Premie E-peil (Fluvius)

Nieuwbouwwoningen en -appartementen krijgen een premie voor een laag energieprestatiepeil of E-peil. Hoe lager dat peil, hoe energiezuiniger de woning.

 

2020 2021
Belangrijk
  • Enkel voor bouwaanvragen t.e.m. 31/12/2016
  • Enkel voor nieuwbouw
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020 Informatieblad premie 2021
Premiebedrag Het premiebedrag is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil
Premiebedrag beschermde afnemers  Beschermde afnemers hebben recht op een verhoging van de premie met 20%
Verhoging premiebedrag  Extra premie van 300 euro voor een zonneboiler mits voldaan wordt aan de vooropgestelde voorwaarden
Verplicht toe te voegen
  • Het ondertekend energieprestatiecertificaat ‘bouw’
  • De ondertekende EPB-aangifte
Toe te voegen indien van toepassing
  • De toelating tot uitbetaling van de premie aan de aanvrager als de aanvrager van de premie niet de aangifteplichtige is die vermeld staat op de EPB-aangifte.
  • Een bewijs van afbraak als ‘herbouw’ niet vermeld is op de EBP-aangifte
  • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent
  • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
Meer informatie
  • Meer informatie over deze premie kan je vinden op de website van Fluvius.