Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij (Vlaamse overheid)

Als je een thuisbatterij wilt plaatsen, kan je daarvoor een premie krijgen. Zo wil de Vlaamse overheid particulieren stimuleren om zelf de lokaal opgewekte hernieuwbare energie te verbruiken (zelfconsumptie) en zo de impact van decentrale productie-installaties (bv. zonnepanelen) op het net te verminderen.

 

Ondanks de premie blijft de investering in een thuisbatterij hoog en is het niet voor iedereen rendabel. Informeer je dus goed!

 

Sinds 1 januari 2022 zijn er een aantal extra aandachtspunten in verband met de premie voor een thuisbatterij – een volledig overzicht is te vinden op de website energiesparen.be: 

 • Ben je van plan een thuisbatterij te plaatsen of heb je al een thuisbatterij en wil je hiervoor in 2022 een premie aanvragen? Dan kan je het best zo snel mogelijk een digitale meter aanvragen via de website van Fluvius (de gemiddelde kostprijs bedraagt 88 euro incl. btw voor wie vervroegd een digitale meter wil). Hou steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.
 • In 2022 bedraagt de premie maximaal 1725 euro (dat is een daling t.o.v. 2021).
 • De minister kan op basis van een cijfermatig onderbouwde evaluatie besluiten het premiebedrag of het premieplafond voor toekomstige premieaanvragen gedurende het lopende jaar te verlagen.
 • Een attest van Fluvius wordt niet meer gevraagd bij de premie-aanvraag maar de nieuwe verklaring op eer dient gebruikt te worden.
 • Een batterijinstallatie moet je (of je installateur) via de website van Fluvius aanmelden. Je hoeft echter niet te wachten op de verwerking van het dossier bij Fluvius, om de premie voor thuisbatterij aan te vragen. Een verklaring op eer door de installateur (docx bestandverklaring op eer installateur thuisbatterij (185 kB)) volstaat als bewijsstuk voor premies aangevraagd vanaf 9 november 2021.
 • Gezien het groot aantal aanvragen voor de premie voor thuisbatterij, mag je rekenen op een behandelingstermijn van 4 à 6 maanden voor premie-aanvragen vanaf december 2021.
 • Vanaf 1 januari wordt er een milieubijdrage voor thuisbatterijen ingevoerd om de zorg voor het milieu te garanderen op het einde van de levensduur van de thuisbatterij. Producenten, invoerders en installateurs die thuisbatterijen invoeren die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie installatie voor elektriciteit en die aangesloten zijn bij Bebat, betalen vanaf 1 januari 2022 een milieubijdrage als ze de batterijen verkopen of verhuren op de Belgische markt. Bebat zorgt dan voor de volledige terugnameplicht voor de batterijen. De bijdrage geldt alleen voor thuisbatterijen die na 1 januari 2022 op de markt zijn gebracht, en bedraagt 2,39 euro per kilogram voor thuisbatterijen op basis van lithium-ion en 1,27 euro per kilogram voor thuisbatterijen op basis van zoutwater.

WIE KAN DE PREMIE AANVRAGEN EN WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. De Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt. Opgelet, voor 2022 is er een beperkt subsidiebudget voorzien waardoor de premie daalt t.o.v. 2021.

 

De premie voor een thuisbatterij (= installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit) is alleen bedoeld voor particulieren en niet voor organisaties of vennootschappen.

 

De premie is van toepassing in bestaande en nieuwe gebouwen.

 

Voor dossiers die vanaf 1 april 2021 worden ingediend, is de datum van aanvraag met een volledig premiedossier bepalend voor de premievoorwaarden.  De aanvraag moet uiterlijk zes maanden na de laatste factuur gebeuren. Voor aanvragen vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2021 wordt er een uitzondering voorzien waarbij aanvragen ingediend kunnen worden tot uiterlijk negen maanden na de factuurdatum of de datum waarop het leasecontract is gesloten.

 

Een overzicht van de voorwaarden kan je vinden op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA – energiesparen.be). Daar wordt ook een overzicht gegeven van de documenten die je nodig hebt om de premie aan te vragen.

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?

01/01/2021 – 31/03/2021 01/04/2021 – 31/12/2021 2022 2023 2024 2025
0 tot 4 kWh € 250 / kWh € 300 / kWh € 225 / kWh € 150 / kWh € 75 / kWh geen premie
4 tot 6 kWh € 250 / kWh € 300 / kWh € 187,5 / kWh € 125 / kWh € 62,5 / kWh geen premie
6 t.e.m. 9 kWh € 250 / kWh € 250 / kWh € 150 / kWh € 100 / kWh € 50 / kWh geen premie
vanaf 9 kWh € 250 / kWh geen bijkomend bedrag geen bijkomend bedrag geen bijkomend bedrag geen bijkomend bedrag geen premie
maximum per batterij € 3200, max. 35% factuur incl. btw € 2500, max. 40% factuur incl. btw € 1725, max 40% factuur incl. btw € 1150, max 40% factuur incl. btw € 575, max. 40% factuur incl. btw geen premie

Door de snelle evolutie van de markt van thuisbatterijen, zal de premiehoogte minstens jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden. Vanaf 2025 is er geen premie meer voorzien.

 

Als het om aankoop gaat, komen de volgende kosten in aanmerking:

 

 • de aankoopprijs van het batterijsysteem (inclusief btw);
 • de installatie- en plaatsingskosten van het batterijsysteem;
 • de kostprijs van de omvormer.

 

In het geval van leasing zijn de investeringskosten: de totale leasingkosten gemaakt tijdens de eerste tien jaar van het leasecontract.

 

Wanneer je nog niet over een digitale meter beschikt en een digitale meter moet aanvragen bij de netbeheerder, dan kan je de kosten van de plaatsing en de indiensttreding ook in rekening brengen (inclusief de meterkast indien nodig en inclusief de kosten voor de beperkte en noodzakelijke demonteringswerken en/of aanpassingswerken aan de meterlocaties). Het bedrag van de premie kan dan met maximaal 300 euro verhoogd worden.

HOE VRAAG JE DE PREMIE AAN?

De premie kan online aangevraagd worden via de volgende website van Vlaanderen. Op deze website kan je ook een overzicht vinden van de documenten die je nodig hebt om de premie aan te vragen (zoals een kopie van de factuur, een keuringsbewijs, een bewijs dat uw batterijsysteem is aangemeld bij de netbeheerder etc.).

Meer informatie
 • Meer informatie over het kopen of leasen van een thuisbatterij en de premie die je daarvoor kan krijgen, kan je vinden op de website van energiesparen.be.