Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen

Nu is het moment om te renoveren – of beter reNUveren!

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir maakt NU extra budget vrij. Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van een woning en deze grondig gaat renoveren, kan tot 60.000 euro renteloos lenen voor een grondige renovatie of beroep doen op de EPC-labelpremie.

Wat is het renteloze renovatiekrediet?

Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Wie in Vlaanderen vanaf 2021 een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten bij een bank. Het renteloze renovatiekrediet kan ook worden aangevraagd voor een tweede verblijf of een pand dat je later gaat verhuren (enkel natuurlijke personen komen in aanmerking).

Wie vanaf 2021 een woning erft of geschonken krijgt, kan een gelijkaardige renteloze lening aanvragen bij het Energiehuis in zijn regio. We spreken dan over de energielening+.

Met het afsluiten van het renteloze renovatiekrediet of de energielening+ engageert de nieuwe eigenaar zich om de eengezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Om te bewijzen dat de woning een slechte energieprestatie heeft bij aankoop, moet je dit aantonen met een recent Energieprestatiecertificaat of EPC. Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019 komen in aanmerking voor het renteloze renovatiekrediet. Voor appartementen geldt een te realiseren verbetering van label D, E of F naar label A of B.

Bij aankoop van een woning kan maximaal 60.000 euro renteloos worden ontleend voor wie tot label A zal renoveren. Bij renovatie tot label B of C kan respectievelijk tot 45.000 euro en 30.000 euro renteloos worden ontleend. Bij aankoop van een appartement kan maximaal 45.000 euro renteloos worden ontleend voor renovatie tot label A en 30.000 euro voor renovatie tot label B.

Wat is de EPC-labelpremie?

Heb je een woning of een appartement met een slechte energieprestatie? Als je deze binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kan je hiervoor vanaf 2021 een substantiële premie tot 5000 euro krijgen. Het nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen de 5 jaar na de datum van het EPC waaruit bleek dat de woning/het appartement voor de renovatiewerken over een label (D),E of F beschikte. Als dat EPC werd opgemaakt in 2019 of 2020, dan moet dat nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

Het bedrag van de EPC-labelpremie is afhankelijk van het behaalde label:

Labelpremie Woning (starten van label E of F) Appartementen (starten van label D, E of F)
Naar label A € 5000 € 3750
Naar label B € 3750 € 2500
Naar label C € 2500 Geen labelpremie

 

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat of EPC geeft informatie over de energiezuinigheid van een woning. Je kan op het certificaat een EPC-kengetal aflezen: dit getal drukt uit hoeveel energie een woning verbruikt per vierkante meter, per jaar. Hoe lager het EPC-kengetal, hoe beter de energiescore van de woning. Op EPC’s opgemaakt vanaf 2019 staat ook een label, van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).

Waarvan zijn het label en de energiescore afhankelijk? De muur-, vloer- en dakisolatie, ramen en deuren, de installaties voor verwarming, het verwarmen van water, koeling, ventilatie en de eventuele aanwezigheid van installaties op zonne-energie worden meegenomen in de berekening voor het opmaken van een EPC. Opgelet: het EPC houdt geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling!

Het EPC is verplicht bij het verkopen of verhuren van een woning, appartement of studio. Het certificaat moet reeds ter beschikking zijn vanaf het moment dat de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden. Beschik je nog niet over een EPC? Dan moet je dit laten opmaken door een erkend energiedeskundige type A.

Vragen? Neem dan contact op met de woondienst van je gemeente.