Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Dak

De sociale huisvestingsmaatschappij of SHM Eigen Dak beheert in Laarne, Wetteren en Wichelen samen een 900-tal woningen en appartementen die zij sociaal verhuren. In de drie Woonplus-gemeenten is Eigen Dak de enige sociale huisvestingsmaatschappij.

VOORWAARDEN OM ZICH IN TE SCHRIJVEN ALS KANDIDAAT-HUURDER

Wie zich wil laten inschrijven als kandidaat-huurder moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

 

  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister en dus beschikken over een domicilie- of referentieadres.

 

  • Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt. Ook wanneer je een bouwgrond (volledig of gedeeltelijk) in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven, kan je niet inschrijven.

 

  • Het inkomen mag niet te hoog zijn om in aanmerking te komen. Voor het inkomen kijkt de maatschappij naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is.

 

  • Je kan alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

HOE STEL IK MIJ KANDIDAAT?

Je kan het inschrijvingsformulier en de informatiebrochure downloaden op de website van Eigen Dak of afhalen aan het loket tijdens de openingsuren. Nadien bezorg je het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend aan Eigen Dak.

 

Je moet vervolgens verschillende documenten meenemen naar Eigen Dak om je te kunnen inschrijven:

 

  • Je identiteitskaart of paspoort

 

  • Indien je nog geen 18 jaar bent en zelfstandig woont onder begeleiding dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding.

 

  • Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen is afhankelijk van de situatie.

 

Bij jouw inschrijving kan je ook vragen om je inschrijving door te sturen naar het sociaal verhuurkantoor Laarne-Wetteren-Wichelen. Het sociaal verhuurkantoor neemt contact met jou op als er nog bijkomende documenten nodig zijn.

HOE WIJST EIGEN DAK EEN WONING TOE?

Kandidaat-huurders komen op een wachtlijst terecht. Bij een toewijzing kijkt Eigen Dak eerst na of de woning past bij de grootte van uw gezin. Dit heet de rationele bezetting. In tweede instantie gelden enkele voorrangsregels. Tenslotte is de datum van de inschrijving belangrijk.

 

Eigen Dak geeft voorrang aan inwoners van de gemeente waar de woning gelegen is. Je bent voor Eigen Dak een inwoner als je drie jaar gewoond hebt in de gemeente gedurende de laatste zes jaar.

 

Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonenEigen Dak
Felix Beernaertsplein 55 bus 01
9230 Wetteren
Meer informatie
  • De woonloketten helpen je graag verder. Klik verder om naar de praktische gegevens van de woonloketten te gaan.
  • Op de website van Eigen Dak vind je de juiste en volledige voorwaarden, het reglement van toewijzing en nog heel wat andere informatie.