Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij (Vlaamse overheid)

Als je een thuisbatterij wilt plaatsen, kan je daarvoor een premie krijgen. Zo wil de Vlaamse overheid particulieren stimuleren om zelf de lokaal opgewekte hernieuwbare energie te verbruiken (zelfconsumptie) en zo de impact van decentrale productie-installaties (bv. zonnepanelen) op het net te verminderen.

WIE KAN DE PREMIE AANVRAGEN EN WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

De premie voor een thuisbatterij (= installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit) is alleen bedoeld voor particulieren en niet voor organisaties of vennootschappen.

 

Een overzicht van de voorwaarden kan je vinden op de website van Omgeving Vlaanderen.

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?

De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. Bovendien kan de premie maximaal 3 200 euro bedragen en is hij nooit hoger dan 35% van de investeringskosten.

Als het om aankoop gaat, komen de volgende kosten in aanmerking:

 

  • de aankoopprijs van het batterijsysteem (inclusief btw);
  • de installatie- en plaatsingskosten van het batterijsysteem;
  • de kostprijs van de omvormer.

 

In het geval van leasing zijn de investeringskosten: de totale leasingkosten gemaakt tijdens de eerste tien jaar van het leasecontract.

 

Wanneer je nog niet over een digitale meter beschikt en een digitale meter moet aanvragen bij de netbeheerder, dan kan je de kosten van de plaatsing en de indiensttreding ook in rekening brengen (inclusief de meterkast indien nodig en inclusief de kosten voor de beperkte en noodzakelijke demonteringswerken en/of aanpassingswerken aan de meterlocaties). Het bedrag van de premie kan dan met maximaal 300 euro verhoogd worden.

HOE VRAAG JE DE PREMIE AAN?

De premie kan online aangevraagd worden via de volgende website van Omgeving Vlaanderen. Op deze website kan je ook een overzicht vinden van de documenten die je nodig hebt om de premie aan te vragen (zoals een kopie van de factuur, een keuringsbewijs, een bewijs dat uw batterijsysteem is aangemeld bij de netbeheerder etc.).

Meer informatie
  • Meer informatie over het kopen of leasen van een thuisbatterij en de premie die je daarvoor kan krijgen, kan je vinden op de website van omgeving.vlaanderen.