Premie isolatie (Fluvius)

Voor zowel hellende daken als platte daken is het van belang dat ze goed geïsoleerd zijn. Om er voor te zorgen dat je zo weinig mogelijk warmte verliest wordt een isolatiedikte van 15 centimeter aanbevolen, maar meer mag natuurlijk altijd!

 

Wanneer je de ruimte onder je hellend dak niet verwarmd, kan je beter zoldervloerisolatie plaatsen. Door de beperktere oppervlakte bespaar je niet alleen op je energiefactuur, maar ook op isolatiemateriaal en de plaatsing.

20192020
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2019 en 31/12/2019
 • R-waarde >/ 4,50 m2 K/W
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • R-waarde >/ 4,50 m2 K/W
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2019Informatieblad premie 2020
Premiebedrag
 • 4 euro/m2 als een aannemer plaatst
 • 2 euro/m2 als je zelf plaatst
AttestAttest plaatsing door aannemer 2019Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent

Je kan buitenmuren op drie verschillende manieren isoleren:

 

 • door extra isolatie voor je bestaande buitenmuren (buitenmuurisloatie);
 • door de spouw op te vullen met minerale wol of isolerende parls of schuim (spouwmuurisolatie);
 • door isolatieplaten en/of een voorzetwand aan je binnenzijde van je buitenmuur te bevestigen (binnenmuurisolatie).
20192020
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2019 en 31/12/2019
 • R-waarde > 3m2 K/W (buitenmuurisolatie)
 • Spouw > 50 mm en lambda max. 0,065 w/mK (spouwmuurisolatie)
 • R-waarde > 2m2 K/W (binnenmuurisolatie)
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • R-waarde > 3m2 K/W (buitenmuurisolatie)
 • Spouw > 50 mm en lambda max. 0,065 w/mK (spouwmuurisolatie)
 • R-waarde > 2m2 K/W (binnenmuurisolatie)
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2019Informatieblad premie 2020
Premiebedrag
 • 15 euro/m2 als een aannemer plaatst
 • 5 euro/m 2 als een aannemer plaatst (enkel spouwmuurisolatie)
AttestAttest plaatsing door aannemer 2019Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een ondertekende “Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1” (enkel bij spouwmuurisolatie)
 • Een attest van de begeleidende architect of de gecertificeerde aannemer (enkel bij binnenmuurisolatie)
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent

De gemeente Wetteren geeft, aanvullend op de premie van de netbeheerder Fluvius, een premie voor het plaatsen van buitenmuurisolatie of spouwmuurisolatie.

Voorwaarden
AlgemeenBuitenmuurisolatieSpouwmuurisolatie
Enkel voor bestaande woningen of woningeenheden aangesloten op het elektriciteitsnet van Fluvius voor 01/01/2006, of met aanvraag omgevingsvergunning voor 1/1/2006.De Rd-waarde (warmteweerstand) van het geplaatste materiaal bedraagt minimaal 2 m2K/W.De spouw heeft een minimale breedte van 50 mm.
Er werd een premie voor spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie uitbetaald door netbeheerder Fluvius; deze premie werd uitbetaald na 14 juli 2015.De isolatie is geplaatst door een aannemer.De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal bedraagt max. 0,065 W/mK.
De premie kan slechts één keer aangevraagd worden per gebouw.De volledige spouw moet opgevuld worden.
Er moet een aanvraag ingediend worden ten laatste 2 maanden na datum uitbetaling van de premie door Fluvius.De isolatie wordt geplaatst door een aannemer.
Bedrag
10 euro/m2 met een maximum van 650 euro voor buitenmuurisolatie.4 euro/m2 met een maximum van 350 euro voor spouwmuurisolatie.

De manier waarop beglazing warmte doorlaat (of juist niet doorlaat), wordt uitgedrukt in een U-waarde. De U-waarde of warmedoorgangscoëfficiënt geeft aan hoezeer een volledige scheidingsconstructie (zoals een wand of een dak) geïsoleerd is. Laat de wand veel warmte door, dan ligt de U-waarde hoog. Is de wand thermisch goed geïsoleerd, dan ligt de U-waarde eerder laag. Hoe lager de score, hoe beter dus.

 

Hoogrendementsglas met een U-waarden van 1,0 of 1,1 isoleert twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas met een U-waarde van 2,9.

 

Op de website van energiesparen.be kan je berekenen hoeveel je kan besparen door je ramen te vervangen.

20192020
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2019 en 31/12/2019
 • U-waarde < 1,0 W/m2K
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • U-waarde < 1,0 W/m2K
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2019Informatieblad premie 2020
Premiebedrag10 euro/m2 als een aannemer plaatst8 euro/m2 als een aannemer plaatst
AttestAttest plaatsing door aannemer 2019Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste beglazing
 • Foto’s van het geplaatste glas. De foto’s tonen duidelijk het gebouw waarin het glas geplaatst is. Graag 1 foto per gevel.
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent

PREMIE VLOERISOLATIE OF KELDERISOLATIE

Ook via de vloer verliest je woning warmte. Dit warmteverlies is sterk afhankelijk van wat er zich onder de vloer bevindt. Is dat volle grond, een kelder/kruipruimte of een buitenomgeving? Elke type vloer vraagt een andere manier van isoleren. Zo is isolatie van een vloer op volle grond minder evident dan het isoleren van een vloer boven een kelder-, kruip- of buitenruimte, waar je de vloer langs onder kunt isoleren.

 

Hoe je ook isoleert, vergeet je premie niet!

20192020
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2019 en 31/12/2019
 • R-waarde > 2m2 K/W
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • R-waarde > 2m2 K/W
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2019Informatieblad premie 2020
Premiebedrag6 euro/m2 als een aannemer plaatst
AttestAttest plaatsing door aannemer 2019Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolering
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent
Meer informatie
 • Meer informatie over bovenstaande premies omtrent isolatie kan je vinden op de website van Fluvius.
 • Een overzicht van de verschillende premies van Fluvius kan je hier vinden.
 • Op de website van de gemeente Wetteren kan je meer informatie vinden over de gemeentelijke premie voor muurisolatie.