Premie energiebesparende installaties (Fluvius)

Een warmtepomp haalt warmte uit de omgeving (lucht, grondwater of bodem) en gebruik die om je woning te verwarmen. Bovendien haalt een warmtepomp 70% tot 80% van haar energie uit de natuur, terwijl de meeste verwarmingssystemen volledig op (fossiele) brandstof of elektriciteit draaien. Wie zeker wil zijn van een kwalitatieve plaatsing, kiest best voor een installateur met een certificaat van bekwaamheid.

20202021- 2022
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
 • Warmtepomp heeft een Europees productlabel (min. A++ bij geothermisch, min. A+ bij de andere types)
 • Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2021 en 31/12/2022
 • Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
 • Warmtepomp heeft een Europees productlabel (min. A++ bij geothermisch, min. A+ bij de andere types)
 • Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2020Informatieblad premie 2021
Premiebedrag
 • Geothermisch: 4000 euro
 • Lucht-water: 1500 euro
 • Hybride lucht-water: 800 euro
 • Lucht-lucht: 300 euro
Premiebedrag beschermde afnemer
 • Geothermisch: 4800 euro
 • Lucht-water: 1800 euro
 • Hybride lucht-water: 960 euro
 • Lucht-lucht: 360 euro
Verhoging premiebedragVerdubbeling premiebedrag als je een warmtepomp plaatst:

 • als vervanging van bestaande elektrische verwarming op uitsluitend nachttarief
 • in een woning, appartement of appartementsgebouw dat niet aansluitbaar is op het bestaande aardgasnet
Verdubbeling premiebedrag als je een warmtepomp plaatst:

 • als vervanging van bestaande elektrische verwarming op uitsluitend nachttarief
 • in een woning, appartement of appartementsgebouw dat niet aansluitbaar is op het bestaande aardgasnet

Toepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 20%
Deze verhoging is ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhoging van het premiebedrag voor beschermde afnemers.

AttestAttest plaatsing door aannemer 2020Attest plaatsing door aannemers 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepomp
 • Een foto van de volledige warmtepompinstallatie met vermelding van datum
 • Een technische fiche waarop aangegeven staat hoe de actieve koelfunctie definitief werd uitgeschakeld
 • Een kopie van het Europees productlabel
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest

Een warmtepompboiler zorgt voor de verwarming van sanitair water met warmte uit de omgevingslucht, bijvoorbeed uit de (onverwarmde) ruimte waar je hem installeert.

 

Wanneer is een warmtepompboiler interessant?

 

 • Als je veel warm water gebruikt (bijvoorbeeld omdat je een groot gezin hebt).
 • Als je geen grote werken wilt uitvoeren, aangezien een warmtepompboiler makkelijk te installeren is.
 • Als je zonnepanelen hebt, want zo werkt je boiler op zelfgeproduceerde energie.

 

Deze premie telt niet mee voor de totaalrenovatiebonus!

20202021 – 2022
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • Enkel voor sanitair warm water
 • Beschikt minstens over een A+ Europees productlabel
 • Een aannemer moet de warmtepompboiler plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2021 en 31/12/2022
 • Enkel voor sanitair warm water
 • Beschikt minstens over een A+ Europees productlabel
 • Een aannemer moet de warmtepompboiler plaatsen
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2020Informatieblad premie 2021
Premiebedrag300 euro300 euro (per wooneenheid en max. 40% van de factuur)
Premiebedrag beschermde klant360 euro360 euro
Verhoging premiebedragNiet van toepassingToepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 20%

Deze verhoging is ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhoging van het premiebedrag voor beschermde afnemers.

AttestAttest plaatsing door aannemer 2020Attest plaatsing door aannemer 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepompboiler
 • Een foto van de volledige warmtepompboiler met vermelding van datum
 • Een kopie van het Europees productlabel
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een aanvraagformulier als je de aanvraag per post opstuurt

PREMIE ZONNEPANELEN

Zonnepanelen installeren is geen kost, maar een slimme investering. Want met het bedrag dat je bespaart op je energiefactuur, verdien je je zonnepanelen op 8 tot 10 jaar terug. En door over te schakelen op zonne-energie, werk je actief mee aan een schonere wereld.

 

De geplande daling van de premie voor zonnepanelen vanaf 2022 gaat niet door, waardoor de premie blijft op het niveau van 2021.

 

Hier vind je alle informatie over zonnepanelen. 

2021 – 2022
Belangrijk
 • Datum indienstname ligt na 01/01/2021
 • Enkel voor nieuwe installaties met een omvormersvermogen < 10 Kva
 • Een RESCERT-installateur moet de zonnepanelen plaatsen
 • De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen
 • Premie is éénmalig
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2021
PremiebedragMax. 1500 euro

Max. 40% van de factuur: eerste 4 kWp: € 300 per kWp, 4 tot 6 kWp: € 150 per kWp

Premiebedrag beschermde afnemerMax. 1800 euro
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • RESCERT-nummer installateur
 • Datum en nummer EPB aangifte (EPB aangifte optioneel meesturen)
Toe te voegen indien van toepassingEen bewijsstuk dat je een beschermde klant bent

Met een zonneboiler gebruik je de warmte van de zon om je woning te voorzien van warm water, bijvoorbeeld voor je douche of verwarming. Wil je zeker zijn van een kwalitatieve plaatsing? Doe dan beroep op een installateur met een certificaat van bekwaamheid.

