Tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Het  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft tegemoetkomingen voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie. De hulpmiddelen en aanpassingen dienen voor verschillende activiteiten, waaronder wonen. In de refertelijst worden de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor je van het VAPH een tegemoetkoming kan krijgen opgesomd. Voor het activiteitsdomein wonen staat in de refertelijst onder meer hoe groot het refertebedrag is voor elk hulpmiddel of elke aanpassing. Het  refertebedrag geeft het maximumbedrag van de tegemoetkoming aan.

 

Voorbeeld 1: Voor het  herinrichten van een bestaande badkamer of sanitaire ruimte waarbij een inloopdouche moet geplaatst worden en de nodige afbraakwerken aan te pas komen, kan je maximaal een tegemoetkoming krijgen van 2500 euro (= refertebedrag).

 

Voorbeeld 2: Voor het plaatsen van een traplift kan je volgens de refertelijst (activiteitsdomein wonen) maximaal 8 399,71 euro krijgen als tegemoetkoming. Voor het onderhoud kan je jaarlijks maximaal 188,38 euro ontvangen.

 

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen om een tegemoetkoming te kunnen krijgen:

  • Je moet door het VAPH erkend zijn als een persoon met een handicap.
  • Je moet jonger zijn dan 65 jaar op het moment dat je de eerste keer ondersteuning vraagt.
  • Je moet in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.
Meer informatie
  • Wil je graag meer informatie over deze tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen van het VAPH, ga dan zeker eens kijken op hun website. Je vindt er meer informatie over de verschillende hulpmiddelen en aanpassingen, de refertelijst en voorwaarden.
  • Wie in de gemeente Wetteren woont kan bovendien (mogelijks) ook beroep doen op de gemeentelijke aanpassingspremie voor personen met een handicap. Meer informatie kan je vinden op de website van de gemeente.