Start en einde van de werken

Wanneer je een vergunning hebt gekregen voor het bouwen van een nieuwbouw, mag je pas 35 dagen na aanplakking van de beslissing beginnen met de werken. Binnen de twee jaar na aflevering van de vergunning moeten de werken starten.

 

Je moet zelf de gemeente op de hoogte brengen van de startdatum van de werken. De gemeente komt dan ter plaatse de omgeving van uw woning bekijken om eventuele bestaande schade aan voetpaden of het wegdek vast te stellen. Je betaalt dan een waarborg aan de gemeente om de eventuele schade aan het openbaar domein door de werkzaamheden te vergoeden.

 

Tijdens het uitvoeren van de werken wordt er soms afgeweken van de oorspronkelijke plannen. Daarom voorziet de Vlaamse overheid enkele afwijkingen die combineerbaar zijn met de afgeleverde bouwvergunning. De bouwheer kan, indien hij dat wenst, aan de architect vragen een ‘as-built attest’ op te maken waarin de afwijkingen beschreven worden.

 

Na afloop van de vergunde werken breng je de gemeente op de hoogte van de einddatum. De gemeenten komt vervolgens vaststellen of er schade is aan het openbaar domein als gevolg van de bouwwerken. Als er geen schade is, krijg je de volledige waarborg terugbetaald.

 

De federale overheidsdienst Financiën zal een aantal controles uitvoeren op de waarde van uw woning:

  • Het Kadaster zal je een berekening van het kadastraal inkomen (KI) bezorgen.
  • Binnen 3 maanden na de berekening stuurt de btw-administratie je een btw-bouwaangifte waarin je moet aangeven welke werken uitgevoerd zijn door professionele aannemers en welke werken kosteloos door derden werden uitgevoerd.
Meer informatie
  • Wil je hierover meer informatie? Ga dan naar deze website van de Vlaamse overheid.