt hiervoor bouwnormen op. Ook op lokaal niveau wil men verder inzetten op energie- en klimaatacties aan de hand van het Burgemeestersconvenant. Met dit project wil men vanuit de overheid particuliere woningeigenaars helpen en stimuleren om hun eigen woning duurzaam te renoveren en klaar te stomen voor de toekomst.

 

Duurzaam renoveren of BENOveren (beter renoveren) betekent naast voordelen voor het klimaat en de leefomgeving natuurlijk ook lagere energiekosten, een beter wooncomfort en een positieve impact op de vastgoedwaarde van je woning.

Hoe gaat het in zijn werk?

Hoe gaat het in zijn werk?

Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen
Stap 1: Inschrijven voor renovatieadvies aan huis

Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen
Stap 2: Renovatieadvies aan huis door adviseur MAW

Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen
Stap 3: Adviesverslag van MAW

Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen
Stap 4: Begeleiding en ontzorging door Energiehuis BEA

Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen
Stap 5: start renovatietraject met begeleiding

Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen
Stap 6: Aanvraag premies

Stap 1: Inschrijven voor renovatieadvies aan huis

Om duurzaam en slim te verbouwen, is een objectief advies van een onafhankelijk expert geen overbodige luxe. Er zijn een heleboel beslissingen te nemen wanneer je gaat verbouwen, zeker als je het op een duurzame manier wilt doen. Een eerste belangrijke stap is dus om een overzicht te krijgen van welke werken je het best laat uitvoeren. Daar kan het gratis renovatieadvies aan huis je alvast opweg helpen. Inschrijven voor dit renovatieadvies kan online via www.bouwwijs.be.

 

Nadat je je hebt aangemeld voor duurzaam bouwadvies via www.bouwwijs.be neemt een medewerker van de MilieuAdviesWinkel binnen de drie werkdagen contact met je op om een plaatsbezoek van de renovatieadviseur in te plannen.

 

Dit advies is gratis voor de aanvrager. De Provincie Oost-Vlaanderen en je lokaal bestuur nemen namelijk de kosten samen ten laste. Door het advies aan te vragen verplicht je je tot niets. Je krijgt gratis een deskundig plaatsbezoek en uitgebreid verslag achteraf. De verkregen info kan je nadien omzetten in effectieve werken al dan niet met de begeleiding van  een BENOvatiecoach.

 

Stap 2: Renovatieadvies aan huis door adviseur MAW

Het plaatsbezoek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Hierbij is prioritair aandacht voor de duurzame ingrepen. Welke renovatie-ingrepen zijn aangewezen om jouw woning klaar te stomen voor de toekomst? Het advies gaat van isolatie over duurzame verwarmingstechnieken tot hemelwatergebruik. Daarnaast gaat de adviseur ook in op jouw vragen, geeft hij richtprijzen mee en stelt hij een stappenplan met prioriteiten op (welke zaken pak je best vandaag al aan).

 

In de rand wordt er ook gekeken naar woningkwaliteit o.a. is er een vochtprobleem, is de elektriciteit veilig, is de verwarming in orde etc.

 

Op het einde van het plaatsbezoek geef je te kennen of:

  • Je interesse hebt voor begeleiding door een BENOvatiecoach;
  • Je nog twijfelt voor begeleiding door een BENOvatiecoach;
  • Je blij bent met het bezoek/verslag maar op dit moment wens je geen begeleiding.

 

Stap 3: Adviesverslag van MAW

Ongeveer één week na het bezoek van de renovatieadviseur ontvang je een uitgebreid adviesverslag. In het verslag vind je het stappenplan terug met de reeds besproken renovatie-ingrepen voor jouw woning. Voor elke stap wordt de prioriteit van de ingreep aangegeven en geeft men bovendien een persoonlijk advies en inschatting van de kosten. Op die manier kan je alles nog eens rustig nalezen en bekijken wat je met jouw budget kan opstarten.

 

Verder mag je rekenen op een uitgebreid pakket van technische informatiefiches voor de voor jouw woning prioritaire zaken.

 

Het verslag is inbegrepen bij het renovatieadvies aan huis. Bovendien is dit alles vrijblijvend: je bent niet verplicht om na dit advies ook effectief over te gaan tot uitvoering van één of meer renovatiewerken.

