Premie energiebesparende toestellen (Fluvius)

Met een zonneboiler gebruik je de warmte van de zon om je woning te voorzien van warm water, bijvoorbeeld voor je douche of verwarming. Wil je zeker zijn van een kwalitatieve plaatsing? Doe dan beroep op een installateur met een certificaat van bekwaamheid.

 

Wanneer is een zonneboiler interessant?

 

 • Als je plaats hebt voor een collector aan de zuidkant van je dak of muur.
 • Als je naast je normale verwarmingsinstallatie ook ruimte hebt voor een opslagvat van minstens 150 liter.

 

Op deze website van energiesparen.be kan je berekenen wat de jouw energiewinst is bij de installatie van een zonneboiler in een bestaande woning.

20192020
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2019 en 31/12/2019
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
De niet-limitatieve lijst met erkende zonnecollectoren die voor de premie in aanmerking kunnen komen (Solar Keymark)
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2019Informatieblad premie 2020
Premiebedrag550 euro/m2 per apertuuroppervlakte en maximaal 40% van de factuurbedragen met een maximum van 2750 euro/wooneenheid als een aannemer plaatst
AttestAttest plaatsing door aannemer 2019Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste zonneboiler
 • Een foto van de zonnecollectoren met vermelding van datum waarbij het gebouw ook zichtbaar is
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent

Een warmtepomp haalt warmte uit de omgeving (lucht, grondwater of bodem) en gebruik die om je woning te verwarmen. Bovendien haalt een warmtepomp 70% tot 80% van haar energie uit de natuur, terwijl de meeste verwarmingssystemen volledig op (fossiele) brandstof of elektriciteit draaien. Wie zeker wil zijn van een kwalitatieve plaatsing, kiest best voor een installateur met een certificaat van bekwaamheid.

20192020
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2019 en 31/12/2019
 • Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
 • Warmtepomp heeft een Europees productlabel (min. A++ bij geothermisch, min. A+ bij de andere types)
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
 • Warmtepomp heeft een Europees productlabel (min. A++ bij geothermisch, min. A+ bij de andere types)
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2019Informatieblad premie 2020
Premiebedrag
 • Geothermisch: 4000 euro
 • Lucht-water: 1500 euro
 • Hybride lucht-water: 800 euro
 • Lucht-lucht: 300 euro

 

Verdubbeling premiebedrag als je:

 • Een warmtepomp plaatst als vervanging van bestaande elektrische verwarming op uitsluitend nachttarief
 • Een warmtepomp plaatst waar geen aardgasleiding ligt of waar je niet op het aardgasnet kan aansluiten
AttestAttest plaatsing door aannemer 2019Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepomp
 • Een foto van de volledige warmtepompinstallatie met vermelding van datum
 • Een technische fiche waarop aangegeven staat goe de actieve koelfunctie definitief wordt uitgeschakeld
 • Een kopie van het Europees productlabel
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent

Een warmtepompboiler zorgt voor de verwarming van sanitair water met warmte uit de omgevingslucht, bijvoorbeed uit de (onverwarmde) ruimte waar je hem installeert.

 

Wanneer is een warmtepompboiler interessant?

 

 • Als je veel warm water gebruikt (bijvoorbeeld omdat je een groot gezin hebt).
 • Als je geen grote werken wilt uitvoeren, aangezien een warmtepompboiler makkelijk te installeren is.
 • Als je zonnepanelen hebt, want zo werkt je boiler op zelfgeproduceerde energie.
20192020
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2019 en 31/12/2019
 • Enkel voor sanitair warm water
 • Beschikt minstens over een A+ Europees productlabel
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • Enkel voor sanitair warm water
 • Beschikt minstens over een A+ Europees productlabel
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2019Informatieblad premie 2020
Premiebedrag400 euro – max. 5040 euro als een aannemer plaatst300 euro – max. 3780 euro als een aannemer plaatst
AttestAttest plaatsing door aannemer 2019Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepompboiler
 • Een foto van de volledige warmtepompboiler met vermelding van datum
 • Een kopie van het Europees productlabel
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent

PREMIE VENTILATIESYSTEEM

Je kan geen premie krijgen voor de installatie van een ventilatiesysteem, maar de investering telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus. Daarvoor moet je de plaatsing van je ventilatiesysteem dan wel aanmelden bij Fluvius.

20192020
BelangrijkDatum eindfactuur tussen 01/01/2019 en 31/12/2019Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
Enkel voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie van minimum 75% en/of vraagsturing met een reductiefactor kleiner dan 0,9.
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2019Informatieblad premie 2020
PremiebedragGeen premie, telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
AttestAttest plaatsing door aannemer 2019Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over het geplaatste ventilatiesysteem
 • Een foto van het geplaatste ventilatiesysteem met vermelding van datum
 • Een meetrapport dat de uitgevoerde debietsmeting en de werkelijke debieten vermeldt
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent
Meer informatie
 • Meer informatie over bovenstaande premies omtrent isolatie kan je vinden op de website van Fluvius.
 • Een overzicht van de verschillende premies van Fluvius kan je hier vinden.