Sloop- en heropbouwpremie (Vlaamse overheid)

Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Onder bepaalde voorwaarden moet je slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning (federale maatregel). In alle andere gevallen betaal je 21% btw. In die gevallen kunnen particulieren in het Vlaamse Gewest een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

 

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie 

 

Deze premie geldt voor gebouwen in het Vlaamse Gewest waar het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw niet van toepassing is.

 

 • De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.
 • Je kan de premie enkel aanvragen voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt.
  • Je moet altijd expliciet een vergunningsaanvraag indienen, ook als een vergunning of melding voor sloop niet verplicht is in jouw gemeente. Zonder vergunning kan je geen premie krijgen.
  • De premie geldt enkel voor sloop- en heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend tot en met 31 december 2022.
  • De premie wordt enkel nog toegekend voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning. Het is niet langer mogelijk een premie aan te vragen voor de aparte aanvraag van de sloopvergunning (of melding) en heropbouwvergunning.

 

De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen.

 • Voor aanvragen van omgevingsvergunning in 2020 bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 7.500 euro per bouwproject.
 • Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2021 en 2022 bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 10.000 euro per bouwproject.

 

Wil je de Vlaamse premie aanvragen voor omgevingsvergunningen in 2021 en 2022, dan moet je een verklaring op eer ondertekenen dat je op basis van de federale btw-wetgeving voor je bouwproject niet in aanmerking kunt komen voor het 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw en geen aanvraag daartoe ingediend hebt of zult indienen.

 

Afbraak en wederopbouw aan 6% btw

 

Je kan een btw-tarief van 6% genieten voor de afbraak (sloop) en heropbouw van een woning. Deze maatregel is van toepassing over het volledige Belgische grondgebied tot en met 31 december 2023 en heeft betrekking op drie verschillende situaties:

 • de afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer natuurlijk persoon die zelf de nieuwe woning zal bewonen;
 • de afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer rechtspersoon of natuurlijke persoon die de nieuwe woning zal verhuren in het kader van het sociaal beleid gedurende minstens 15 jaar;
 • de levering van een woning na afbraak en heropbouw door een leverancier die rechtspersoon is of natuurlijke persoon die de woning zal verkopen.
Meer informatie
 • Je kan meer informatie over deze Vlaamse sloop- en herbouwpremie vinden op de website van Vlaanderen of energiesparen.be. 
 • Meer informatie over het verlaagd btw-tarief van 6% kan je vinden op de website van de Federale Overheid.