Overkoepelende renovatiepremie (Vlaamse overheid)

Opgelet!

Deze overkoepelende renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen zal deel uitmaken van Mijn Verbouwpremie – die vanaf 1 oktober 2022 aangevraagd zal kunnen worden. Van 1 juli 2022 tot 30 september 2022 zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om deze premie aan te vragen! 

WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING VOOR DE VLAAMSE RENOVATIEPREMIE?

Er zijn vier categorieën van werken die in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie:

 

  • Categorie 1: de structurele elementen van de woning zoals de fundering van muren, behandeling van muren tegen optrekkend vocht, het aanbrengen van zoldervloerisolatie etc.

 

  • Categorie 2: het dak.

 

  • Categorie 3: het buitenschrijnwerk zoals de afbraak van de bestaande elementen en de plaatsing van ramen en buitendeuren die aan bepaalde voorwaarden voldoen, het plaatsen van rolluiken op voorwaarde dat daarbij ook nieuwe ramen of buitendeuren geplaatst worden etc.

 

  • Categorie 4: de technische installaties, waaronder onder andere de centrale verwarming, elektrische installaties en sanitair wordt verstaan.

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?

De renovatiepremie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de aanvaarde kostprijs van de werken (exclusief btw). De 20% of 30% hangt af van het inkomen.

 

Per categorie bedraagt de premie maximaal 2500 euro indien uw inkomen binnen de 20% valt en maximaal 3 333 euro indien uw inkomen binnen de 30% valt. Valt uw inkomen binnen de 30% categorie dan bedraagt de minimum premie 1250 euro bij een investering vanaf 2500 euro.

 

De maximumpremie voor de vier categorieën samen bedraagt 10 000 euro.

 

De aanvrager-verhuurder valt automatisch binnen de 30% categorie.

HOE VRAAG IK DE PREMIE AAN?

Je kan de premie aanvragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie. Opgelet: Je kan maximaal twee aanvragen indienen!

 

Een aanvraag voor de renovatiepremie kan vanaf nu digitaal ingediend worden via het loket: https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/.
Zorg dat je vooraf alle bewijsstukken (facturen, offertes, attesten,..)  digitaal ter beschikking hebt.

 

Indien een digitale aanvraag niet mogelijk/wenselijk is, kan je de aanvraag ook op papier invullen en doorsturen. De aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van Wonen-Vlaanderen. Daar vind je bovendien ook een aantal tips die je kan gebruiken bij het vervolledigen van je aanvraag.

 

Let op! Vanaf 1 februari 2019 vervangt de vernieuwde renovatiepremie de vorige renovatiepremie. Verbouwers die de voorbije 2 jaar al met succes een renovatiepremie aanvroegen (onder de regeling uit 2015) moeten een twee aanvraag ook indienen onder dit uitdovende premiestelsel.

 

Let op, voor wie recht heeft op een premie van 20 %  van de aanvaarde kostprijs van de werken, gelden onderstaande voorwaarden:

  • Iedereen kan per woning maar 2 aanvragen indienen in een periode van 10 jaar.
  • Per categorie van werken kan slechts 1 keer in een periode van 10 jaar een premie worden aangevraagd.
  • Een 2de aanvraag dient ingediend te worden minstens 1 jaar en maximum 2 jaar na de 1ste
Meer informatie
  • Meer informatie over de nieuwe overkoepelende renovatiepremie kan je vinden op de website van Wonen-Vlaanderen.
  • Deze toelichtingsbrochure geeft een overzicht van alles wat je moet weten wanneer je de vernieuwde renovatiepremie wil aanvragen.