Procedure

Om te weten of uw woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit en je dus een conformiteitsattest krijgt, is een onderzoek van uw woning nodig. Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van uw woning en ook de kwaliteit van het gebouw waarin uw woning zich bevindt (vb. bij een appartement, studio of kamer). Dit onderzoek noemen we het conformiteitsonderzoek. De woningcontroleur controleert de woning op de bovenvermelde kwaliteitseisen en doet dit aan de hand van het technisch verslag.

 

Je kan zo een kwaliteitsonderzoek aanvragen bij je gemeente. Je doet dit aan de hand van een aanvraagformulier dat je kan vinden op de website van je gemeente of bij je gemeentelijke woondienst (aan een digitaal aanvraagformulier wordt momenteel gewerkt). Voor het uitvoeren van deze conformiteitsonderzoeken werken de drie gemeenten van Woonplus samen met vzw Goed Wonen.

 

Het technisch verslag is dus een controlelijst die woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen gebruiken bij het onderzoeken van uw woning. Het bevat de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. Tot 31 december 2020 krijgt elk vastgesteld gebrek een bepaald aantal strafpunten, afhankelijk van het soort gebrek en de ernst van het gebrek. Vanaf 1 januari 2021 maakt de weging met strafpunten plaats voor 3 categorieën van gebreken.

Meer informatie
  • Meer informatie over het conformiteitsonderzoek, technisch verslag, wie de conformiteitsonderzoeken mag uitvoeren etc. kan je vinden op de website van Wonen-Vlaanderen.
  • Wil je een kwaliteitsonderzoek aanvragen? Ga dan naar de website van je gemeente of vraag het aan bij de gemeentelijke woondienst: Laarne, Wetteren en Wichelen.