Sociaal Verhuurkantoor Laarne, Wetteren en Wichelen

Het sociaal verhuurkantoor Laarne-Wetteren-Wichelen (kortweg SVKLWW) huurt woningen, appartementen of studio’s op de private huurmarkt  om ze daarna tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Wie huurt bij een SVK heeft (in de meeste gevallen) recht op een maandelijkse huursubsidie vanuit de Vlaamse overheid waardoor de huurlast op je inkomen veel minder zwaar valt.

 

In tegenstelling tot een sociale huisvestingsmaatschappij (bv. Eigen Dak) heeft/bouwt het SVK geen eigen woningen.  Het SVKLWW is het enige SVK binnen de Woonplusgemeenten en huurt momenteel een 156 woongelegenheden.

VOORWAARDEN OM ZICH IN TE SCHRIJVEN ALS KANDIDAAT-HUURDER

Wie zich wil laten inschrijven als kandidaat-huurder moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2020 gelden deze voorwaarden enkel voor de toekomstige referentiehuurder en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen.

 

  • Je mag niet beschikken over een woning of bouwgrond in binnen- of buitenland.

 

  • Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Sinds 1 januari 2020 kijkt men alleen nog naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van de personen hierboven vermeld. Bovendien kijkt men ook na of je dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals een leefloon. Met het inkomen van de andere gezinsleden wordt geen rekening gehouden.

 

  • Je bent meerderjarig.

 

  • Je bent de Nederlandse taal machtig of bent bereid deze te leren.

 

  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister of hebt een referentieadres van het OCMW.

 

Let op! Sinds 1 januari 2020 zijn er een aantal wijzigingen in de voorwaarden. Wil je een volledig overzicht? Ga dan naar de website van SVK Laarne, Wetteren en Wichelen.

HOE STEL IK MIJ KANDIDAAT?

Inschrijven kan tijdens de permanentie op dinsdagvoormiddag of donderdagnamiddag (Margote 93 – 9260 Wichelen) of

  • op andere dagen na afspraak tussen 8u30 – 12u en 12u30 – 16u;
  • bij het OCMW van je woonplaats;
  • je kan de inschrijving ook zelf invullen en opsturen. Vraag je formulier aan via info@svk-lww.be en bezorg het aan het SVK samen met de nodige documenten.

 

Wens je in te schrijven bij Eigen Dak én bij het SVK? Geef dit dan door op het inschrijvingsformulier, dan stuurt het SVK de inschrijving door.

HOE WIJST HET SVK EEN WONING TOE?

De wachtlijst van een SVK  is gebaseerd op een puntensysteem. Dit puntensysteem en het toewijzen van woningen is strikt gereglementeerd en voor elk SVK hetzelfde.

 

Je plaats op de wachtlijst wordt bepaald door een aantal factoren: woonnood, binding met het werkingsgebied, het aantal kinderen ten laste en je inkomen. Deze rangschikking en het aantal beschikbare woningen bepalen de termijn dat je op de wachtlijst staat. Hoe meer punten, hoe sneller je een woning toegewezen kan krijgen.

 

Je kan zelf een woning aanbrengen waardoor je de wachtlijst ‘over slaat’, heb je dus een woongelegenheid gevonden en wenst de eigenaar aan jou te verhuren via het SVK? Vraag hem/haar dan zeker contact op te nemen. Verhuren met het SVK als tussenpersoon zorgt er voor dat je minder huur zal moeten betalen. Voorwaarde is uiteraard wel dat het SVK overeenkomt met de eigenaar rond de huurprijs en de inhuurvoorwaarden.

 

Bij het toewijzen van een woning, studio of appartement wordt gekeken wie in aanmerking komt op basis van het aantal slaapkamers, de woonwensen en de gezinssamenstelling van de kandidaat-huurder. Er wordt een strikte procedure gevolgd die je kan nalezen op de website.

 

 

Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonenSVK Laarne-Wetteren-Wichelen
Felix Beernaertsplein 55 bus 11
9230 Wetteren
Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen
09 274 99 30
Meer informatie
  • De woonloketten helpen je graag verder. Klik verder om naar de praktische gegevens van de woonloketten te gaan.
  • Op de website van het SVK Laarne-Wetteren-Wichelen vind je de juiste en volledige voorwaarden, het reglement van toewijzing en nog heel wat andere informatie.