Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen

Nieuw in 2022! (deel 2)

Ben je van plan om in 2022 een woning te bouwen, te kopen of te renoveren? Dan zijn er net zoals elk jaar een aantal wijzigingen waarmee je best rekening houdt. Hieronder kan je een overzicht vinden van wat er nog allemaal veranderd is binnen het domein wonen sinds het begin van het nieuwe jaar.

Het EPC in 2022

Het EPC (energieprestatiecertificaat) is een document dat toont hoe energiezuinig een woning is. Zo een certificaat is verplicht bij het verkopen en verhuren van een woongelegenheid. Sinds 1 januari 2022 mag je bij de verkoop van een woning of appartement (met een notariële akte) enkel gebruik maken van een EPC dat vanaf 2019 opgemaakt is. Dat EPC herken je aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat. Bij verhuur mag het bestaande EPC – maximaal 10 jaar oud – gebruikt blijven worden.

Verder geldt er ook een uitbreiding van de verplichting van het EPC voor gemeenschappelijke delen. Op 1 januari 2022 moeten alle grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken. Op 1 januari 2023 moeten ook alle middelgrote appartementsgebouwen (5 tot 14 gebouweenheden) over een dergelijk EPC beschikken. En op 1 januari 2024 is het tot slot ook verplicht voor kleinere appartementsgebouwen (2 wooneenheden tot 4 gebouweenheden). Gebouweenheden zijn zowel wooneenheden (appartementen) als kleine niet-residentiële eenheden zoals winkels, kantoren, kappers, apotheken, horeca, … die aanwezig zijn in het appartementsgebouw.

Nieuwe registratierechten 

De registratierechten (of verkooprechten) zijn een belasting op de aankoop van elke woning of bouwgrond. Ook hier is er sinds het begin van het nieuwe jaar heel wat gewijzigd.

  • Bij de aankoop van de enige en eigen woning is sinds 1 januari 2022 de registratiebelasting voor natuurlijke personen verlaagd van 6% naar 3% (van toepassing op alle koopovereenkomsten waarvan de authentieke akte wordt verleden vanaf 1 januari 2022 – ook als de verkoopovereenkomst nog in 2021 ondertekend is).
  • Voor natuurlijke personen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of een (gedeeltelijke) sloop en herbouw uitvoeren van de enige eigen woning, geldt een aanvullend verlaagd tarief. Ze betalen vanaf 2022 nog maar 1% registratiebelasting in plaats van 5%. Opgelet: de EPB-eisen voor een ingrijpende energetische renovatie worden vanaf 2022 ook wat strenger. Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2022 moet je een E-peil van maximaal E60 behalen.
  • Sinds 1 januari 2022 betaal je in Vlaanderen 12% (in plaats van 10%) registratierechten voor een bouwgrond en voor de aankoop van een tweede, derde, … woning.

 

Andere wijzigingen 

Verplichte schatting bij woningaankoop 

Ook nieuw vanaf 2022 is dat je verplicht de waarde van jouw nieuwe woning moet laten schatten vooraleer je er een hypothecaire lening voor kan afsluiten. Banken moeten het geleende bedrag voortaan namelijk baseren op de objectieve waarde van de woning, terwijl dat voordien nog op basis van de aankoopprijs was. Bedraagt jouw bod nu meer dan de werkelijke waarde van het huis? Dan kan je maar een deel van het nodige bedrag lenen en moet je zelf de rest financieren.

Verbod op plaatsen en vervangen van stookolieketels 

Vanaf 1 januari 2022 is het in bestaande gebouwen (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) niet meer toegelaten om een stookolieketel te plaatsen als in de straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Denk dus eerder aan een alternatief (vb. hybride warmtepomp). Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk.

Bij nieuwbouw of gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen), met aanvraag van een omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2022, mogen geen stookolieketels meer geplaatst worden, zelfs niet als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

Renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen 

Sinds 1 januari 2022 is de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen (vb. kantoren, handelszaken, horecazaken, scholen, zorginstellingen, overheidsgebouwen, …) van start gegaan. Binnen de vijf jaar na overdracht van een gebouweenheid, zal het aan energiebesparende maatregelen moeten voldoen. Daar bovenop moeten kleine niet-residentiële gebouwen vanaf 2022 een energielabel C of beter behalen en moeten grote niet-residentiele gebouwen vanaf 2023 in een minimaal aandeel hernieuwbare energie voorzien.

Meer informatie is te vinden op de website energiesparen.be.