Premie energiebesparende installaties

MIJN VERBOUWPREMIE: hernieuwbare energieproductie

Er zijn verschillende categorieën van werken met betrekking tot hernieuwbare energieproductie die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie:

 

PREMIE ZONNEPANELEN

Zonnepanelen installeren is geen kost, maar een slimme investering. Want met het bedrag dat je bespaart op je energiefactuur, verdien je je zonnepanelen op 8 tot 10 jaar terug. En door over te schakelen op zonne-energie, werk je actief mee aan een schonere wereld.

 

De geplande daling van de premie voor zonnepanelen vanaf 2022 gaat niet door, waardoor de premie blijft op het niveau van 2021.

 

Hier vind je alle informatie over zonnepanelen. 

 

OPGELET! Deze premie is geen onderdeel van MijnVerbouwPremie!

2021 – 2022
Belangrijk

 • Datum indienstname ligt na 01/01/2021
 • Er moet een digitale meter aanwezig zijn op het installatie-adres
 • Enkel voor nieuwe installaties met een omvormersvermogen < 10 Kva
 • De zonnepanelen moeten door een aannemer geplaatst worden
 • Deze aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT) of laat de geplaatste installatie valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt
 • De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen
 • De zonnepanelen mogen niet geïnstalleerd worden op asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak
 • Premie is éénmalig
Premievoorwaarden
Informatieblad premie 2021Informatieblad premie 2022
Premiebedrag
Max. 1500 euroMax. 40% van de factuur: eerste 4 kWp: € 300 per kWp, 4 tot 6 kWp: € 150 per kWp
Premiebedrag beschermde afnemer
Max. 1800 euro
Verplicht toe te voegen

 • Een kopie van alle facturen
 • RESCERT-nummer installateur
 • Datum en nummer EPB aangifte (EPB aangifte optioneel meesturen), als de woning of wooneenheid na 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsnet
Toe te voegen indien van toepassing
Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent

PREMIE STURING ELEKTRISCHE WARMTE

Dankzij de komst van de digitale meter, kunnen gezinnen op een efficiënte manier hun warmte- en elektriciteitsverbruik regelen aan hun noden. Heel wat gezinnen verwarmen elektrisch in de vorm van een warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of een accumulatieverwarming. Door de installatie van een sturingsapparaat kan je je elektriciteits- en warmteverbruik zoveel mogelijk afstemmen op je eigen productie (bijvoorbeeld via zonnepanelen), en/of het vermijden van piekmomenten. Voor de aankoop en de plaatsing door je installateur van dat sturingsapparaat, heb je recht op een premie.

 

Wat is de functie van een sturingsapparaat? Een sturingsapparaat kan de toestellen die instaan voor het produceren of opslaan van warmte, geautomatiseerd aansturen met als doel:

 • Het gebruik van deze toestellen te vermijden op momenten dat de energieprijzen hoog zijn of deze net in te schakelen op momenten met lage energieprijzen.
 • Een toestel in te schakelen op momenten dat er eigen productie is van elektriciteit (bv. door zonnepanelen).
 • Het afgenomen elektrisch vermogen te verlagen of verhogen.
2021 2022
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2021 en 31/12/2022
 • De premie is eenmalig en beperkt tot 1 premie per EAN
 • Een aannemer/installateur moet het sturingsapparaat plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2022 en 31/12/2023
 • De premie is eenmalig en beperkt tot 1 premie per EAN
 • Een aannemer/installateur moet het sturingsapparaat plaatsen
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2021 Informatieblad premie 2022
Premiebedrag 50% van de factuurbedragen, inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen, met een maximum van €400.
Attest Attest 2021 Attest 2022
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
Toe te voegen indien van toepassing Kijk zeker even na op Particulier – Maak je Meter Slim of je sturingsapparaat op de lijst van erkende sturingsapparaten staat. Is dat niet het geval, voeg dan de technische documentatie van je sturingsapparaat toe aan je aanvraag.

PREMIE VENTILATIESYSTEEM

Je kan geen premie krijgen voor de installatie van een ventilatiesysteem, maar de investering telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus. Daarvoor moet je de plaatsing van je ventilatiesysteem dan wel aanmelden bij Fluvius.

2021 2022
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2021 en 31/12/2021
 • Enkel voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie van minimum 75% en/of vraagsturing met een reducatiefactor < 0,9
 • Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass wanneer die in het verleden voor jouw woning of appartement al werd geactiveerd. Wanneer je premie met een eindfactuur uit 2021 voor een eerste investering in de woning niet voor 1 juli 2022 bij Fluvius werd aangevraagd en goedgekeurd, kunnen we de BENO-pass nadien niet meer activeren.
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2022 en 31/12/2023
 • Enkel voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie van minimum 75% en/of vraagsturing met een reducatiefactor < 0,9
 • Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass wanneer die in het verleden voor jouw woning of appartement al werd geactiveerd. Wanneer je premie met een eindfactuur uit 2021 voor een eerste investering in de woning niet voor 1 juli 2022 bij Fluvius werd aangevraagd en goedgekeurd, kunnen we de BENO-pass nadien niet meer activeren.
Premievoorwaarden  Informatieblad premie 2021 Informatieblad premie 2022
Premiebedrag Geen premie, telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
Attest Attest plaatsing door aannemer 2021 Attest plaatsing door aannemer 2022
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over het geplaatste ventilatiesysteem
 • Een foto van het geplaatste ventilatiesysteem met vermelding van datum
 • Een meetrapport dat de uitgevoerde debietsmeting en de werkelijke debieten vermeldt
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest

