Premie isolatie (Fluvius)

Opgelet!

Deze premies kan je nog tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij Fluvius. Daarna verloopt de aanvraag van je premie via Mijn VerbouwPremie. Simuleer daar wat dit voor jouw premies betekent!

 

Tussen 1 juli 2022 en 30 september 2022 zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om deze premies aan te vragen.

Voor zowel hellende daken als platte daken is het van belang dat ze goed geïsoleerd zijn. Om er voor te zorgen dat je zo weinig mogelijk warmte verliest wordt een isolatiedikte van 15 centimeter aanbevolen, maar meer mag natuurlijk altijd!

 

Wanneer je de ruimte onder je hellend dak niet verwarmd, kan je beter zoldervloerisolatie plaatsen. Door de beperktere oppervlakte bespaar je niet alleen op je energiefactuur, maar ook op isolatiemateriaal en de plaatsing.

 

OPGELET! Je ontvangt vanaf 2021 niet langer een premie voor dak- of zoldervloerisolatie die je zelf hebt aangebracht. Je kan enkel nog een premie krijgen wanneer de isolatie werd geplaatst door een aannemer!

20212022
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2021 en 31/12/2021
 • R-waarde >/ 4,50 m2 K/W
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen.
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2022 en 31/12/2022
 • Rd-waarde >/ 4,50 m2 K/W
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen.
 • Deze premie kan je nog tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij Fluvius. Daarna verloopt de aanvraag van je premie via www.mijnverbouwpremie.be.
Informatieblad premie 2021

Informatieblad asbestverwijdering 2021

Informatieblad premie 2022

Informatieblad asbestverwijdering 2022

Premiebedrag
 • 4 euro/m
 • 8 euro/m²
Premiebedrag beschermde afnemer
 • 10,5 euro/m²
 • 14,5 euro/m²
Verhoging premiebedrag
 • Toepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 50%*
 • Asbestverwijdering tijdens renovatiewerken: premiebedrag + 8 euro/m²
 • Toepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met €2/m²
 • Asbestverwijdering tijdens renovatiewerken: premiebedrag + 8euro/m²
 • De verhogingen zijn ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhogingen van de premiebedragen voor beschermde afnemers.

 

AttestAttest plaatsing door aannemer 2021

Attest asbestverwijdering 2021

Attest plaatsing door aannemer 2022

Attest asbestverwijdering 2022

Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest

Je kan buitenmuren op drie verschillende manieren isoleren:

 

 • door extra isolatie voor je bestaande buitenmuren (buitenmuurisolatie);
 • door de spouw op te vullen met minerale wol of isolerende parels (EPS)  (spouwmuurisolatie)(PUR isolatie komt niet in aanmerking);
 • door isolatieplaten en/of een voorzetwand aan je binnenzijde van je buitenmuur te bevestigen (binnenmuurisolatie).
20202021 – 2022
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • R-waarde > 3m2 K/W (buitenmuurisolatie)
 • Spouw > 50 mm en lambda max. 0,065 w/mK (spouwmuurisolatie)
 • R-waarde > 2m2 K/W (binnenmuurisolatie)
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2021 en 31/12/2022
 • Rd-waarde > 3m2 K/W (buitenmuurisolatie)
 • Spouw > 50 mm en lambda max. 0,065 w/mK – conform STS 71-1 (spouwmuurisolatie)
 • Rd-waarde > 2m2 K/W (binnenmuurisolatie)
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2020Informatieblad premie 2021

Informatieblad asbestverwijdering 2021

Premiebedrag
 • 15 euro/m2 voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde of binnenzijde
 • 5 euro/m 2 voor spouwmuurisolatie
 • 30 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
 • 15 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde
 • 5 euro/m² voor spouwmuurisolatie
Premiebedrag beschermde afnemer
 • 22,5 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
 • 22,5 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde
 • 9 euro/m² voor spouwmuurisolatie
 • 45 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
 • 22,5 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde
 • 9 euro/m² voor spouwmuurisolatie
Verhoging premiebedragNiet van toepassing
 • Toepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 50%*
 • Asbestverwijdering tijdens renovatiewerken buitenmuurisolatie aan de buitenzijde: premiebedrag + 8 euro/m²
AttestAttest plaatsing door aannemer 2020Attest plaatsing door aannemer 2021

Attest asbestverwijdering 2021

Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een ondertekende “Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1” (enkel bij spouwmuurisolatie)
 • Een attest van de begeleidende architect of de gecertificeerde aannemer (enkel bij binnenmuurisolatie)
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest

De manier waarop beglazing warmte doorlaat (of juist niet doorlaat), wordt uitgedrukt in een U-waarde. De U-waarde of warmedoorgangscoëfficiënt geeft aan hoezeer een volledige scheidingsconstructie (zoals een wand of een dak) geïsoleerd is. Laat de wand veel warmte door, dan ligt de U-waarde hoog. Is de wand thermisch goed geïsoleerd, dan ligt de U-waarde eerder laag. Hoe lager de score, hoe beter dus.

