SBK Dendermonde als verkoper

Wie in Laarne, Wetteren of Wichelen een sociale nieuwbouwwoning wil kopen kan terecht bij de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arrondissement Dendermonde (SBK). De SBK realiseert ook in de drie Woonplusgemeenten woonprojecten. Na afronding van een project biedt de SBK sociale nieuwbouwwoningen te koop aan. Sociale koopwoningen worden gebouwd door erkende sociale huisvestingsmaatschappijen voor een welbepaalde doelgroep. De Vlaamse overheid heeft vastgelegd aan welke voorwaarden een kandidaat-koper moet voldoen om voor een dergelijke sociale woning in aanmerking te komen.

 

In eerste instantie gaat men dus kijken of je in aanmerking komt als kandidaat-koper:

 

  • Je moet meerderjarig zijn.

 

  • Je mag geen eigenaar zijn van een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw.

 

  • Je mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin je een woning of perceel hebt ingebracht.

 

  • Uw netto-belastbaar geïndexeerd inkomen van het laatst gekende aanslagjaar moet tussen bepaalde grenzen liggen.

 

Indien je in aanmerking komt, kan je een inschrijvingsdossier samenstellen waarbij je zal ingeschreven worden in één of meerdere inschrijvingsregisters.

Meer informatie