Overzicht EPC-labelpremie, renteloos renovatiekrediet, energielening+ en Vlaamse energielening

De Vlaamse Regering wenst haar klimaatdoelstellingen onder meer te bereiken door in te zetten op het verduurzamen van het woningpatrimonium. Dit heeft ertoe geleid dat aan eigenaars van een woning de komende jaren stelselmatig meer en meer verplichtingen zullen worden opgelegd om hun woning zo duurzaam mogelijk te maken. Men voorziet alvast een aantal premies en steunmaatregelen om woningeigenaars hierin te ondersteunen.

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de premies en steunmaatregelen die worden gekoppeld aan het behalen van een bepaald EPC-label.

 

Overzicht EPC-labelpremie, renteloos renovatiekrediet, energielening+ en Vlaamse energielening

Meer informatie