Premie isolatie

Opgelet!

Mijn Verbouwpremie: Particulieren en bedrijven kunnen sinds 1 oktober 2022 via één online loket een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Mijn VerbouwPremie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaams Gewest.

 

Al wie investeert in een bestaande woning, appartementen, appartementsgebouwen of een niet-woongebouw (bijvoorbeeld een bedrijfspand of kantoorgebouw), zal afhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort financiële steun kunnen aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie (zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en gascondensatieketel) en investeringen in woningkwaliteit (elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie, ramen en deuren).

 

Simuleer hier alvast wat Mijn VerbouwPremie voor jou betekent! 

MIJN VERBOUWPREMIE: PREMIES ISOLATIE

Er zijn verschillende categorieën van werken met betrekking tot isolatie die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie:

De gemeente Wetteren geeft, aanvullend op de MijnVerbouwPremie voor muurisolatie, een premie voor het plaatsen van buitenmuurisolatie of spouwmuurisolatie.

 

De gemeente voorziet een overgangsperiode voor aanvragen die momenteel nog in behandeling zijn bij Fluvius. Die aanvragen worden behandeld zoals voorgeschreven in het voorgaande reglement (voor de invoering van Mijn VerbouwPremie).

Belangrijkste voorwaarden: 

 

De gemeentelijke premie wordt gekoppeld aan de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie voor muurisolatie, onder andere:

  • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
  • De minimum Rd-waarde (warmteweerstand) voor buitenmuurisolatie bedraagt 3 m²K/W.
  • De spouw heeft een minimale breedte van 50 mm. De maximum lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal voor spouwmuurisolatie bedraagt 0,065 W/mK en de volledige spouw moet worden gevuld.
  • De spouwmuur- of buitenmuurisolatie moet door een erkende aannemer geplaatst zijn.

 

De premie kan slechts eenmaal voor de levensduur van het gebouw worden aangevraagd.

 

Het aanbrengen van isolatie aan de binnenkant van de muren komt niet in aanmerking.

 

Enkel muurisolatie die geplaatst wordt in wettelijk vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied van Wetteren liggen, komen in aanmerking voor subsidie.

 

De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot de uitvoering van de werken waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:

  • de eigenaar van het gebouw
  • de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.

 

Bij werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw komt de premie toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan de VME.

 

De plaatsing gebeurt conform de geldende wetten, reglementeringen, verordeningen en code van goed vakmanschap.

 

De toelage kan gecumuleerd worden met andere renovatiepremies.

 

Voor meer informatie over de aanvullende gemeentelijke premie, neem contact op met de Woondienst (woonenleef@wetteren.be).

 

 

Premiebedrag 

 

  • 4 euro/m² met een maximum van 350 euro per adres voor spouwmuurisolatie.
  • 10 euro/m² met een maximum van 650 euro per adres voor buitenmuurisolatie.

 

Aanvraagprocedure 

 

De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Wetteren op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Meer informatie
  • Meer informatie over bovenstaande premies omtrent isolatie kan je vinden op de website van Mijn VerbouwPremie.
  • Op de website van de gemeente Wetteren kan je meer informatie vinden over de gemeentelijke premie voor muurisolatie.