 

Stap 4: Begeleiding en ontzorging door Energiehuis BEA (BENOvatiecoach)  

Gaf je te kennen interesse te hebben voor opvolging of nog te twijfelen dan word je binnen de week (na het ontvangen van je verslag en technische fiches) opgebeld door de BENOvatiecoach van Energiehuis BEA om verder concreet af te spreken. Wens je alsnog geen begeleiding, dan staat het je nog steeds vrij dit te melden.

 

Gaf je aan blij te zijn met het bezoek/verslag en technische fiches maar stap je (nog) niet in het traject dan word je opgebeld door je lokaal bestuur (woondienst Laarne – Els of Laëtitia / woondienst Wichelen – Anne / woondienst Wetteren) om te vragen of er onduidelijkheden zijn of waarom je twijfelt. Na dit gesprek sluis je alsnog door naar een BENOvatiecoach of wordt alles administratief afgesloten – in dit geval word je niet langer opgebeld of gecontacteerd.

 

Stap 5: Start renovatietraject met begeleiding  

Heb je besloten om in te gaan op de begeleiding en ontzorging van Energiehuis BEA gedurende de renovatiewerken? Dan start deze nu. De BENOvatiecoach van Energiehuis BEA gaat je helpen en ondersteunen van aan het begin van de renovatiewerken tot op het einde en zelf erna. De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk telefonisch, via videogesprek of mail, indien nodig komt de BENOvatiecoach ook nog op huisbezoek. Ze helpen je met kiezen van de juiste ingrepen afhankelijk van je budget, het opvragen en vergelijken van offertes, kiezen van de juiste aannemer, opvolging van de werken etc.

 

Stap 6: Aanvraag premies

De overheid voorziet naast de begeleiding door een BENOvatiecoach ook heel wat financiële stimuli om jouw investeringen voor energiebesparende renovatiewerken te bekostigen: premies en subsidies via de netbeheerder, een totaalrenovatiebonus, een vermindering van de onroerende voorheffing et.

De BENOvatiecoach staat je bij om na de oplevering van de werken ook de eventuele premies aan te vragen waarvoor je aanmerking komt.

Welke aannemers?

Welke aannemers?

De BENOvatiecoach voor onze gemeente is Energiehuis BEA. Het Energiehuis BEA heeft zelf een aantal groepsaankopen lopende voor duurzame renovatiewerken (groepsaankoop gebouwschil – meer info te vinden https://v1.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil/ ). Daarnaast werken ze ook met een pool van plaatselijke aannemers die voldoen aan de voorwaarden gesteld door het Energiehuis Bea (voorwaarden op vlak van certificering, kwaliteit van het product/materiale, prijsgarantie, waarborgen,…)

 

Toch ben je niet verplicht om in zee te gaan met een aannemer uit de groepsaankoop of de pool van plaatselijk aannemers aangereikt door Energiehuis BEA. Het staat je vrij om bij gelijk wie offertes op te vragen en dan mogelijks met die aannemer(s) in zee te gaan. Wat je ook kiest, de groepsaankoop, de pool van plaatselijke aannemers of eigen keuze, heeft geen impact op de dienstverlening die je ontvangt vanuit de BENOvatiecoach.

Wat doet de BENOvatiecoach?

Wat doet de BENOvatiecoach?

Wanneer je na het bezoek van de adviseur van MAW beslist om bepaalde ingrepen uit te voeren, of je twijfelt en je hebt nog wat extra informatie nodig, dan kan je beroep doen op de BENOvatiecoach van Energiehuis BEA.

 

Vanaf de voorbereidende fase van de verbouwingen tot aan het afwerken ervan en zélfs de aanvraag van allerhande premies: de BENOvatiecoach ondersteunt en helpt je van begin tot eind.

 

De BENOvatiecoach kan aan de hand van het technisch verslag van het huisbezoek van MAW inschatten welke ingrepen prioritair zijn en welke niet. Bovendien kan een eventueel financieel plan opgesteld worden en wordt je op technisch vlak ondersteund.

 

Heb je bijvoorbeeld verschillende offertes en weet je niet welke de meest geschikte is voor jou, dan kan de BENOvatiecoach je hierin objectief en onafhankelijk raad geven. Op basis van de offertes kan de BENOvatiecoach jou bovendien nog meegeven met welke details en elementen rekening gehouden moet worden om zeker te zijn dat na de werken premies succesvol aangevraagd kunnen worden.