 

Hoogrendementsglas met een U-waarden van 1,0 of 1,1 isoleert twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas met een U-waarde van 2,9.

 

Bereken op benoveren.fluvius.be hoeveel jij kan besparen door je ramen te vervangen.

20202021 – 2022
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • U-waarde < 1,0 W/m2K
 • Een aannemer moet de beglazing plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2021 en 31/12/2022
 • U-waarde < 1,0 W/m2K
 • Een aannemer moet de beglazing plaatsen
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2020Informatieblad premie 2021
Premiebedrag8 euro/m²16 euro/m²
Premiebedrag beschermde afnemer56 euro/m²56 euro/m²
Verhoging premiebedragNiet van toepassingToepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 50%*
AttestAttest plaatsing door aannemer 2020Attest plaatsing door aannemer 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste beglazing
 • Foto’s van het geplaatste glas genomen langs de buitenkant van het gebouw. De foto’s tonen duidelijk het gebouw waarin het glas geplaatst is. Graag 1 foto per gevel.
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest

PREMIE VLOERISOLATIE OF KELDERISOLATIE

Ook via de vloer verliest je woning warmte. Dit warmteverlies is sterk afhankelijk van wat er zich onder de vloer bevindt. Is dat volle grond, een kelder/kruipruimte of een buitenomgeving? Elke type vloer vraagt een andere manier van isoleren. Zo is isolatie van een vloer op volle grond minder evident dan het isoleren van een vloer boven een kelder-, kruip- of buitenruimte, waar je de vloer langs onder kunt isoleren.

 

Hoe je ook isoleert, vergeet je premie niet!

20202021 – 2022
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2020 en 31/12/2020
 • R-waarde > 2m2 K/W
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 01/01/2021 en 31/12/2022
 • Rd-waarde > 2m2 K/W
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen
PremievoorwaardenInformatieblad premie 2020Informatieblad premie 2021
Premiebedrag6 euro/m6 euro/m²
Premiebedrag beschermde afnemer9 euro/m²9 euro/m²
Verhoging premiebedragNiet van toepassingToepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 50%*
AttestAttest plaatsing door aannemer 2020Attest plaatsing door aannemer 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolering
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je een beschermde klant bent
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest

De gemeente Wetteren geeft, aanvullend op de premie van de netbeheerder Fluvius, een premie voor het plaatsen van buitenmuurisolatie of spouwmuurisolatie.

Voorwaarden
AlgemeenBuitenmuurisolatieSpouwmuurisolatie
Enkel voor bestaande woningen of woningeenheden aangesloten op het elektriciteitsnet van Fluvius voor 01/01/2006, of met aanvraag omgevingsvergunning voor 1/1/2006.De Rd-waarde (warmteweerstand) van het geplaatste materiaal bedraagt minimaal 2 m2K/W.De spouw heeft een minimale breedte van 50 mm.
Er werd een premie voor spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie uitbetaald door netbeheerder Fluvius; deze premie werd uitbetaald na 14 juli 2015.De isolatie is geplaatst door een aannemer.De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal bedraagt max. 0,065 W/mK.
De premie kan slechts één keer aangevraagd worden per gebouw.De volledige spouw moet opgevuld worden.
Er moet een aanvraag ingediend worden ten laatste 2 maanden na datum uitbetaling van de premie door Fluvius.De isolatie wordt geplaatst door een aannemer.
Bedrag
10 euro/m2 met een maximum van 650 euro voor buitenmuurisolatie.4 euro/m2 met een maximum van 350 euro voor spouwmuurisolatie.
Meer informatie
 • Meer informatie over bovenstaande premies omtrent isolatie kan je vinden op de website van Fluvius.
 • Een overzicht van de verschillende premies van Fluvius kan je vinden op de website van Fluvius en energiesparen.be.
 • Op de website van de gemeente Wetteren kan je meer informatie vinden over de gemeentelijke premie voor muurisolatie.
 • Voor specifieke doelgroepen, zoals beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief, zijn er hogere premies van toepassing. De meest actuele informatie hierover is te vinden op de website van Fluvius.

 

*De verhoging is ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhoging van het premiebedrag voor beschermde afnemers.