Sloop- en heropbouwpremie (Vlaamse overheid)

Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Onder bepaalde voorwaarden moet je slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gevallen betaal je 21% btw. In die gevallen kunnen particulieren in het Vlaamse gewest een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

 

 • Je kan de premie enkel aanvragen voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt.
 • De premie geldt voor gebouwen in het Vlaamse gewest. 
 • De premie geldt enkel voor sloop- en heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2022.
  • Je moet altijd expliciet een vergunningsaanvraag indienen, ook als een vergunning of melding voor sloop niet verplicht is in je gemeente. Zonder vergunning kan je geen premie krijgen.
  • Sinds 1 mei 2019 wordt de premie enkel nog toegekend voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning. Het is niet langer mogelijk een premie aan te vragen voor de aparte aanvraag van de sloopvergunning (of melding) en heropbouwvergunning.
 • De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen

 

De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen.

 • Voor aanvragen van omgevingsvergunning in 2020 bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 7.500 euro per bouwproject.
 • Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2021 en 2022 bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 10.000 euro per bouwproject.

 

Wil je de Vlaamse premie aanvragen voor omgevingsvergunningen in 2021 en 2022, dan moet je een verklaring op eer ondertekenen dat je op basis van de federale btw-wetgeving voor je bouwproject niet in aanmerking kunt komen voor het 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw en geen aanvraag daartoe ingediend hebt of zult indienen.

 

Opgelet: voor omgevingsvergunningen aangevraagd in 2020 is het wel mogelijk om de premie van 7.500 euro te combineren met het verlaagde btw-tarief voor werken vanaf 1 januari 2021.

Meer informatie
 • Je kan meer informatie over deze sloop- en herbouwpremie vinden op de website energiesparen.be.