Retroactieve investeringspremies (Fluvius) 

Midden januari 2021 besliste het Grondwettelijk Hof dat de terugdraaiende teller in Vlaanderen afgeschaft wordt. Mensen die een digitale meter hebben kunnen dus geen injectie meer geven op het net. Dit betekent voor velen een financieel verlies, wat de Vlaamse overheid compenseert met de retroactieve investeringspremies voor zonnepanelen, warmtepompen en andere hernieuwbare energie.

RETROACTIEVE INVESTERINGSPREMIE ZONNEPANELEN

Begin 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Omdat dit arrest ook financiële gevolgen heeft, besliste de Vlaamse Overheid om een retroactieve investeringspremie toe te kennen aan eigenaars van zonnepanelen die tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 in dienst genomen werden en het recht op de terugdraaiende teller verliezen na plaatsing van een digitale meter.

 

Het premiebedrag wordt berekend op basis van het vermogen van je installatie. Het vermogen van je omvormer is bij Fluvius bekend. Beschik je nog over de installatiefactuur of het AREI-keuringsattest van je zonnepaneleninstallatie? Dan kan je het premiebedrag ook laten berekenen op basis van het piekvermogen van je installatie. Het premiebedrag is dan doorgaans iets hoger. Je moet de factuur of het keuringsattest dan wel als bewijsstuk opladen in de aanvraagmodule van Fluvius.

 

Het exacte bedrag van je premie kan je eenvoudig zelf berekenen. Het jaar waarin de zonnepanelen in dienst zijn genomen, in combinatie met het jaar waarin je digitale meter werd geplaatst, levert een bepaald bedrag op (zie tabel website Fluvius). Dit bedrag vermenigvuldig je met het piekvermogen van je installatie met een limiet van 10 kilowattpiek.

2022
Belangrijk

 • Indienen premieaanvraag binnen de 6 maanden na plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.
 • Wanneer je al een digitale meter had voor de inwerkingtreding van het besluit, kan je de premie tot en met 18 januari 2022 aanvragen.
 • Voor klanten met een klassieke meter met een teruglooprem:
  • Had je een klassieke meter met een teruglooprem en werd die voor 23 december 2021 vervangen door een digitale meter, dan kan je je premie aanvragen tot en met 23 juni 2022.
  • Werd je klassieke meter met een teruglooprem vervangen vanaf 23 december 2021, dan moet je je premieaanvraag binnen de 6 maanden indienen na plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.
 • Je moet uitdrukkelijk afstand doen van iedere rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van directe of indirecte schade als gevolg van het arrest van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof.
 • Je zonnepaneleninstallatie beschikt over een totaal omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA.
 • Je zonnepaneleninstallatie moet aangemeld zijn bij Fluvius voor 1 oktober 2021.
 • De retroactieve investeringspremie moet terugbetaald worden als:
  • niet meer aan alle voorwaarden wordt voldaan;
  • de decentrale productie-installatie verplaatst wordt naar een ander perceel binnen de 15 jaar volgend op de indiensttreding van de decentrale productie-installatie;
  • je installatie geen 5 jaar operationeel blijft.
 • Meer info op de website van de Vlaamse overheid.
Premievoorwaarden

Informatieblad premie 2022

Premiebedrag

Het bedrag van je retroactieve investeringspremie wordt berekend op basis van het omvormer- of piekvermogen. Het uiteindelijke bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van de indienstname van je zonnepanelen en digitale meter. Wanneer je als eigenaar vanaf 19 juli 2021 op eigen initiatief bij Fluvius een digitale meter aanvraagt vóór 31 december 2023, wordt de retroactieve investeringspremie verhoogd met 100 euro.
Het exacte bedrag van je premie kan je eenvoudig zelf berekenen.

Verplicht toe te voegen

Je AREI-keuringsattest of de factuur van je installatie bij de keuze voor een berekening op basis van je piekvermogen.

RETROACTIEVE INVESTERINGSPREMIE WARMTEPOMP

Het Vlaamse Gewest verleent een retroactieve investeringspremie aan de eigenaars van warmtepompen die in dienst zijn genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 28 februari 2021, en waar tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 op dezelfde EAN-code ook fotovoltaïsche zonnepanelen werden geplaatst.

 

Het gaat hierbij om een eenmalige vaste premie van 1163 euro.