PREMIE ASBESTVERWIJDERING VAN NIET-VERWARMDE GEBOUWEN MET PLAATSING VAN ZONNEPANELEN

Ligt er op je domein een niet-verwarmd gebouw zoals een stal, garage, koterij… waarvan de dakbedekking bestaat uit asbest? Dan geeft Fluvius je graag een duwtje in de rug voor de verwijdering van je oude dakbekleding. De grootste voorwaarde is dat je in ruil voor minstens 10% van de oppervlakte van het verwijderde dak zonnepanelen plaatst.

2022
Belangrijk

 • De facturen van de asbestverwijdering gelden vanaf 01/01/2022 tot 31/12/2024
 • Het gaat over asbesthoudende materialen van de dakbedekking (vb. golfplaten, leien, …) of het onderdak
 • De kosten voor “afvoerplicht asbest” worden omschreven op de factuur
 • Je offerte én voorschotfactuur (datum voor 01/01/2023) van de asbestverwijdering moeten ingediend zijn voor 1 april 2023
 • Je zonnepanelen moeten in dienst genomen zijn na de datum van je voorschotfactuur en voor 01/01/2025 en ingediend voor 01/04/2025
Premievoorwaarden
Informatieblad 2022
Premiebedrag
€ 12 / m² per m² asbestverwijderingHet premiebedrag is begrensd tot 50% op de totale investeringskost aangaande asbestverwijdering en afvoer exclusief btw
Attest
Attest aannemer 2022Attest asbestverwijdering 2022
Aanvraagproces
De aanvraag bestaat uit drie stappen:

 1. Toevoegen van voorschotfactuur en ondertekende offerte
 2. Aanmelden van zonnepanelen in de aparte module ‘Groene Stroom’ op mijn Fluvius
 3. De eindfactuur, asbestattest en attest van de plaatsing van je nieuwe zonnepanelen toevoegen op dezelfde site

PREMIE TOESTELLEN

Bepaalde doelgroepen kunnen ook beroep doen op een premie voor een condensatieketel of kunnen een kortingsbon krijgen voor een energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvries.

 

Premie condensatieketel 

 

Als je je bestaande, verouderde verwarmingsketel vervangt door een individuele condensatieketel op aardgas of propaan/butaan, indien aardgas geen optie is, kan je genieten van een premie. Opgelet: Deze premie is er enkel voor de laagste inkomensgroep. 

 

Deze premie kan je sinds 1 juli 2022 niet meer aanvragen bij Fluvius. Vanaf 1 oktober 2022 kan je de premie aanvragen via mijnverbouwpremie.be.

 

Heb je een factuur opgesteld tussen 1 juli en 1 oktober 2022? Dan kan je vanaf 1 oktober je aanvraag doen via Mijn Verbouwpremie. Deed je een premieaanvraag vóór 01 juli 2022? Dan kan je de status van je aanvraag nog steeds opvolgen in Mijn Fluvius.

 

Kortingsbon voor het kopen van energiezuinige toestellen

 

Koop je een nieuwe energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvries én heb je recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, dan kan je een korting genieten van € 250 bij de aankoop van je energiezuinig toestel. Vraag dus zeker tijdig je kortingsbon aan en als je in aanmerking komt, stuurt Fluvius je per brief een gepersonaliseerde kortingsbon ter waarde van € 250.

 

Belangrijk om te weten:

 

 • De kortingsbon moet je aanvragen vóór de aankoop van het toestel.
 • De bon is strikt persoonlijk en mag je niet doorverkopen.
 • Per aangekocht toestel kan je slechts één kortingsbon gebruiken.
 • Met deze kortingsbon heb je recht op een onmiddellijke kassakorting van € 250. Let er dus zeker op dat de korting meteen van je totaalbedrag wordt getrokken.
 • Per 2 jaar wordt maximum één bon per type toestel toegekend per gezin op hetzelfde adres.
 • Hou rekening met enkele dagen verwerkingstijd voor de verzending van de bon naar jouw adres.
 • De kortingsbon is 2 jaar geldig vanaf de aanvraagdatum. Je vindt geldig tot datum ook terug op je kortingsbon.
 • Meer info over de kortingsbon vind je terug in deze folder en op de website van Fluvius.
Meer informatie
 • Meer informatie over de premies voor energiebesparende installaties kan je vinden op de website van Fluvius.
 • Een overzicht van de verschillende premies kan je vinden op de website van Fluvius en energiesparen.be.
 • Voor specifieke doelgroepen, zoals beschermde afnemers, zijn er hogere premies van toepassing. De meest actuele informatie hierover is te vinden op de website van Fluvius.