 

Wanneer is een zonneboiler interessant?

 

 • Als je plaats hebt voor een collector aan de zuidkant van je dak of muur.
 • Als je naast je normale verwarmingsinstallatie ook ruimte hebt voor een opslagvat van minstens 150 liter.

 

Op deze website van energiesparen.be kan je berekenen wat jouw energiewinst is bij de installatie van een zonneboiler in een bestaande woning.

20202021 – 2022
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • Maximaal 1 keer om de 15 jaar aan te vragen
 • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2021 en 31/12/2022
 • Maximaal 1 keer om de 15 jaar aan te vragen
 • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen
De niet-limitatieve lijst met erkende zonnecollectoren die voor de premie in aanmerking kunnen komen (Solar Keymark)
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2020Informatieblad premie 2021
Premiebedrag550 euro/m2 per apertuuroppervlakte en maximaal 40% van de factuurbedragen met een maximum van 2750 euro/wooneenheid als een aannemer plaatst
Premiebedrag beschermde afnemer660 euro/m² per apertuuroppervlakte en maximaal 48% van de factuurbedragen met een maximum van 3300 euro/wooneenheid als een aannemer plaatst
AttestAttest plaatsing door aannemer 2020Attest plaatsing door aannemer 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste zonneboiler
 • Een foto van de zonnecollectoren met vermelding van datum waarbij het gebouw ook zichtbaar is
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest

PREMIE STURING ELEKTRISCHE WARMTE

Dankzij de komst van de digitale meter, kunnen gezinnen op een efficiënte manier hun warmte- en elektriciteitsverbruik regelen aan hun noden. Heel wat gezinnen verwarmen elektrisch in de vorm van een warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of een accumulatieverwarming. Door de installatie van een sturingsapparaat kan je je elektriciteits- en warmteverbruik zoveel mogelijk afstemmen op je eigen productie (bijvoorbeeld via zonnepanelen), en/of het vermijden van piekmomenten. Voor de aankoop en de plaatsing door je installateur van dat sturingsapparaat, heb je recht op een premie.

 

Wat is de functie van een sturingsapparaat? Een sturingsapparaat kan de toestellen die instaan voor het produceren of opslaan van warmte, geautomatiseerd aansturen met als doel:

 • Het gebruik van deze toestellen te vermijden op momenten dat de energieprijzen hoog zijn of deze net in te schakelen op momenten met lage energieprijzen.
 • Een toestel in te schakelen op momenten dat er eigen productie is van elektriciteit (bv. door zonnepanelen).
 • Het afgenomen elektrisch vermogen te verlagen of verhogen.
2021 – 2022
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2021 en 31/12/2022
 • De premies is eenmalig en beperkt tot 1 premie per EAN
 • Een aannemer/installateur moet het sturingsapparaat plaatsen.
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2021
Premiebedrag50% van de factuurbedragen, inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen, met een maximum van €400.
AttestAttest 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
Toe te voegen indien van toepassingKijk zeker even na op Particulier – Maak je Meter Slim of je sturingsapparaat op de lijst van erkende sturingsapparaten staat. Is dat niet het geval, voeg dan de technische documentatie van je sturingsapparaat toe aan je aanvraag.

PREMIE VENTILATIESYSTEEM

Je kan geen premie krijgen voor de installatie van een ventilatiesysteem, maar de investering telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus. Daarvoor moet je de plaatsing van je ventilatiesysteem dan wel aanmelden bij Fluvius.

20202021 – 2022
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • Enkel voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie van minimum 75% en/of vraagsturing met een reducatiefactor < 0,9
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2021 en 31/12/2022
 • Enkel voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie van minimum 75% en/of vraagsturing met een reducatiefactor < 0,9
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2020Informatieblad premie 2021
PremiebedragGeen premie, telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
AttestAttest plaatsing door aannemer 2020Attest plaatsing door aannemer 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over het geplaatste ventilatiesysteem
 • Een foto van het geplaatste ventilatiesysteem met vermelding van datum
 • Een meetrapport dat de uitgevoerde debietsmeting en de werkelijke debieten vermeldt
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest

PREMIE TOESTELLEN

Bepaalde doelgroepen kunnen ook beroep doen op een premie voor een condensatieketel of kunnen een kortingsbon krijgen voor een energiezuinige wasmachine of koelkast.

Meer informatie

Bij de premies voor warmtepomp en warmtepompboiler wordt het premiebedrag begrensd tot 50% van de investeringskosten i.p.v. 40%, dit enkel voor beschermde klanten en woongebouwen aangesloten op het elektriciteitsnet met toepassing van het uitsluitend nachttarief.

 

De premies voor warmtepompen, zonneboilers en warmtepompboilers gelden enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het distributienet voor 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.

 • Meer informatie over de premies voor energiebesparende installaties kan je vinden op de website van Fluvius.
 • Een overzicht van de verschillende premies kan je vinden op de website van Fluvius en energiesparen.be.
 • Voor specifieke doelgroepen, zoals beschermde afnemers, zijn er hogere premies van toepassing. De meest actuele informatie hierover is te vinden op de website van Fluvius.