Procedure

Om te weten of je woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit en je dus een conformiteitsattest krijgt, is een onderzoek van je woning nodig. Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van je woning en/of ook de kwaliteit van het gebouw waarin je woning zich bevindt (vb. bij een appartement, studio of kamer). Dit onderzoek noemen we het conformiteitsonderzoek. De woningcontroleur controleert de woning op de minimale kwaliteitseisen en doet dit aan de hand van het technisch verslag.

 

Je kan zo een kwaliteitsonderzoek aanvragen bij je gemeente. Je doet dit aan de hand van een aanvraagformulier dat je kan vinden op de website van je gemeente of bij je gemeentelijke woondienst (aan een digitaal aanvraagformulier wordt momenteel gewerkt). Voor het uitvoeren van deze conformiteitsonderzoeken werken de drie gemeenten van Woonplus samen met vzw Goed Wonen.

 

Het technisch verslag is dus een controlelijst die woningcontroleurs van de gemeente en Wonen-Vlaanderen gebruiken bij het onderzoeken van je woning. Het bevat de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. Het optimalisatiedecreet en -besluit veranderen de wijze van beoordelen bij een conformiteitsonderzoek en daar horen nieuwe technische verslagen bij. In de nieuwe regelgeving, die geldt vanaf 1 januari 2021, wordt gewerkt met 3 categorieën en verdwijnen de strafpunten.

 

  • Categorie 1: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken.
  • Categorie 2: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning.
  • Categorie 3: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning.

 

De categorie geeft ook direct het gevolg aan van het gebrek. Gebreken in categorie I geven geen aanleiding tot ongeschiktheid, tenzij de eindbeoordeling van de woning meer dan 6 gebreken in categorie I aangeeft. In dat geval zal de woning automatisch een gebrek van categorie II krijgen. Categorie II gebreken zijn gebreken die de ongeschiktheid van de woning met zich meebrengen. Een gebrek in categorie III staat gelijk aan onbewoonbaarheid. Mensonwaardigheid is naast veiligheids- en gezondheidsrisico toegevoegd als indicator voor deze categorie.

 

Een woning kan een conformiteitsattest krijgen als ze minder dan 7 gebreken in categorie I heeft en uiteraard geen enkel gebrek van categorie II of III.

Meer informatie