2022
Belangrijk

 • De warmtepomp dient als hoofdverwarming van het gebouw. Een elektrische warmtepomp wordt als hoofdverwarming beschouwd wanneer ze niet enkel instaat voor koeling en als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • de warmtepomp is aangesloten op een centraal verwarmingssysteem voor de verwarming van je ruimtes, met water als basis van het warmtetransport.
  • de warmtepomp geeft lucht af en staat in voor het grootste deel van de verwarming voor de ruimtes van je gebouw.
 • Indienen premie aanvraag binnen de 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.
 • Wanneer je al een digitale meter had voor 1 oktober 2021, kan je je premie aanvragen tot 1 april 2022.
 • Je doet uitdrukkelijk afstand van iedere rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige vermeende directe of indirecte schade ten gevolge van het Arrest van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof.
 • De retroactieve investeringspremie moet worden teruggestort als na het verkrijgen van de retroactieve investeringspremie:
  • niet meer aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan;
  • je warmtepomp en/of je zonnepanelen verplaatst naar een ander perceel, en dit binnen een termijn van 15 jaar volgende op de datum van de indienstneming van de warmtepomp;
  • je warmtepomp en je zonnepaneleninstallatie geen 5 jaar operationeel blijven.
 • Meer info op de website van de Vlaamse Overheid.
Premievoorwaarden
Informatieblad premie 2022
Premiebedrag
Een eenmalige en vaste premie van € 1.163.
Verplicht toe te voegen
De factuur van je warmtepomp of andere documenten die aantonen dat de warmtepomp aan de voorwaarden voldoet.

RETROACTIEVE INVESTERINGSPREMIE ANDERE HERNIEUWBARE ENERGIE

Wanneer je in het verleden koos voor andere hernieuwbare energie dan zonnepanelen en een digitale meter hebt, kan je in aanmerking komen voor een retroactieve investeringspremie. Onder ‘andere hernieuwbare energie’ verstaan we bijvoorbeeld een windkrachtturbine of biogascentrale.

 

Nam je zo’n hernieuwbare energiecentrale in dienst tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 en verlies je door de komst van je digitale meter het recht op de terugdraaiende teller, dan kan je hiervoor steun krijgen van de Vlaamse overheid.

2022
Belangrijk

 • Indienen premie aanvraag binnen de 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.
 • Wanneer je al een digitale meter had voor 1 oktober 2021, kan je je premie aanvragen tot 1 april 2022.
  • Je decentrale productie-installatie heeft een vermogen van maximaal 10 kVA en is in dienst genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020
  • Je decentrale productie-installatie wordt uiterlijk op 1 december 2021 aangemeld bij Fluvius
  • Je doet geen afstand van de regeling met betrekking tot de compensatie van injectie en afname
  • Je doet uitdrukkelijk afstand van iedere rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige vermeende directe of indirecte schade ten gevolge van het Arrest van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof.
 • De retroactieve investeringspremie moet worden teruggestort als, nadat de retroactieve investeringspremie verkregen is, een van de volgende voorwaarden is vervuld:
  • er wordt niet meer aan de voorwaarden uit dit artikel is voldaan;
  • de decentrale productie-installatie wordt verplaatst naar een ander perceel, en dit binnen een termijn van vijftien jaar volgende op de datum van de indienstneming van de decentrale productie-installatie;
  • de decentrale productie-installatie blijft geen vijf jaar meer operationeel.
 • Meer info op de website van de Vlaamse Overheid.
Premievoorwaarden
Informatieblad 2022
Premiebedrag
Afhankelijk van je categorie energiecentrale, jaar van plaatsing en het nominaal elektrisch vermogen van je installatie op 28/02/2021 op dezelfde EAN-code.Aan de hand van een tabel op de website van Fluvius kan je het bedrag van jouw premie berekenen.
Verplicht toe te voegen
Je AREI-verslag of de factuur van je installatie.

RETROACTIEVE INVESTERINGSPREMIE NETKOST

Een aantal prosumenten (zoals eigenaars van zonnepanelen) heeft, bij het overschakelen van een analoge meter naar een digitale meter, meermaals distributienettarieven betaald. Dat is één van de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 dat de regeling van de virtueel terugdraaiende teller vernietigde.

 

Wie meermaals netkosten betaalde bij de overschakeling naar een digitale meter, kan vanaf 1 juli 2022 tot en met uiterlijk 31 december 2022 een premie aanvragen via Fluvius.

 

Meer informatie kan je vinden op de website energiesparen.be. De premie aanvragen doe je via Mijn Fluvius.

Meer informatie
 • Meer informatie over bovenstaande retroactieve investeringspremies kan je vinden op de website van Fluvius.
 • De premie aanvragen doe je via de website van Fluvius – mijn Fluvius