Woonplus

Nieuw in 2022! (deel 1)

Een nieuw jaar brengt heel wat veranderingen met zich mee. Hieronder vind je een overzicht van wat er allemaal veranderd is sinds 1 januari 2022 op het vlak van wonen, bouwen en verbouwen, premies, …

Wijzigingen op het vlak van steunmaatregelen en premies 

De energiepremies voor energiebesparende investeringen die de Vlaamse overheid geeft via de netbeheerder Fluvius, lopen ook in 2022 verder. De premiehoogte en de voorwaarden blijven behouden voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboilers, warmtepompen en warmtepompboilers. Voor specifieke doelgroepen, zoals beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief, zijn er hogere premies van toepassing.

De geplande daling van de premie voor zonnepanelen gaat niet door waardoor de premie op het niveau van 2021 blijft.

Voor alle premieaanvragen vanaf 1 januari 2022 daalt de premie voor de plaatsing van een thuisbatterij van maximaal 2.550 euro naar maximaal 1.725 euro (max. 40% van de factuur, inclusief btw). In 2022 bedraagt de premie 225 euro per kWh (kilowattuur) voor de eerste 4 kWh, 187,50 euro per kWh voor 4 tot 6 kWh en 150 euro per kWh voor 6 tot 9 kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem.

De premie voor microwarmte-krachtkoppeling, ook wel bekend als brandstofcel, kleiner dan 10 kW wordt afgeschaft vanaf 2022 als er gebruik gemaakt wordt van een fossiele brandstof.

Door de strengere eisen bij nieuwbouw, worden ook de voorwaarden om te kunnen genieten van een korting op de onroerende voorheffing bij nieuwbouw strenger:

  • Aanvraag omgevingsvergunning 2021: 5 jaar lang 50% korting bij behalen E30 / 5 jaar lang 100% korting bij behalen E20.
  • Aanvraag omgevingsvergunning 2022: 5 jaar lang 50% korting bij behalen E20 / 5 jaar lang 100% korting bij behalen E10.
  • Aanvraag omgevingsvergunning vanaf 2023: alleen van toepassing bij herbouw of gedeeltelijke herbouw: 5 jaar lang 50% korting bij behalen E20 / 5 jaar lang 100% korting bij behalen E10.

Woonplus

Strengere eisen bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties 

Duurzaam verwarmen

In nieuwbouw of gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen), met aanvraag van een omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2022, mogen geen stookolieketels meer geplaatst worden, zelfs als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2022 mag een aardgasdistributiebeheerder niet meer in een aardgasaansluiting voorzien bij projecten vanaf 15 (woon)eenheden.

EPB-eisen

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’. Deze eisen worden ieder jaar strenger, ook in 2022.

Het verplichte E-peil in nieuwe woningen en appartementen blijft op maximaal E30, maar het verplichte S-peil zakt van S31 naar S28. Er wordt echter wel in een tussenoplossing voorzien. In nieuw op te richten wooneenheden waarvan het S-peil S29, S30 of S31 bedraagt, wordt ook voldaan aan het S-peil als het E-peil niet meer bedraagt dan:

  • E25 als de melding gedaan wordt of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;
  • E20 als de melding gedaan wordt of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2023.

 

Het E-peil verstrengt wel als je jouw woning dit jaar aan een ingrijpende energetische renovatie onderwerpt. Als je je bouwaanvraag daarvoor indient in 2022, dan moet je woning na werken minstens een E-peil van E60 behalen in plaats van E70.